Islam.

Konsekvensen av en stor muslimsk befolkning i Europa vil være en svakere økonomi og økende utrygghet, som ytterligere vil svekke Europas verdiskapningsevne. Man kan ende i en nedadgående spiral som blir vanskelig å snu.

Europa vil med stor sannsynlighet oppleve en fallende levestandard. Islamske samfunn skaper mindre verdier enn kristne samfunn, dette viser historien med stor sikkerhet. Vil Europa tåle en mye svakere verdiskapningsevne uten å bryte sammen økonomisk? Hvis Europa kollapser økonomisk, da er sjansen stor for konflikter og krig. Dagens ledighet blant unge er i mange land mellom 25 og 50 %. Er det da fornuftig å slippe inn millioner innflyttere? Dagens store fremmedkulturelle innvandring inntreffer på et meget ugunstig tidspunkt, noe som medfører stor risiko. Lærte vi ingenting av det 20 århundret? I tillegg medfører stor og rask muslimske innvandring et stort sikkerhetsproblem. IS kan, hvis dagens utvikling forsetter, om noen år ha et betydelig antall folk i Europa.

Områdene mellom Eufrat og Tigris var i oldtiden et rikt jordbruksområde med overskudd til mer enn overlevelse. Her oppsto vitenskap som senere ble videreutviklet i Hellas, som igjen la grunnlaget for Europa som verdens mektigste og rikeste verdensdel. De områdene som ble muslimske, de falt av utviklingen, og forble fattige, Lite skjedde på 1300år. Nå har riktignok mange muslimske land blitt kortsiktig rike på grunn av store inntekter fra olje og gass. Men muslimske samfunn generelt er like fattige. Har du hørt om oppfinnelser eller produkter som kommer fra muslimske land? Verdiskapningsevnen i muslimske land i Midtøsten er meget lav. Islam pasifiserer befolkningen og hindrer en fri utvikling av innbyggerne. Islam er bra for ledere og «høvdinger» som gjerne har titalls koner og stor rikdom.. Men den vanlige innbygger, og særlig kvinner, har et begredelig liv med undertrykkelse og tvang. Hvorfor lar vi en slik kultur vokse i Europa?

Europa har allerede i dag, etter manges mening, en for stor muslimsk befolkning. De danner nå store rent muslimske samfunn hvor Islam dominerer. Da blir disse områder automatisk fattige områder, noe som igjen legger grunnlaget for hat og konflikt. Disse muslimske «samfunn» viser liten vilje/ønske om integrering i det Europeiske samfunn. Derfor bør all muslimsk innvandring til Europa stoppes. Islam er på nåværende tidspunkt ikke modent for Europa og demokrati. Skulle den muslimske befolkning bli enda mye større, da vil sannsynligvis utviklingen komme totalt ut av kontroll. Skjer dette, da vil også dette århundret bli meget urolig.

De muslimer som nå bor i Europa, de har reist til Europa for å få et bedre liv. Forlatt samfunn og land som er svekket og ødelagt av Islam. Hvorfor lar de ikke Islam bli igjen i muslimske land, og konverterer til kristendommen? Så kan de lettere være med å bygge et stabilt og velstående Europa. Da vil dette århundret bli en bra tid. Europa burde forlange at alle muslimer som ønsker å bosette seg i Europa konverterer vekk fra Islam. Vi ønsker vel alle en god og fredelig fremtid. God politikk, det er å legge til rette for mulighet til minst mulig konflikter og problemer. Alle liker sine egne best, dette bør man ha i minnet når politikk utformes.

Drømmen om det perfekte multikulturelle samfunn virker å være en drøm. Forskjellige kulturer, religioner og folkegrupper har alle forskjellige mål og drømmer. Vi har forskjellige evner og ambisjoner. Alle ønsker ikke det samme fra livet, derfor blir noen mer velstående enn andre. Økonomiske forskjeller skaper misnøye og misunnelse. Se på verdens to største multikulturelle samfunn, USA og Brazil, de har enorme interne problemer. Derfor bør nødvendigvis alle forskjellige mennesker ikke bo i samme land. Land med en homogen befolkning har minst konflikter og problemer. Målet er vel å bygge en mer fredelig verden? Da må vi begynne å utforme våre samfunn basert på erfaring om hva som gir fred og stabilitet.

Europa er nå i flere tiår styrt av naive, svake og til dels udugelige politikere. Dette har ført til en svak økonomisk utvikling, noe som vil gjøre mange «sinte» de kommende år. I disse dager ser vi Frankrikes president komme med sterke formuleringer, muligens i sterkeste laget. Når svake og naive politikere, som selv har ønsket dagens store muslimske og fremmedkulturelle innvandring, blir fanget av utviklingen (Islamsk terror), da kan resultatet bli dårlig. For å fremtre som sterke og samlende ledere vil slike ledere automatisk bli litt for «tøffe i kjeften». Da kan ting komme ut av kontroll. Europa trenger derfor en ny type politikere som er sterke, kloke og tør stå for upopulære standpunkter. Hvis dagens politiske kurs fortsettes de neste 10-15 år, da ender dette meget dårlig.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 17-11-2015. www.EtBedreNorge.no

Category:

Nye Innlegg: