Oslotrafikken, hvordan kan dette løses frem mot 2100?

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfruelig terreng. Ønsker man et økonomisk lønnsomt, og trafikalt godt veisystem i og rundt Oslo, da er en stor ringvei rundt dagens bebyggelse den eneste og beste løsning. Dette krever politisk mot og styrke, men vil være helt nødvendig tatt i betraktning dagens innvandring og derved raskt økende folketall i Oslo-gryta. Denne ringveien kan bygges raskt og effektivt i ubebygget terreng, og vil da koste en brøkdel av hva en oppgradering av dagens veinett vil koste. Uansett hvor mye penger som kastes inn i oppgradering og utvidelser av eksisterende veier, vil dette aldri bli bedre enn en halvgod løsning. Halvgode veiløsninger, (som Norge er berømt for) de har som regel for liten kapasitet allerede når de er ferdige. Og så begynner man på igjen, med enda nye utvidelser. En fler-felts ringvei vil måtte legges i Oslomarka. De partier som er mest redd for Oslomarka, de er også ansvarlig for dagens uansvarlige innvandring. Når politikere lager store problemer for Norge, da må de også være villig til å være med på å løse disse problemer. Oslo vil ganske sikkert passere et innbyggertall på 2 millioner med god margin innen 2100. Så det er like godt å hoppe i det, med en gang, Norge har penger i dag, men muligens ikke om 90 år. Uten drastiske grep, så vil Oslotrafikken forbli en enorm økonomisk hemsko for norsk økonomi i hele dette århundre. Har Norge råd til dette? Vennlig hilsen Per Øivind Næss. www.EtBedreNorge.no 09-09-2014.

Category:

Aktuelle artikler: