Russland og Europa burde være venner.

Russland er verdens største land med enorme energi og råvareressurser. Europa har lite av begge deler, men har en godt utviklet industri. Et godt samarbeid vil tjene begge parter meget godt. Russland er ikke lenger kommunistisk, og sliter med en omstilling til markedsøkonomi. Dette vil ta enda en del år. Russland ønsker å selge sine råvarer til best mulig pris, oppnår de dette ved unødige konflikter og kriger? 

Hvorfor er Europa redd for Russland?Europa har lite å frykte fra øst, Europa trenger Russland for å utvikle seg fremover og har ingen fordeler av et dårlig forhold til Russland.De siste års oppførsel fra Europa kan være siste spikeren i kisten for Europas mulighet til å bli Russlands hovedsamarbeidspartner. Russland vender seg nå mot øst. En ny rørledning mellom Russland og Kina åpner i 2018. Da vil Russland bli mindre avhengig av salg til Europa, og prisen på energi vil sannsynligvis stige i Europa. I september vil India, Pakistan, Iran og Mongolia slutte seg til SCO (Shanghai Cooperation Organisation). SCO passerer da 3 milliarder mennesker. På sikt har Russland muligheter til å bli verdens mektigste land. Russland har alt Asia behøver for videre utvikling, og Russland besitter mest av verdens mest verdifulle resurs, god plass. SCO ønsker å avskaffe US$ som betalingsmiddel. Når dette inntreffer, da vil levestandarden i USA og Europa falle. Og USA vil ikke lenger ha råd til sine enorme militærutgifter. USA og Europa har en enorm fordel av at US$ er verdens reservevaluta. Dollarens andel av reservene faller nå cirka en % i året, og ligger nå i underkant av 61 %. I 2002 var andelen 72 %.

 

Ukraina har skapt problemer i år. Hvorfor har disse problemer oppstått? Hovedsakelig på grunn av en tåpelig oppførsel fra vesten. EU forlangte at Ukraina måtte velge mellom Russland og EU, et unødvendig og tåpelig krav. Vesten har de siste år brukt flere milliarder EURO på å snu opinionen i Ukraina og derved undergrave enhetsfølelsen i landet. Over 50 % av Ukrainas utenrikshandel er med Russland, videre har Ukraina kjøpt energi fra Russland på kreditt, til særlig gunstige priser. Ukraina skylder Russland flere milliarder EURO for levert energi. Ukraina har en utenlandsgjeld på 130 milliarder EURO som ikke betjenes. Uten energi fra Russland til vinteren vil Ukraina fryse i hjel. Europa dekker 25 % av sitt gassforbruk fra Russland. Europa er konkurs, og kan ikke tilby Ukraina tilsvarende fordeler. Europa har en alt for lav fødselsrate og trenger tilgang på mer kvalifisert og villig arbeidskraft, dette kan være en av årsakene til EUs oppførsel. Europa bør gjøre to ting for å rette opp en ødelagt økonomi. Fødselsraten må kraftig opp. Betal gjerne innfødte europeiske kvinner en bonus for hvert barn født de neste 5 år. Videre, fjern alle avgifter på energi. Hvis dette ikke gjøres vil Europa gå en dyster fremtid i møte. Husk disse to sannheter. Verdens viktigste jobb er å lage nye gode mennesker! Billig energi skaper velstand! EUROen har ødelagt mye, og bør fjernes/endres snarest mulig. Vi vil se endringer om ikke mange år, men meget stor skade har allerede skjedd med Europeisk økonomi. Nå har Europa begynt å kollapse sosialt, og det er enda mer alvorlig. 

Russland, som verdens største land har behov for isfri havn på Krim. Russland kunne ikke risikere å miste tilgang til havet via Krim. Krim har vært Russisk i mange hundre år, og det bor hovedsakelig Russere i området. Ethvert annet land ville gjort det samme i Russlands situasjon. Mange i Ukraina er enige i dette. Dagens sabelrasling i NATO og USA er ufornuftig i dagens situasjon. Dette styrker feil krefter i Russland, og svekker samarbeidet mellom Europa og Russland.

www.EtBedreNorge.no            31-08-2014.    Per Øivind Næss.

Category:

Aktuelle artikler: