POLITIKK

Articles under POLITIKK

Hvor mye byråkrati og kontroll tåler Norge?

Hvor går grensen for hva som er “lønnsomt” for samfunnet når det gjelder overvåkning og kontroll av Norges befolkning? Hver gang noe dramatisk inntreffer i det norske samfunn, hører man straks rop fra byråkratiet. Nå trenger vi flere regler og mer kontroll. Byråkratiet har en umettelig trang til å ansette flere hos seg og sine. Det gir mer makt og kontroll over det norske samfunn.

Velferdsstatens største problem er unødige byråkrater og skrivebordsarbeidere!

Unødvendige byråkrater og skrivebords arbeidere produserer ingen verdier. De medvirker til at samfunnet blir mindre effektivt, samtidig som de «spiser» av lasset. Unødige skrivebords folk finner du over hele Norge, både i offentlig og privat virksomhet. Mange av disse unødige arbeidsplasser er oppstått på grunn av dumme og ineffektive lover og regler som er laget av et voksende byråkrati de siste 30 år. Dette gjelder hele vesten, men er blitt særlig utbredt i Norge på grunn av statens oljerikdom. Denne utvikling har de siste år vært inne i en kraftig selv-forsterkende trend.

Politikk burde handle om de store viktige saker.

Skal Norge ha noen som helst mulighet til å unngå konkurs når oljeinntektene faller, må det mer realisme inn i driften av Norge. De siste ukers debatt om tiggere i Oslo er kun et eksempel på at Norge mangler en sterk og god ledelse. Land, verdensdeler og verden som helhet må styres etter langsiktige, økonomisk bærekraftige linjer. En familie kan styres etter myke, snille linjer. Mangler naboens barn mat en formiddag, kan du gi dem et par brødskiver. Land kan ikke styres på samme snillistiske måte. Et land må ha en total verdiskapning som er like stor som forbruket.

Hvorfor driver Norge U-hjelp?

Hvem tjener på denne virksomhet? De som jobber i systemet, eller mottagerlandene? Det som er sikkert, er at mange land som har mottatt U-hjelp, er på vei mot katastrofale problemer.

Hva er en riktig bolig pris? Hva er verdien av samme bolig?

Hvorfor er boligprisene langt høyere enn verdien på samme bolig? Pris og verdi er to helt forskjellige tall. Her kan vi fundere over hvorfor prisene i boligmarkedet er langt høyere enn verdien på de samme boliger. Vi kan her vurdere boligen fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Beliggenhet (tomtepris) og attraksjonsverdi ser vi her helt bort fra.

Kraftkabler fra Norge til kontinentet!

De som har ansvaret for dette, begår det største landssvik mot  norsk økonomi i nyere tid. Norges evne til verdiskapning vil svekkes.

Norges største økonomiske problem er en lav verdiskapningsevne. Norges nest største økonomiske problem er en alt for stor og rik stat. Kraftkabler til utlandet hever prisen på kraft i Norge, og svekker derved Norges verdiskapningsevne. Kraftkabler til utlandet fører til høyere inntekter for staten, dette gjør staten enda større. En større stat hever Norges kostnadsnivå.    

EURO ødelegger nå Europa. Hva bør Europa gjøre for å motvirke en negativ utvikling?

I disse dager ser vi hvordan innføringen av en felles valuta påvirker det politiske landskapet i EURO sonen. Partier på både høyre og venstre siden, som har et ubalansert økonomisk politisk program, vinner frem. «Det dumme flertalls tyranni» vil sørge for en fastlåst politisk situasjon, som vil gjøre det nærmest umulig å enes om løsninger som kan avhjelpe situasjonen i dagens vanstyrte Europa. Partier som prøver å korrigere kursen i Europeiske land mister oppslutning over hele Europa i disse dager.  Følgende land er «konkurs» Hellas, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Irland.

Norge mister verdiskapende arbeidsplasser.

Økonomien, kan den omlegges før oljeinntektene tar slutt? Hvordan kan en praktisk få dette gjennomført? Her er en mulig løsning.

Eldreomsorg, kan den løses med dagens system?

Etter min mening, er det ikke mulig. Skal eldreomsorgen bli så bra som mulig, må systemet aktivisere pårørende rundt de gamle, som har tid og mulighet til å trå til. Et fleksibelt og fornuftig bidragssystem, vil kunne aktivisere personer i den nære familie hos en del av de eldre. De vil da få et bedre liv sammen med sine nære, samtidig som dette tiltak vil avlaste dagens eldreomsorg. Det vil bli helt nødvendig å aktivisere hele befolkningen, hvis alle eldre skal få det tilsyn og den omsorg de fortjener. Gjøres dette riktig, vil man samtidig redusere statens utgifter.

Innvandring til Norge av ikke-vestlige personer. Årsak. Konsekvens. Hvem tjener på denne innvandring?

Det kommer nå cirka 45 000 innvandrere til Norge pr år.Arbeidsinnvandring kommer hovedsakelig fra Europa, (Sverige, Polen, Danmark). Såkalt «flyktning» innvandring kommer fra ikke vestlige land. Hvorfor kommer innvandrere til Norge?  På grunn av norsk klima? På grunn av vår gjestfrihet og åpenhet? Eller vår natur? De kommer stort sett på grunn av et naivt og snillistisk sosialsystem! Hvem ønsker stor fjernkulturell innvandring til Norge?  Jo, de som tjener personlig på denne innvandring, og det er de som arbeider med innvandrere på en eller annen måte.

Pages