Folkevandring. Europa. Tyskland. Angela Merkel.

Hva blir konsekvensene for Europa av det som nå skjer i Tyskland? Angela Merkel er i ferd med å svekke Tyskland på flere måter.

Energi politikken som Tyskland har ført under Merkel vil de neste år føre til stadig dyrere energi. Tyskland investerer store summer i vind og sol energi. Hadde et billig «batteri» vært tilgjengelig, så kunne det være en vis fornuft i disse investeringer. Pr dato finnes ikke noe slikt, så denne fornybare energien er kun tilgjengelig i det øyeblikk den produseres. Når solen ikke skinner, og vinden uteblir, da er null fornybar energi tilgjengelig. Tyskland må altså opprettholde 100 % back-up kapasitet i form av atom- og varmekraftverk. Totalt sett blir dette meget dyrt. Hvis dagens politikk ligger fast, så vil energi etter hvert koste opp mot kr 1,50 pr KW/t.

Dagens teknologi innen solenergi er ikke lønnsom utenfor 40 grader nord og syd for ekvator. Da er det meget ufornuftig det som gjøres i Tyskland under Merkel. Munchen ligger på cirka 47 grader N.

I disse dager åpner Tyskland for en meget stor innvandring av muslimer. Dette kan gå bra i en god og stigende økonomi. Men Tyskland er over toppen, og de neste 10 -15 år vil bli vanskelige. Blir økonomien merkbart svakere, da vil Tyskland oppleve store konflikter på grunn av en tåpelig stor innvandring av Muslimer. Tysk økonomi vil svekkes av tre hovedgrunner.

Økonomien i Kina bremser, og vil derfor ikke bli en like god kunde fremover.

Tyskland har hatt store fordeler av en relativt lav valuta under EURO systemet. Når EURO systemet sprekker, da vil Tyskland få en valuta som er 30-40 % sterkere. Dette vil svekke tysk eksport kraftig.

Tyskland har en meget lav fødselsrate, befolkningen er «gammel» om 15 år. Dette vil svekke tysk økonomi mer enn noe annet.

Tyskland vil av overnevnte årsaker bli et langt svakere «lokomotiv» for Europa de neste 10-15 år. Hvorfor velger vi svake og udugelige ledere i Europa? Ønsker vi vanskeligere tider?

 

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 17-09-2015. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: