POLITIKK

Articles under POLITIKK

Oslotrafikken, hvordan kan dette løses frem mot 2100?

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfruelig terreng. Ønsker man et økonomisk lønnsomt, og trafikalt godt veisystem i og rundt Oslo, da er en stor ringvei rundt dagens bebyggelse den eneste og beste løsning. Dette krever politisk mot og styrke, men vil være helt nødvendig tatt i betraktning dagens innvandring og derved raskt økende folketall i Oslo-gryta. Denne ringveien kan bygges raskt og effektivt i ubebygget terreng, og vil da koste en brøkdel av hva en oppgradering av dagens veinett vil koste.

OL blir alltid langt dyrere enn planlagt! Hvorfor?

Hva er årsaken? Når en tredjepart, (i OL sammenheng staten) gir en in blanko garanti, da blir alt mye dyrere. Det blir litt som en firmafest hvor alt er gratis, da drikker de fleste med begge hender. Alle som legger inn anbud i OL prosjekter vet at man er under et tidspress, og uansett hvor store overskridelsene blir, så blir alt betalt. (tredjepart staten garanterer). Dynamikken som da oppstår bidrar til den enorme prisspiral som hver gang fører til enorme overskridelser.

Russland og Europa burde være venner.

Russland er verdens største land med enorme energi og råvareressurser. Europa har lite av begge deler, men har en godt utviklet industri. Et godt samarbeid vil tjene begge parter meget godt. Russland er ikke lenger kommunistisk, og sliter med en omstilling til markedsøkonomi. Dette vil ta enda en del år. Russland ønsker å selge sine råvarer til best mulig pris, oppnår de dette ved unødige konflikter og kriger? 

Verdens viktigste jobb er å lage nye gode mennesker.

Hvorfor har Europa en stor innvandring? Fordi Europa mangler nye unge mennesker. Hva skjer nå i Europa, når de fremmedkulturelle lager mange flere barn enn Europas kvinner? Europa vil gå i oppløsning både sosialt og økonomisk om noen tiår, hvis dagens utvikling ikke endres.

Europa lager for få barn. Hvorfor er det ikke lenger populært å gjøre verdens viktigste jobb? Hvordan vil du heve statusen til verdens viktigste jobb?

Innvandring av fremmedkulturelle som lokkes av vestens snillistiske sosialsystemer, fører dette til gode og stabile samfunn?

Hva er god politikk? Er det kortsiktig «stakkars dere, kom til oss» politikk, eller bør man se litt lenger frem, hvordan vil dagens innvandringspolitikk påvirke samfunnet de neste tiår? Er det fornuftig at alle kulturer, religioner og folkeslag bor i samme land? De fleste steder som har konflikter og krig, der er årsaken ulik kultur og religion. I land med homogen befolkning er det stabilitet og ro.

Arbeider Hamas til det beste for det Palestinske folk?

Hvorfor «oppfant» menneskene religioner, og hva er hensikten med religioner? Hvordan utvikler religionen seg når samfunnet blir mer opplyst og velstanden stiger? Det er nødvendig å gå litt inn i dette tema for å kunne forstå litt av hva som driver og holder liv i konflikten mellom Palestina og Israel.

OL i Oslo. Hva oppnår vi med dette?

Bør Norge begynne å bruke oljeformuen på noe mer enn hygge, kos og navlebeskuende pr stunt? Idrett i Norge er noe overvurdert, og beslaglegger for mye tid og oppmerksomhet. Selv om vi klarer å vinne en del i vinteridretter, så er vi ikke verdens beste på andre områder. Norge driver en del forskning i dag, finansiert av staten, men 90 % av dette er i beste fall statistisk arbeid, det fremmer i hvert fall lite verdiskapning. Norge har i dag en unik mulighet til å bygge fremtiden, en frem til nå, har vi ikke utnyttet denne mulighet.

Avgifter og skatt. Norge trenger et skattesystem som fremmer verdi skapning.

Avgifter påløper før et overskudd er produsert. Skatt på et godt overskudd er ikke noe problem. Prinsipielt burde alle statens inntekter komme fra skatt på overskudd og lønn.

UKRAINA.

Hva ønsker Europa med sin oppførsel de siste måneder? Er man klar over situasjonen som alle mener så mye om? Vestens agerende er med på å destabilisere Ukraina. Hva er motivet for en så tåpelig oppførsel? Vi burde prøve å få samhandling mellom Europa, Ukraina og Russland. Da kan dette gi en god utvikling.

Elektrifisering av norsk sokkel, hva er hensikten med dette?

Når man produserer hydrokarboner, det være seg olje/gass eller en blanding av disse, så vil man alltid få opp en del gass. Såkalte rene oljefelt produserer også noe gass. Du ser store flammetårn på toppen av oljeriggene, hvor gassen brennes av. På verdensbasis, brennes det gass i disse flammetårnene, tilsvarende 2-3 millioner fat olje hver dag.

Hvis man trenger elektrisitet på plattformene, da bruker man noe av gassen til å drive gassturbiner. Dette er enkelt, billig og fornuftig. Såkalt «kortreist» energi vil sikkert noen like å kalle dette.

Pages