NRK. Hvordan gjøre Norges statskanal bedre?

Noen tanker rundt hvordan man kan gjøre NRK litt mer effektiv og markedsorientert. La de som ønsker NRK, betale lisens. Hvis du ikke betaler, da har du ikke tilgang. I dagens digitaliserte verden er dette enkelt. Så kan gjerne Stortinget bevilge et fast beløp som fastsettes som en % sats av det beløp som NRK får inn fra sine kunder. Dess flere kunder NRK klarer å tiltrekke seg, dess større blir tilskuddet fra staten. Derved vil Norge fortsatt ha en kanal som kan ha råd til å sende et bredt tilbud, men de må samtidig være effektive og gode for å få mange kunder. Dagens finansieringsmodell virker pasifiserende, og fremmer ikke en effektiv utnyttelse av kapital og menneskelige resurser. Du kan sammenlikne NRK med Norge i miniformat, mangler det penger, da hever vi lisensen. Norge tar flere penger fra oljefondet. Derfor er både Norge og NRK «dyre» i drift, og derved lite konkurransedyktige.

16-02-2015.     Vennlig hilsen Per Ø Næss. www.EtBedreNorge.no

 

Aktuelle artikler: