investteringer

Oljefondet i en usikker verden.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det Norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen. Finansbransjen bygger på sine erfaringer de siste 30-50 år. En verden i endring gjør at disse erfaringer vil ha svært liten verdi de neste 10-20 år. Vi er på vei inn en utvikling som ikke er tatt med i beregningen når oljefondet ble etablert. Når vil man foreta en revurdering av investerings-filosofien bak fondet?

Pages