POLITIKK

Articles under POLITIKK

Norsk el-kraft politikk er en nasjonal tragedie.

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasjonalisering av el-nettet? Prisen på overføring av kraft er 3-5 doblet siden 1990. Er dette bra? Norge har «gratis» energi fra vår vannkraft. Denne «gratis» kraft vil være tilgjengelig for det norske samfunn frem til neste istid. Verdien av norsk olje er bare en brøkdel av vannkraftens verdi. Det å tilby billig el kraft til det norske samfunn er den beste måte en kan stimulere til nyskapning og vekst.

Kina, en katastrofe under utvikling.

Kinas kraftige vekst de siste 30 år har forbløffet verden. Men veksten har vært for rask, den har skapt flere “bobler” i mange markeder, både innen finans og råvarer. Etter at kinesiske myndigheter hadde utnyttet vekst-mulighetene via eksport fra Kina maksimalt, måtte veksten drives videre via intern aktivitet i Kina. Når denne “tvangsstyrte” interne vekst faller kraftig, vil det forsterke problemene i resten av verden. Kina forbruker en stor andel av verdens råvarer. Sement 52 %, jernmalm 47 %, aluminium 40 %, kobber 38 %, etc. Dette er 2009 tall.

Demokrati, hvordan virker det egentlig? Nr 1.

Når vi stemmer anonymt, da stemmer vi på det som er best for oss selv, i dag og i morgen. Da er vi egoistiske, og er oss selv nærmest. Er dette den optimale styringsform? Eller bør det heller kalles   " Det dumme flertalls tyranni"?

Afghanistan. Utviklingen går i feil retning. Nov 2010.

Utviklingen i Afghanistan går hurtig i feil og mer radikal retning. Sannsynligvis vil dette føre til en radikalisering av politikken i Pakistan. Resultatet kan bli økt spenning i den muslimske verden. De som kjenner Afghanistan best er de som eier, driver og styrer landet. Altså den Afghanske eliten innen politikk, byråkrati og næringsliv. Vi må gå ut fra at det er disse mennesker som har best innsikt og oppfatning om hva som vil skje de neste 5-10 år i Afghanistan. HVA HAR DENNE ELITEN gjort de siste årene?

Afghanistan. Utviklingsrapport. Negativ utvikling. Nov 2009

Afghanistan. Hva bør vestens politikere lære av det som har skjedd i dette landet siden slutten av 1970 tallet? Kan krigen vinnes for den gode sak?    Dette er en konflikt som Vesten sannsynligvis vil tape, her er en forklaring om hvorfor jeg tror vesten vil tape i Afghanistan. Samt noen betraktninger over hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre.

Makroøkonomisk. Statusrapport. No. 6. Okt. 2011..

3 store makro økonomiske trender styrer økonomien i  verden, de vil føre til at særlig vesten vil oppleve store problemer de neste 20 år. De er rangert etter alvorlighets grad.

EURO. Politikk og sirkus. Hvor lenge vil showet vare?

Europa er nå i full gang med avviklingen av EURO systemet som vi kjenner det i dag. Det spill for galleriet (sirkus) som nå pågår vil i verste fall ta flere år. Dette er for å opprettholde et snev av seriøsitet for institusjonen bak EURO systemet.  At ledene politikere og byråkrater i Europa kunne gjøre noe så dumt som å opprette en felles penge enhet i Europa er meget skremmende

Pengeenheten EURO.  Status mai 2011.

Er Nord Pool en av årsakene til dyr el-kraft i Norge?

Dyr elektrisk strøm i Norge. Er utveksling av elektrisk kraft mellom land i Nord Europa energi-økonomisk fornuftig? Hvor stort er energitapet?

CO2 = Global Oppvarming? Moderne tids største bløff!

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken?
 
Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80% eller 800 000 ppm CO2. Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta.

For ca 600 - 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)

Velferdsstaten Norge.

Hele forståelsen av hva dette betyr er en selvmotsigelse.
 

Pages