Innvandring av fremmedkulturelle som lokkes av vestens snillistiske sosialsystemer, fører dette til gode og stabile samfunn?

Hva er god politikk? Er det kortsiktig «stakkars dere, kom til oss» politikk, eller bør man se litt lenger frem, hvordan vil dagens innvandringspolitikk påvirke samfunnet de neste tiår? Er det fornuftig at alle kulturer, religioner og folkeslag bor i samme land? De fleste steder som har konflikter og krig, der er årsaken ulik kultur og religion. I land med homogen befolkning er det stabilitet og ro.

God politikk, er å legge til rette for muligheter til minst mulig konflikter og problemer. Er dagens innvandringspolitikk god politikk? Fører dagens innvandringspolitikk til mindre konflikter og problemer? De som er ansvarlige for dagens uansvarlige innvandring av fremmedkulturelle, de har satt i gang et eksperiment med Norges fremtidige stabilitet og velstand. Er dette fornuftig og god politikk? Disse spørsmål må du stille til dine politikere.

Når innvandring går for raskt, da oppstår problemer. En langsom og «naturlig» innvandring kan være bra, og fører til få eller ingen problemer. Et eksempel på meget stor og rask innvandring er Europas utvandring til USA. De innfødte ble oversvømt av alt for mange innvandrere, og de mistet alt. De som ikke ble drept ble tilslutt plassert i egne reservater. Denne innvandring endte katastrofalt for Indianerne, urfolket i USA. USA har også de siste 50 år hatt en stor innvandring, denne gang ikke fra Europa, men fra resten av verden. Denne innvandring har nok også gått for raskt, USA er i dag et todelt samfunn. På den enes siden (grovt sett) hvite Europeere, på den andre siden folk fra Mexico, Cuba, Afrikanere, latin Amerika, Kina, Vietnam, ++++. Hvite Europeere havner i mindretall i USA i løpet av et par tiår. Hva som skjer videre i USA er det delte meninger om, men det er ikke umulig å se et delt USA (to land) en gang i fremtiden.

Ulike mennesker og kulturer har ulike ønsker og krav, ulike evner og mål for hvordan de ønsker å bo og leve. Dette fører til forskjeller, noen grupper blir rikere enn andre, og misunnelse driver mange konflikter.

Vestens behov for innvandring skylles for lave fødselsrater. Når en befolkning eldes raskt, da kollapser landet både økonomisk og sosialt (på grunn av rask innvandring). De enorme problemer som Europa vil møte de neste tiår skyldes hovedsakelig for lave fødselstall. Verdens viktigste jobb er å lage nye gode mennesker, og kun kvinner kan lage barn. Hvorfor er det ikke lenger populært å gjøre verdens viktigste jobb? Hva kan gjøres for å heve statusen til verdens viktigste jobb? Ønsker man en stabil og fredelig verden, da bør alle land tilstrebe et stabilt folketall.

Vesten er på vei til å omformes til noe som kan kalles en «politistat». Alt og alle skal kontrolleres til enhver tid. Årsaken til dette er en rask innvandring av fremmedkulturelle som utgjør en trussel mot vår etablerte livsform. Kontrollsamfunnet er meget dyrt i drift, og det reduserer vår effektivitet og verdiskapningsevne. Er ulempene større enn fordelene med en stor innvandring av fremmedkulturelle? Dagens innvandringspolitikk er vanskelig/umulig å reversere, og går dette galt, da har vi et problem i meget lang tid fremover.

 

18.08.2014.    www.EtBedreNorge.no

Category:

Nye Innlegg:

Aktuelle artikler: