Hellas, Europa og EURO, hva skjer egentlig i disse dager?

EURO har destabilisert europeisk økonomi. Noen land har hatt midlertidige fordeler, enda flere land er på vei mot kollaps, både sosialt og økonomisk.

Hellas holdt valg 25 Januar, noe som var spennende for hele Europa. Hellas er «konkurs» og har store problemer så lenge de har samme valuta som Tyskland. Begge har EURO, så noe må skje.

Valgvinneren har lovet gull og grønne skoger,(som alle politikere) derfor vil det ikke bli lett å innfri valgløftene. Hellas har vist nok levet på sparebluss og «spart» penger de siste år, allikevel har gjelden økt med over 100 milliarder EURO siden 2010. Så de må altså spare enda mer hvis dette skal gå bra. Hvilke muligheter finnes? De kan fortsette med EURO og virkelig begynne å spare, og derved unngå å øke gjelden enda mer, men noe slikt er ikke mulig i et demokrati. Gjelden er så stor at den er umulig å betjene av dagens samfunn i Hellas. Kan EU og IMF med flere ettergi gjelden til Hellas uten at det får store ringvirkninger? Isolert sett så kunne EU håndtere Hellas, men problemet stopper ikke her. Spania, Frankrike, Italia med flere har tilsvarende gjeldsproblemer. Disse land er for store og har så mye gjeld at EU (Tyskland) ikke makter oppgaven. Fortsetter Hellas som før, da vil de bygge opp ny gjeld fortløpende, dagens samfunnssystem i Hellas er ikke «lønnsomt». Hvem vil låne dem nye penger? Har noen råd til dette til «evig» tid? Skal Hellas klare seg på sikt, da trenger de 30 til 40 % lavere valutakurs enn Tyskland. Dette er umulig så lenge begge har EURO.

Hellas kan forlate EURO og gjeninnføre Drakmer, (de ligger vist nok klare). Da kan de velge å slette all gjeld, og begynne på nytt. Hva blir konsekvensen av dette? Hellas vil da oppleve at de må betale langt høyere renter enn under EURO regimet, så det blir ikke enkelt. Nye Drakmer vil også bidra til at grekere vil oppleve cirka 50 % fall i internasjonal kjøpekraft. Dette vil bidra til at de igjen blir konkurransekraftige mot utlandet. Gresk økonomi kan sakte begynne å vokse. Men, grekerne vil innse at de er kun halvt så velhavende som de trodde de var. Hellas har levet i «drømmeland» under tiden med EURO, med lett tilgang på kreditt til kunstig lave renter. Hvor lenge var Adam i paradis?

Europa har levet over evne i mange år, og enda mer etter at EURO ble innført. EURO systemet gjorde det mulig for alle å låne penger til kunstig lave renter (Tysklands høye kredittverdighet medførte at alle EURO land fikk tilgang på bedre renter enn økonomien i det enkelte land skulle tilsi). Tyskland har i samme periode hatt fordel av en kunstig lav valutakurs, dette har betydd mye for eksportindustrien. Hadde EURO vært Tysklands alene, da ville kursen til US$ ligget i området 1,60 til 2 mellom $ og Euro. I dag er kursen 1,13. EURO har ødelagt og forstyrret Europeisk økonomi på en dyptgående og meget alvorlig måte. Alt er ute av «likevekt» og det vil gå mange år før ting faller tilbake i et godt leie etter at dagens EURO system er fjernet.

Den Europeiske sentralbanken «trykker» nå penger, og skal kjøpe "dårlige obligasjoner" ( obligasjoner i land som er "konkurs") for 60 milliarder EURO pr måned. Foreløpig til slutten av 2016. Hva betyr dette og hvem nyter godt av disse «lekepenger»? Hvem eier disse dårlige obligasjoner i dag? Det er de rike, finanseliten og store banker. En liten gruppe personer blir nå kvitt «verdiløse» verdipapirer for 60 milliarder i måneden fremover. Hva vil eliten bruke disse penger til? Vil disse penger strømme ut i Europeisk økonomi og gi økt vekst? Sannsynligvis ikke. De rike(eliten) vil plassere disse penger der de tror de kan tjene mest og eller være sikkert plassert. De vil kjøpe flatt land, strategiske eiendommer, aksjer, obligasjoner i de beste økonomier. Noen vil investere i viktige råvarer, gull og sølv. Dette vil gjøre de rike enda rikere, og det store flertall i Europa mindre rike, eller for å si det rett ut, fattige.

Hva burde disse 60 milliarder EURO pr måned blitt brukt til hvis man virkelig ønsket å gjøre Europa sterkere og rikere? Da burde man betalt en bonus pr barn født av europeiske kvinner den siste måned. La oss si man utbetalte 50 000 Euro pr barn født siste måned, da rekker 60 milliarder Euro til en utbetaling til 1,2 millioner barn. I løpet av ett år ville 14,4 millioner mødre mottatt 50 000 EURO. Da ville pengene komme til nytte der de trengs, og Europa kunne heve fødselsraten betydeligEn raskt aldrende befolkning er Europas største økonomiske problem. Som en bonus, pengene ville strømme ut i europeisk økonomi og gi nye arbeidsplasser med øyeblikkelig virkning. Alternativt, som en god løsning nr to, kunne EU fjerne/redusere avgifter på energi for 60 milliarder EURO pr måned. Da ville pengene strømme ut til virksomheter og gi lavere kostnader i samfunnet, og derved økt verdiskapning.  

Verden er i valutakrig, den største noensinne. Som regel vil en valutakrig følges av en varm krig, vi får se. Alle verdens sentralbanker øker pengemengden, dette vil før eller senere føre til inflasjon. Vi har sett inflasjon i mange år på en rekke områder som boligpriser, aksjer, kunst, veteranbiler etc. Inflasjon gjør alltid det dumme flertall (de fattige) mindre rike. De som eier produksjonsapparatet, boliger, aksjer etc blir rikere. Derfor ønsker alltid eliten inflasjon. Inflasjon gjør det mulig for politikerne å føre kriger man ikke har råd til, eller bevilge velstand til de som ikke fortjener velstand. Et eksempel: En arbeider ved GM (bil produsent) tjente i 1976 7 $ pr time. Samme mann jobber nå i en hamburger sjappe og tjener i dag 7,5 $ pr time, 39 år senere. En OZ gull kostet 35 $ i 1971, i dag er prisen 1260 $. Boligprisene er vel omtrent femtendoblet i samme periode.

Eliten i verden i dag, er en symbiose mellom den politiske eliten og finanseliten. Verdens store banker er gjennomsosialiserte, de arbeider på lag med politikereliten. I et godt kapitalistisk system, der er politikk og finans adskilt. Tar du dumme og dårlige beslutninger, da går du konkurs. I dagens sosialiserte system, da går ikke banker konkurs. Eliten tar ikke lenger tap, de får bonus uansett om de gjør en god eller dårlig jobb. Eliten tar kun fortjenester, når ting går galt, da er det skattebetalerne som betaler. Dette er årsaken til at det store flertall taper kjøpekraft og eliten stadig blir rikere. Stadig mer rikdom samles på få hender. Det finnes 211 000 personer i verden som har en likvid formue på over 30 millioner US$. Disse personer har en samlet formue på over 35 billioner US$. Dette tilsvarer cirka 50 % av verdens BNP. Dette er politikernes skyld, som har laget dagens system med et sosialisert bankvesen. Banksystemet blir reddet av staten hver gang de blir utsatt for store tap. Alle husker krisen på 80 tallet og 2008.  Videre er det politikerne som har fjernet forbindelsen mellom pengemengden/finanssystemet og økonomiens størrelse. Gjeldsoppbygningen startet for alvor i 1971 da Nixon fjernet båndet mellom gull og US$. Hvorfor er dette gjort? Fordi politikere er maktsyke, de ønsker å bevilge rikdom. Tror du det er mulig å bevilge rikdom?

 

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 02-02-2015. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: