Aktuelle artikler

Articles in the boxes

Her er 6 avgifter og skatter som bør fjernes. Det blir da enklere og billigere å bo og drive i Norge.

Utviklingen i Norge, går i en retning som ikke er bærekraftig på sikt. Verdiskapningen i Norge (utenom olje) utgjør cirka 50 % av vårt forbruk. For å snu denne utvikling må vi gjøre det billigere å bo, og drive i Norge. Da, kan vi sammen, danne nye verdiskapende arbeids-plasser. Ved å fjerne/senke skatter, avgifter og gebyrer, vil Et Bedre Norge øke Norges konkurransekraft. Slik kan vi opprettholde kjøpekraften uten å heve lønnsnivået.

Følgende avgifter/skatter og gebyrer bør fjernes.

Fjerne alle bommer på norske veier.

Fjerne avgifter på drivstoff og energi.

Hva driver norsk økonomi, og er dette bærekraftig?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Obama, en livsfarlig leder, av verdens sterkeste militærmakt.

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske politikkere? Fordi han er demokrat eller farget? Eller muligens fordi han ønsker mer byråkrati, og en større STAT? Norge og Europa er delvis konkurs på grunn av for mye  kontroll og byråkrati. 

Privat eierskap av el-nettet fordyrer norsk elkraft, og svekker derved Norges konkurranseevne.

Norsk el-kraft er i utgangspunktet billig, og vi har mer enn nok kraft hvis vi organiserer oss riktig. Dette må komme norsk verdiskapende virksomhet til gode. Da kan vi bygge et stabilt og sterkt Norge etter oljealderen. Etter at el nettet ble privatisert rundt 1990 har nettleiene blitt mangedoblet. Private må aldri eie et monopol. Dette har kostet Norge mange arbeidsplasser, og denne fatale feil må rettes opp.  Nettleie-tariffene er forandret en rekke ganger, sist nå fra 01-07-2012.

SKATT og AVGIFTER påvirker økonomien forskjellig. Ønskes større verdiskapning i Norge, må avgiftsnivået senkes.

Alle har et syn på dette. Noen vil kutte skatter og avgifter, andre vil heve dem. Hvordan påvirker skatt og avgifter norsk økonomi, og oppnår man hva som ønskes? Er alle klar over hvordan skatter og avgifter påvirker verdiskapningen i norsk økonomi? Når man følger den politiske debatten om økonomi, virker det som enkelte burde tenke litt mer, før det menes og snakkes.

        Skatte og avgiftsnivået danner grunnlaget for statens andel av økonomien i Norge.  

Energi fra solen vil senke energiprisen i verden.

 Norge vil aldri gå tom for olje, men vi vil se lavere oljeinntekter.

Solenergien i dag er der hvor bilindustrien var på 1920 tallet. Det finnes mange selskaper med mange forskjellige teknologier. Hvilken teknologi som til slutt vinner frem som den billigste og beste, er enda ikke avklart. Installert effekt vokser nå med 30-40 % i året. Og prisen på energi fra solen blir stadig lavere.

Karbon. (C). Vil forandre verden de neste 50 år.

Verden er på vei inn i en ny tidsalder, som vil bli gitt navnet KARBON. Et nytt stoff som heter GRAPHENE er på vei inn i de fleste produkter vi omgir oss med. GRAPHENE består av ett lag med karbon- atomer. Det har en tykkelse på 1/ 3 000 000 mm, og ser ut som 6 kantet hønsenetting i et meget sterkt mikroskop. GRAPHENE er 200 ganger sterkere enn stål. GRAPHENE leder strøm bedre enn noe kjent materiale. IBM har laget transistorer som er mange ganger raskere enn transistorer laget av silikon. Alle ledene forsknings miljøer er i full gang med utforskning av GRAPHENE.

Tilgang på nye energikilder vil bevirke at oljeprisen vil falle.

Norge må begynne å legge om sin økonomi i dag. Tiden er knapp. Det er vårt energiforbruk som skiller oss fra steinaldermannen. Levestandarden i jordbrukssamfunnet forandret seg lite fra oldtiden 1800 år før Kristus, til Europa år 1800. Ingen bedring i levestandard på 3600 år. Men så, cirka år 1800 begynte Europeerne å utnytte ENERGI på en ny og mer effektiv måte, siden har utviklingen eksplodert. Europa hadde en gjennomsnittlig, reel vekst på cirka 2 % pr år de neste 200 år. Tilgang og evne til å utnytte billig energi, det vil si kull, olje og gass, gjorde dette mulig.
   

Metanhydrater. Energikilden som vil knuse oljeprisen!

Metanhydrater.

Lær deg ordet først som sist, det vil forandre verden.

Verdens energiforsyning vil forandres raskt, oljeprisen vil falle.

Biodrivstoff, lønnsomt eller ulønnsomt?

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstoff pr dag i 2010-11. Hva er konsekvensene og kostnadene av denne virksomhet i verdensøkonomien?

Pages