NATO

Russland og Europa, sammen kan de dominere verden.

Europa og Russland er naboer, sammen kunne de være meget sterke. Hvorfor har alltid Russland Europa ødelagt for hverandre? Et godt samarbeid vil tjene begge meget godt.   

Libya og den Arabiske verden. Hva ønsker vesten med sin politikk?

Uten olje fra midt østen vil verdens-økonomien kollapse, og verden vil havne i konflikt og krig.  Hva ønsker vestens ledere når de støtter ethvert opprør i de arabiske land?
 

Pages