∅KONOMI

Articles under ∅KONOMI

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. Mars 2010. No 3.

3. Makro Økonomisk status rapport. Mars 2010.

Verdens-økonomien er nå i ekstrem ubalanse. Det skylles i hovedsak ønsket fra verdens politikere om å bevilge velstand til sine velgere. Velstand kan ikke bevilges, rikdom må produseres ved hardt arbeid. Det siste året har verdens politikere og deres sentralbanker lånt (bevilget) sine velgere ca 1 billiard $(12 nuller) pr måned. Dette kan ikke vedvare over særlig lang tid. I dag har flere land en stats gjeld på over 100 % av BNP.   

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. 19-10-2008. No 1.

1. Makro økonomisk status rapport. 19-10-2008.
Finans Krisen 2008. Årsak og Konsekvens analyse.
 
Verden befinner seg nå midt i en kraftig økonomisk korreksjon som vil vare i flere år.

Makroøkonomisk statusrapport. No. 7. August 2012.

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til EURO. Rapport no.6 fra 2011 utfyller denne oppdatering,lite er forandret i det lange perspektiv.

EURO ødelegger nå Europa. Hva bør Europa gjøre for å motvirke en negativ utvikling?

I disse dager ser vi hvordan innføringen av en felles valuta påvirker det politiske landskapet i EURO sonen. Partier på både høyre og venstre siden, som har et ubalansert økonomisk politisk program, vinner frem. «Det dumme flertalls tyranni» vil sørge for en fastlåst politisk situasjon, som vil gjøre det nærmest umulig å enes om løsninger som kan avhjelpe situasjonen i dagens vanstyrte Europa. Partier som prøver å korrigere kursen i Europeiske land mister oppslutning over hele Europa i disse dager.  Følgende land er «konkurs» Hellas, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Irland.

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. 20-03-2009. No 2.

Verden er nå på vei inn i en depresjon som er den største i moderne tid. Den involverer en stor del av jordens befolkning.  Derfor vil dette utvikle seg til en svært alvorlig situasjon som vil medføre borger opprør og konflikter mange steder i verden. Vi er heldige hvis ikke en større krig blir resultatet.
 
Det virker ikke som politikere i vesten forstår hva som er skjedd. De handler i hvert fall som om de ikke forstår alvoret i situasjonen.

Makroøkonomisk. Statusrapport. No. 6. Okt. 2011..

3 store makro økonomiske trender styrer økonomien i  verden, de vil føre til at særlig vesten vil oppleve store problemer de neste 20 år. De er rangert etter alvorlighets grad.

EURO. Politikk og sirkus. Hvor lenge vil showet vare?

Europa er nå i full gang med avviklingen av EURO systemet som vi kjenner det i dag. Det spill for galleriet (sirkus) som nå pågår vil i verste fall ta flere år. Dette er for å opprettholde et snev av seriøsitet for institusjonen bak EURO systemet.  At ledene politikere og byråkrater i Europa kunne gjøre noe så dumt som å opprette en felles penge enhet i Europa er meget skremmende

Pengeenheten EURO.  Status mai 2011.

Oljefondet i en usikker verden. Feb. 2002.

Dette skriv er redigert og forkortet i 2011. Fakta er ikke forandret.

Oljefondet i en usikker verden.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det Norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen. Finansbransjen bygger på sine erfaringer de siste 30-50 år. En verden i endring gjør at disse erfaringer vil ha svært liten verdi de neste 10-20 år. Vi er på vei inn en utvikling som ikke er tatt med i beregningen når oljefondet ble etablert. Når vil man foreta en revurdering av investerings-filosofien bak fondet?

Pages