Er norsk energipolitikk bra for norsk økonomi?

Klima og CO2, er en av de siste tiårs største politiske kampsaker. Styrer virkelig CO2-nivået temperaturen?

Hvis, som undertegnede mener, CO2 ikke påvirker temperaturen, da fører Norge en dårlig energipolitikk til ingen nytte. Norge utnyttet vår billige energi på en god måte fra 1900 frem til cirka 1985. De siste 30 år har Norge ført en energipolitikk som har svekket Norges verdiskapningsevne kraftig. Er dette fornuftig?

Her kommer noen momenter som utfordrer klimahysterikernes påstander.

Under Bronsealderen vokste det furuskog på Hardangervidda, og gjennomsnitts- temperaturen lå cirka 2,5 grader over nåtidens nivå. CO2 nivå omtrent som i dag. Hvordan skal dette forklares? Kun varierende aktivitet på solen kan forklare dette. Mengden av elektromagnetisk stråling fra verdensrommet påvirker den gjennomsnittlige sky mengde på jorden, og dette styrer temperaturen. Mer skyer gir lavere temperatur og motsatt.

CO2 er et av de viktigste råstoffer på jorden og finnes i store mengder. Cirka 300 000 giga tonn CO2 finnes i klodens buffersystem i dag. CO2 mengden fordeler seg slik: Cirka 150 000 giga tonn oppløst i havet. Cirka 146 000 giga tonn som karbonat (kalkstein) på havbunnen. Cirka 3000 giga tonn i atmosfæren (luften). CO2 mengden fordeler seg i forholdet 50 til 1 mellom hav og luft og 1til 1 mellom hav og karbonat.

Vi mennesker slipper i dag ut cirka 35 giga tonn CO2 pr år. Slipper vi ut dagens mengde i 86 år fremover,( 35 giga tonn x 86 år = 3010 giga tonn) da økes CO2 mengden i systemet med cirka 1 %. Helt ubetydelig. Les gjerne litt mer om dette i følgende skriv: «CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff». Skrivet finner du her www.EtBedreNorge.no

Hva som er 100 % sikkert, Norge har en kraftforsyning som baserer seg på billig og CO2 fri vannkraft. Hvorfor har Norge 13,65 øre pr KW/t i avgift på norsk vannkraft? Vi har cirka 125 TWH utbygget, og kan utbygge minst 50 TWH når vi ønsker. De fleste anlegg er nedbetalte, så norsk kraft har en produksjonspris på cirka 0,04 kr pr KW/t. Hvorfor utnyttes ikke denne billige kraften til Norges fordel? Statskraft, slik det fungerer i dag, bidrar til at staten blir større, samtidig som Norges verdiskapningsevne svekkes. Er dette fornuftig?

1 giga tonn = 1 milliard tonn = 1 000 000 000 000 kg. (1 billion kg).

Vennlig hilsen. Per Øivind Næss. per.naess@yahoo.com

Category:

Nye Innlegg: