kaos

EURO ødelegger nå Europa. Hva bør Europa gjøre for å motvirke en negativ utvikling?

I disse dager ser vi hvordan innføringen av en felles valuta påvirker det politiske landskapet i EURO sonen. Partier på både høyre og venstre siden, som har et ubalansert økonomisk politisk program, vinner frem. «Det dumme flertalls tyranni» vil sørge for en fastlåst politisk situasjon, som vil gjøre det nærmest umulig å enes om løsninger som kan avhjelpe situasjonen i dagens vanstyrte Europa. Partier som prøver å korrigere kursen i Europeiske land mister oppslutning over hele Europa i disse dager.  Følgende land er «konkurs» Hellas, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Irland.

Pages