klima

Er norsk energipolitikk bra for norsk økonomi?

Klima og CO2, er en av de siste tiårs største politiske kampsaker. Styrer virkelig CO2-nivået temperaturen?

Hvis, som undertegnede mener, CO2 ikke påvirker temperaturen, da fører Norge en dårlig energipolitikk til ingen nytte. Norge utnyttet vår billige energi på en god måte fra 1900 frem til cirka 1985. De siste 30 år har Norge ført en energipolitikk som har svekket Norges verdiskapningsevne kraftig. Er dette fornuftig?

Her kommer noen momenter som utfordrer klimahysterikernes påstander.

Munck museum i Bjørvika. Er dette fornuftig?

Hvorfor tar det norske samfunn dårlige beslutninger på løpende bånd? Er vårt demokratiske system uten kloke og sterke ledere, selvdestruktivt? Norges kunstner Munck har laget bilder som nå er verdensberømte og meget verdifulle. Disse kunstverk vil sannsynligvis bli enda mer attraktive og verdifulle om hundre og tohundre år. Riktig promotert vil dette være en turistmagnet for Norge i mange hundre år fremover. Da bør vi vel bygge et museum som står trygt i «tusen» år? Hvorfor bygges det i vannkanten over hele verden? Har vi mennesker intet lært av historien?

Hvor lenge skal "de grønne" ha monopol på klima?

CO2 er en livsviktig gass i atmosfæren, uten CO2 stopper alt liv på jorden. Ved jordens begynnelse var det cirka 800 000 p.p.m., eller 80 %, CO2 i atmosfæren. Siden har nivået falt jevnt og trutt til nivået vi har hatt etter siste istid, 250-450 ppm. «De grønne» påstår at høyere nivåer av CO2 vil føre til høyere temp på jorden. Hvordan er det mulig? Hvis høye nivåer av CO2 fører til høy temperatur, da kunne vi vel ikke ha eksistert?

Pages