Russland og Europa, sammen kan de dominere verden.

Europa og Russland er naboer, sammen kunne de være meget sterke. Hvorfor har alltid Russland Europa ødelagt for hverandre? Et godt samarbeid vil tjene begge meget godt.   

Kan Europa styres bedre? Hvorfor ønsker Europa, med støtte fra USA, konflikt med Russland? La oss se på noen fakta. Russland har verdens største ressursbase i verdens største land. De trenger kunder, tilgang på kapital og vestlig produksjonsteknologi. Europa mangler råvarer og energi. Europa og Russland er naboer, lokalisert midt i verden. Omkranset av 4 milliarder kunder som trenger varer og tjenester for å bygge sine land. Vi må være dumme hvis vi ikke utnytter de muligheter som foreligger.

Europa og USA har i flere år arbeidet for å destabilisere Ukraina, noe som lykkes. «Halve» Ukraina ønsker seg nå til vesten, og løsrivelse fra Russland. Dette har irritert Russland, og de er/var redde for å miste sin store havn på Krim. Alle forstår at Krim er meget viktig for Russland. I dag betjenes den Russiske befolkning på Krim via sjøtransport på Svartehavet. Dette er uholdbart i lengden, Krim må ha landforbindelse med Russland for å kunne fungere godt. Derfor ønsker også Russland en del av østlige Ukraina innlemmet i Russland. Området er hovedsakelig befolket av Russere. Hva er problemet med dette?

Ukraina er nå konkurs, og på vei mot komplett kaos. De har dårlige/naive ledere som fører Ukraina mot store problemer. Uten billig energi fra Russland er Ukraina i store problemer. Hvorfor kan ikke Ukraina samarbeide med både Europa og Russland? Nesten 50 % av Ukrainas utenrikshandel var tidligere med Russland. Ukraina mangler 15 milliarder EURO for å overleve vinteren. Ukraina fikk avslag på penger fra Europa nå før jul. Hva slags venner har Ukraina skaffet seg i Europa? Først blir de lurt til å bryte med Russland, så får de nei til økonomisk bistand. Ukraina befinner seg nå i en meget vanskelig situasjon for å si det mildt.

Mange i vesten prøver å fremstille Russland som en sikkerhetsrisiko mot Europa. Hva vil Russland tjene på å invadere Europeiske land? Russland trenger kunder til sine råvarer og teknologisk samarbeid, ikke konflikt. Havnen på Krim er noe helt annet. Skal du selge råvarer, da trenger du havner. Hvem tjener på at Russland er i konflikt med Europa? Kun interesser i USA har fordel av denne konflikt. Europa og Russland er de store taperne av dagens boikott. Europa bør begynne å bli voksen, og arbeide for egne interesser. Et godt samarbeid mellom Europa og Russland vil på sikt gjøre USA til lillegutt. Om 100 år er muligens Russland verdens mektigste land. Samarbeider Europa og Russland vil de være verdens mektigste blokk enda tidligere. Skal dette skje, da må Europa begynne å velge kloke og sterke ledere.

Politisk er Russland i en overgangsfase. 146 millioner mennesker er på vei fra kommunisme til en åpen markedsøkonomi. Putins ledelse de siste år har vært meget viktig for å unngå kollaps og kaos i dette store landet. Hvis Europa og USA hadde like dyktige ledere som Putin, da hadde vi ikke opplevet konflikten i Ukraina. Europa styres i dag av en politikerelite som overser folkets ønsker og meninger. Innføringen av EURO er et godt eksempel på maktelitens overgrep mot vanlige folk her i Europa. Siste eksempel på elitens overgrep mot velgerne, er hva som nå foregår i Sverige. En liten klan(politikereliten) overser fullstendig det svenske folk. Eliten utelukker 13 % av velgerne fra makt, fordi disse 13 % ikke er enige med elitens innvandringspolitikk. Dagens alt for store innvandring av fremmedkulturelle personer ødelegger nå Sverige. Dette forstår nå det svenske folk, derfor vokser partiet SD raskt. Oppførselen til dagens ledende politikere i Sverige bevirker at tilliten til det politiske systemet faller. Sverige er på vei mot mørke tider.

Tilsvarende tendenser, med fallende tillit til det politiske systemet, sees i mange land i Europa. Dette er en meget farlig utvikling. Ønsker Europa god vekst, da må Europa samarbeide godt med sine naboer, ikke lage konflikter. Man bør fremover gjenoppbygge denne tilliten ved å fremme god og vekstfremmende politikk. Europa må nå velge sterke og kloke politikere, og fjerne alle de udugelige og svake som har ødelagt mye de siste år.

En liten gruppe intelligente personer fra Europa, Russland og Ukraina bør snarest møtes for å løse konflikten i Ukraina. Russland trenger landforbindelse med Krim. Ukraina trenger billig energi og kapital, og burde droppe snakket om NATO medlemskap,(det er en unødig provokasjon). Europa trenger gode forbindelser med både Russland og Ukraina, som vil bidra til en raskere forbedring av europeisk økonomi. Dette kan enkelt løses i løpet av noen dager. Kom i gang folkens. Og la USA sitte på gangen, de har lite positivt å bidra med i denne konflikten.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 28-12-2014. www.EtBedreNorge.no   You find an english version of this article here: www.ABetterEurope.eu

Category:

Aktuelle artikler: