boliger

Makro-økonomisk statusrapport. No 8. Aug 2013.

Verdensøkonomien er, som nevnt i No. 7, inne i en fallende trend. Verdens ledende finanspolitikere og økonomer har «malt seg inn i et hjørne» og har nå ingen andre utveier enn en stadig økning av pengemengden. Denne meget ekspansive pengepolitikken har ført til en midlertidig (kunstig) oppgang i deler av verdens aksjemarkeder. Fra tid til annen blir det sagt at nå er det snart tid for en innstramming i pengepolitikken, men dette vil ikke være mulig. Gjelden i verden er for stor. Eksempelvis, så er total gjeld i Japan og England cirka 500 % av BNP.  USA ligger på cirka 350 %.

Eldreomsorg, kan den løses med dagens system?

Etter min mening, er det ikke mulig. Skal eldreomsorgen bli så bra som mulig, må systemet aktivisere pårørende rundt de gamle, som har tid og mulighet til å trå til. Et fleksibelt og fornuftig bidragssystem, vil kunne aktivisere personer i den nære familie hos en del av de eldre. De vil da få et bedre liv sammen med sine nære, samtidig som dette tiltak vil avlaste dagens eldreomsorg. Det vil bli helt nødvendig å aktivisere hele befolkningen, hvis alle eldre skal få det tilsyn og den omsorg de fortjener. Gjøres dette riktig, vil man samtidig redusere statens utgifter.

Pages