POLITIKK

Articles under POLITIKK

Morgendagens drivstoff er billig gass.

Verden har ingen energi mangel. Dårlig energipolitikk er problemet. Hvor lenge skal CO2 bløffen hindre oss i å få fart på Norge? Norske politikkere bør gi det norske samfunn billig gass og billig el kraft.

Utdannelsesboblen skader Norges verdiskapningsevne.

Overutdanning av en for stor del av befolkningen er til stor skade i Norge. Når «alle» skal ta høyere utdanning, hvem skal da tømme søppel? Cirka 75 % av de timer som trengs for å gjøre Norge til et godt land å bo i, kan utføres av personer uten høyere utdannelse!

Libya og den Arabiske verden. Hva ønsker vesten med sin politikk?

Uten olje fra midt østen vil verdens-økonomien kollapse, og verden vil havne i konflikt og krig.  Hva ønsker vestens ledere når de støtter ethvert opprør i de arabiske land?
 

Høyhastighetstog? Lønnsomt eller ulønnsomt?

Svaret beror på en del faktorer.  Basert på dagens teknologi er følgende faktorer avgjørende for svaret.  Vi definerer høyhastighet som over 220 km/t.

Fri konkurranse, hva vil det si i praksis?

Høye priser på mat, svinn og kasting av bra mat er et eksempel. La oss først se på noen generelle betraktninger om fri konkurranse. I billøp skal man kjøre fortest over en avtalt strekning, den raskeste vinner. Når alt er fritt, så vinner som regel den som har den beste og dyreste bilen. Men føreren har også stor betydning. I visse typer billøp har alle deltakerne like biler laget av samme produsent. I disse løp er det kun førerens kvalifikasjoner som avgjør resultatet. I hvilke av disse billøp er det fri konkurranse? Det kommer an på hvem du spør.

Miljø + avgifter + samferdselspolitikk = forvirende sirkus

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljøpolitikk.

Verdens totale energi forbruk (omregnet til fat olje) var i 2009 226 millioner fat pr dag. Dette gir et bilde av forholdet mellom de forskjellige energi-kilder. 79 mil fat fra olje. 66 mil fat fra kull. 55 mil fat fra gass. 12 mil fat fra atomkraft. 14 mil fat fra vannkraft. Sol og vind var uten betydning i 2009.

Pensjon i velferdsstaten Norge.

Forventninger om hva vi fortjener av goder fra staten er helt urealistiske. Du får ikke hva du ønsker, men hva du fortjener.

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. 20-03-2009. No 2.

Verden er nå på vei inn i en depresjon som er den største i moderne tid. Den involverer en stor del av jordens befolkning.  Derfor vil dette utvikle seg til en svært alvorlig situasjon som vil medføre borger opprør og konflikter mange steder i verden. Vi er heldige hvis ikke en større krig blir resultatet.
 
Det virker ikke som politikere i vesten forstår hva som er skjedd. De handler i hvert fall som om de ikke forstår alvoret i situasjonen.

Norge uten store olje-inntekter,hva skjer da?

La oss gjøre et lite tanke-eksperiment, la oss si at vi ikke hadde noen olje- inntekter. Norge måtte klare seg med eksport av produkter laget i Norge.

Sykelønnsordningen vi har i Norge i dag.

Er et resultat av overdreven tiltro til menneskers ærlighet og flittighet. De fleste liker å vinne i LOTTO. Vi vil alle gjerne ha noe for ingenting.
Dette er bare sånn vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil alltid gjøre det som er lettest og mest bekvemt så lenge vi får det vi vil ha, nemlig lønnen vår. Hvis man ønsker å få ned sykefraværet dramatisk, må det lønne seg å holde seg frisk, og gå på jobb.

Pages