∅KONOMI

Articles under ∅KONOMI

11. Makroøkonomisk rapport. Finanssystemet og verdensøkonomien flyter på fri fantasi og eventyr, kan dette fortsette? 03-03-2018.

Verdensøkonomien er understøttet av en raskt stigende gjeld siden 1990 tallet, Alan Greenspan satte gjeldsveksten i gang for alvor, ingen ønsker å oppleve en kraftig korreksjon i økonomien på sin vakt som sentralbanksjef, det er sånn vi mennesker fungerer. Siden har gjeldsveksten steget stadig raskere, verden hadde en gjeld på cirka 30 billioner $ i 1990, nå i 2018 har gjelden passert 233 billioner $. De senere år har gjelden steget 3-4 ganger raskere enn BNP, stadig raskere økende gjeld gir mindre og mindre effekt på økonomien.

Makroøkonomisk rapport no 10.

Mye «spennende/farlig» er under utvikling i verdensøkonomien etter mange år med ekstremt lave renter og store mengder penger/likviditet sprøytet inn fra verdens sentralbanker. Måten man har valgt for å øke likviditeten har ført til økte ulikheter. Finanseliten har hatt tilgang til nesten gratis kapital som er brukt til å øke prisene på enkelte verdigrupper, med det resultat at cirka 235 000 personer nå eier cirka 50 % av verdens verdier.

9. Makro Økonomisk rapport.

Verdens finanssystem er på vei mot store endringer, noe som vil påvirke alle land. Gjelden i verden forsetter å øke raskt, nå er den cirka 200 billioner US$. Gjelden har økt med cirka 54 billioner $ siden 2008. Gjelden er nå så stor at den ikke kan betjenes hvis rentenivået stiger til et nivå som er nødvendig for en frisk og sunn økonomi. I dag er «ufornuftige» investeringer lønnsomme på grunn av for lave renter.

Sol og vindkraft trenger et billig "batteri" for å bli en 24/7 energikilde.

CO2 er i ferd med å bli et meget viktig råstoff for produksjon av energi og «byggematerialer» i ordets videste forstand. Verden har et ferdig utbygget lager og distribusjonsnett for olje og gass. Dette har en verdi på mange billioner US $. Olje er en meget konsentrert form for energi, og den er billig og trygg å lagre. Sannsynligvis vil hydrokarboner fortsette å være verdens viktigste batteri. Energi fra sol og vind trenger et billig batteri for å kunne utnyttes godt og billig. Prosesser for å omdanne karbon og hydrogen til olje og gass er under hurtig utvikling.

Makro-økonomisk statusrapport. No 8. Aug 2013.

Verdensøkonomien er, som nevnt i No. 7, inne i en fallende trend. Verdens ledende finanspolitikere og økonomer har «malt seg inn i et hjørne» og har nå ingen andre utveier enn en stadig økning av pengemengden. Denne meget ekspansive pengepolitikken har ført til en midlertidig (kunstig) oppgang i deler av verdens aksjemarkeder. Fra tid til annen blir det sagt at nå er det snart tid for en innstramming i pengepolitikken, men dette vil ikke være mulig. Gjelden i verden er for stor. Eksempelvis, så er total gjeld i Japan og England cirka 500 % av BNP.  USA ligger på cirka 350 %.

Hva driver norsk økonomi, og er dette bærekraftig?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Norsk økonomi er i dag avhengig av olje-virksomheten. Hvor mye vil inntekter og aktivitet falle med en oljepris på 40-50 $?

Dagen oljepris på 90-120 $ pr fat er kunstig høy. Uten krigsfrykt i Midtøsten ville oljeprisen vært i området 70-80 $ pr fat.
Verden har ingen mangel på energi, og på grunn av ny teknologi vil store mengder energi bli tilgjengelig i løpet av 10 år. Prisen på olje vil sannsynligvis ligge i området 40-50 $ i 2020. Her er noen av årsakene til at det kan bli sånn.

Investeringsforslag fra Et Bedre Norge.no

Her vil det komme tips om gode investeringer.  Pris ved anbefalings tidspunkt, samt dagens pris, som vil bli oppdatert årlig. Man kan da se utviklingen for de forskjellige investerings anbefalinger.  Det vil kun bli gitt anbefalinger som har en tidshorisont på 2 til 5 år. Alle som investerer sin hardt oppsparte kapital, utsetter seg for en mulighet til å tape penger. Invester kun kapital som du har råd til å tape. ( Noe Oljefondet bør merke seg).
 

Faretruende gjeldsnivå. Få land tåler en vesentlig renteøkning

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-2011.

Få land tåler renteøkninger av betydning. Tall fra 2010. Bank of International Settlements. Basel. Total gjeld, stat, firma og privat gjeld i % av BNP. Av EURO landene har kun Tyskland, Nederland og Finland «dekning» for sine utgifter.

 

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. No. 5. Mars. 2011.

5. Makro Økonomisk status rapport. 11-03-2011.

Kina og USA sitter med makten økonomisk, og hva de gjør fremover vil bestemme om, og når vi vil oppleve nedgang i verdens- økonomien. La oss se på Kina først.

Pages