Boligboble og skatt.

Hva bør gjøres for å dempe boligprisene og heve norsk verdiskapning? Et viktig prinsipp bør beholdes, det skal være gratis å bo i din egen, betalte bolig. Men når den engang selges, bør den gevinst beskattes som vanlig næringsinntekt.

Norge bør innføre vanlig kapitalskatt på gevinst ved boligsalg. Kun kjøp og salgspris innvirker på gevinsten. Ingen fradrag for opp pussing, vi må gjøre Norge enklere og billigere. De midler som tas inn ved en slik gevinstbeskatning må brukes til å fjerne avgifter i følgende rekkefølge: Bompenger, årsavgift, avgift på norsk strøm (den er 13,65 øre pr KW/t nå). Da vil det bli billigere å bo og drive i Norge. Vi hever norsk verdiskapning og hever vår konkurransekraft. I dag er det uforholdsmessig lønnsomt å investere i bolig, noe som svekker Norges verdiskapningsevne.

Videre bør det settes et tak for rentefradrag ved boliglån. Lån opp til 4 millioner pr bolig gis fortsatt rentefradrag. Lån over 4 millioner gis ingen fradrag for renteutgifter. ( beløpet 4 millioner kan selvfølgelig diskuteres). Dette vil dempe høye priser, det blir mindre gunstig å låne penger til dyre boliger. Mindre kapital vil bindes i unødig dyre boliger, samtidig som mer kapital blir frigjort for verdiskapende investeringer. Dette tiltaket vil også bevirke at «sentrumseffekten» blir mindre. På grunn av dagens unaturlig lave renter så tar mange seg råd til å kjøpe sentrumsnære boliger.( Du kan kjøpe 50 % billigere bare 30 minutter fra sentrum). Dette går bra så lenge rentene er lave, men det varer neppe evig. Du kjøper en bolig til 6 millioner fordi det er mulig, og ikke en like bra bolig til 3 millioner som ligger et stykke fra sentrum. Dagens lave renter og rentefradraget bidrar sterkt til dagens priseksplosjon i sentrum av norske byer.

Vennlig hilsen  Per Øivind Næss.   Et Bedre Norge A/S.        10-03-2015.      per.naess@yahoo.com

Category:

Aktuelle artikler: