Verdens viktigste jobb er å lage nye gode mennesker.

Hvorfor har Europa en stor innvandring? Fordi Europa mangler nye unge mennesker. Hva skjer nå i Europa, når de fremmedkulturelle lager mange flere barn enn Europas kvinner? Europa vil gå i oppløsning både sosialt og økonomisk om noen tiår, hvis dagens utvikling ikke endres.

Europa lager for få barn. Hvorfor er det ikke lenger populært å gjøre verdens viktigste jobb? Hvordan vil du heve statusen til verdens viktigste jobb?

Den utviklede del av verden er nå i store problemer på grunn av en raskt aldrende befolkning. Dette, sammen med en uklok og populistisk energipolitikk, er hovedårsakene til vestens og Japans økonomiske problemer i dag. Hvorfor innfører man ikke en bonusordning til innfødte kvinner i Europa, pr barn født de neste 5 år? Europa må ha en fødselsrate på 2,1 eller mer, jevnt fordelt på alle sosiale lag av befolkningen. Dette er meget viktig. Ønsker vi en fredelig verden med fornøyde innbyggere, er grunnlaget et stabilt folketall.

Hvorfor er det ikke lenger populært å utføre verdens viktigste jobb? Hva må forandres i samfunnet for at kvinner igjen blir stolte av å være kvinner og mamma? Bør det gis pensjonspoeng når en lager barn? Menn og kvinner er ikke like. Kvinner alene er null verdt. Menn alene er null verdt. Sammen er vi mennesker. Kvinner og menn er ikke konkurende fiender, vi må være samarbeidene partnere.

Nye gode mennesker vokser best opp i gode, trygge familier! Dagens samfunnsstruktur fører til at en stadig økende % av befolkningen ikke blir «nye gode mennesker». Dette fører til en gjennomsnittlig synkende verdiskapningsevne i Europa. En altfor stor offentlig sektor fører til at mange individer gir blaffen, de tror at det offentlige vil hjelpe når det trengs. Men det er en grense for alt. Den grensen er nå nådd i Europa. De neste 10-15 årene vil bli vanskelige for mange.

Ønsker en velstand og stabilitet i Europa må følgende gjøres. Fødselsraten må heves til 2,1, gjerne høyere de første år. Et godt virkemiddel er å gi full pensjonsopptjening til kvinner som bruker fem til femten år på oppdragelse av barn. Videre bør barnetrygden endres. En fornuftig utbetaling for første og andre barn, så en tre ganger så stor utbetaling for barn nummer 3. Ingen barnetrygd for barn utover 3 barn. Dette vil bevirke at flere europeiske kvinner får 3 isteden for to barn som er vanlig idag. Ingen utbetalig til barn no 4 og 5 etc vil redusere antall barn hos fremmedkulturelle familier.

Det vil ta 20-30 år å få orden på dagens vanstyrte Europa, forutsatt at nevnte grunnleggende beslutninger fattes.

Overbudspolitikere har dessverre fått ødelegge for mye, over lang tid.

www.EtBedreNorge.no       18-06-2012.         Vennlig Hilsen Per Øivind Næss

Category:

Nye Innlegg: