konkurs

Hva driver norsk økonomi, og er dette bærekraftig?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Politikk burde handle om de store viktige saker.

Skal Norge ha noen som helst mulighet til å unngå konkurs når oljeinntektene faller, må det mer realisme inn i driften av Norge. De siste ukers debatt om tiggere i Oslo er kun et eksempel på at Norge mangler en sterk og god ledelse. Land, verdensdeler og verden som helhet må styres etter langsiktige, økonomisk bærekraftige linjer. En familie kan styres etter myke, snille linjer. Mangler naboens barn mat en formiddag, kan du gi dem et par brødskiver. Land kan ikke styres på samme snillistiske måte. Et land må ha en total verdiskapning som er like stor som forbruket.

Kina, en katastrofe under utvikling.

Kinas kraftige vekst de siste 30 år har forbløffet verden. Men veksten har vært for rask, den har skapt flere “bobler” i mange markeder, både innen finans og råvarer. Etter at kinesiske myndigheter hadde utnyttet vekst-mulighetene via eksport fra Kina maksimalt, måtte veksten drives videre via intern aktivitet i Kina. Når denne “tvangsstyrte” interne vekst faller kraftig, vil det forsterke problemene i resten av verden. Kina forbruker en stor andel av verdens råvarer. Sement 52 %, jernmalm 47 %, aluminium 40 %, kobber 38 %, etc. Dette er 2009 tall.

Pages