Folkevandring, innvandring i vår tid.

Hva kan konsekvensen bli for Europa hvis vi ikke «stenger» våre grenser? Europa er vanstyrt i mange år. Derfor er nå gjelden høy og de offentlige utgifter for høye i de fleste europeiske land. Europa har i tillegg ført en dyr og ulønnsom energipolitikk, noe som har redusert vår verdiskapningsevne. Sist, men mest alvorlig, Europa har katastrofalt lave fødselsrater. En aldrende befolkning svekker vår økonomi dramatisk. Kort sagt, Europa er på konkursens rand i dag, mange vil oppleve fallende kjøpekraft de nærmeste tiår.

Hva skjer når store deler av befolkningen opplever dårligere levekår, lavere pensjoner, få jobber og lave lønninger? Folk kan bli «sinte». Mange Europeiske land har i dag ekstreme politiske partier i sine parlamenter. En «sint» befolkning i en fallende økonomi, gir ekstreme grupperinger lett spill.

Dagens voldsomme folkevandring fra Afrika og Midtøsten er derfor «farlig». Stor innvandring vil senke lønnsnivået i Europa ytterligere. Det blir enda vanskeligere å få jobb. Industrien i vesten automatiserer nå raskt, dette i seg selv reduserer antall tilgjengelige jobber med millioner. Derfor skjer dagens folkevandring på et meget uheldig tidspunkt.

En rask fremmed-kulturell innvandring kombinert med en alt for lav fødselsrate blant europeiske kvinner, kan føre til sosial kollaps i Europa. Da vil vår verdiskapningsevne falle kraftig, Europa blir fattig. Når store grupper av en befolkning opplever en betydelig og raskt fallende levestandard, da øker konfliktnivået hurtig. Man begynner å lete etter «syndebukker», noen å gi skylden for alle problemer. I løpet av et par tiår kan Europa være ute av kontroll. Da kan alt skje. Bør vi ta sjansen på dette også i dette århundret?

Europa trenger nå sterke og kloke ledere. Dill-dall politikere har ødelagt mye. Europa bør nå «stenge» sine grenser. Gå så i spissen for massiv innsats i Midtøsten og Afrika. Få med de ledende og rike arabiske land, og bygg store «fri-soner» hvor forfulgte kan få beskyttelse, både i Midtøsten og Nord-Afrika. Da kan de neste tiår by på håp og fremgang for våre innbyggere.

Det viktigste politikere kan gjøre er å heve fødselsraten i Europa til 2,1-2,2. Utbetal en bonus til barn født av europeiske kvinner de neste 5år, og innfør fulle pensjons-rettigheter for kvinner som oppdrar barn. Da blir Europa sterkt og stabilt.

www.EtBedreNorge.no 08-09-2015. Per Øivind Næss.

Category:

Aktuelle artikler: