Arbeider Hamas til det beste for det Palestinske folk?

Hvorfor «oppfant» menneskene religioner, og hva er hensikten med religioner? Hvordan utvikler religionen seg når samfunnet blir mer opplyst og velstanden stiger? Det er nødvendig å gå litt inn i dette tema for å kunne forstå litt av hva som driver og holder liv i konflikten mellom Palestina og Israel.

Religioner har vært benyttet av eliten i alle deler av verden for å kontrollere og styre verdens befolkninger. Den gang de fleste på jorden var fattige(før menneskene mestret å utnytte energien fra fossile energikilder) da var religion helt nødvendig for å få flertallet av befolkningen til å tolerere meget ubehagelige livsvilkår. Uten en sterk religion ville det vært umulig å bygge store samfunn. Det ville brutt ut anarki og kaos i en skala som ville ødelagt et hvert samfunn.

Se på Europa, etter hvert som velstanden vokste, dess mindre ekstrem og fanatisk ble religion utøvet her i vår verdensdel. Det var først på 1900 tallet at velstanden ble så høy at det store flertall av befolkningen oppnådde rimelig gode levekår. Det var også først på 1900 tallet religion ble merkbart mindre viktig, og vi utøvet vår tro på en mildere og mer human måte.. Analfabetisme og fattigdom gjør religion ekstrem og fanatisk. Det er årsaken til at muslimske samfunn er som de er i dag. Etter hvert som velstand og utdannelsesnivå øker i disse land, så vil vi se en reduksjon av fanatisme og vold.

Israel er rikt og Palestina er fattig, grovt sett. Det Israelske folk har en vanskelig og helt unik historie, og de bor og lever nå innerst i Middelhavet. Noen annen løsning er nok vanskelig å få til i dag. Så vi må se på dagens situasjon, og se på hvordan dette kan løses. Konflikten mellom Israel og Palestina er en konflikt som angår disse to folk og få andre. De som kan løse dette problem er Palestina og Israel. De må sammen finne en løsning, uten innblanding utenfra.

Hva holder liv i denne konflikten i dag? Palestina er fattig, og folket domineres av noen bevegelser som sitter med det meste av makten i samfunnet. Landet er lite, og de har pr dato beskjedne muligheter til å tjene penger og utvikle landet. Hvordan får ledelsen i Palestina lettest tak i penger og makt i dagens situasjon? Jo, fra hjelp og bistand fra utlandet. Hvordan får vi mest mulig hjelp fra utlandet? Vi må få utlandet til å synes synd på oss. Hvordan? Vi må provosere Israel så mye at de går til aksjon. Ved å sende «hjemmelagde» raketter som gjør relativt liten skade et par år, da er grensen nådd for Israel, og de går til aksjon mot Gazastripen. Her er vi i dag. For å treffe de som sender raketter,(som holder til i tettbygdde strøk) så skades og drepes mange sivile. Verdens «snille» er på plass, og kan nå sende ut bilder av drepte og skadde, og samtidig fortelle at det er meget få skadde og drepte i Israel. Nå har ledelsen på Palestinsk side oppnådd det de ønsker. Milliarder av bistands kroner er meget snart på vei. Ledelsen blir nå enda mer populær blant befolkningen, og deres makt øker. Vi må anta at ledelsen sikrer seg en andel av bistandsmidlene. Da Arafat døde, etterlot han seg en personlig milliardformue. Denne dynamikken gjør at det er meget tvilsomt om ledelsen på Palestinsk side er interessert i en løsning på konflikten. Dagens situasjon er ganske tilfredsstillende for dem.På grunn av fattigdommen blant palestinere, så utøver de sin religion mer kynisk og fanatisk. De viker ikke tilbake for å ofre noen barn for å vinne giverlandenes sympati.

Verden burde gi følgende budskap til Palestina og Israel: Vi kutter all hjelp til dere begge inntil dere har funnet en løsning som dere kan leve med, begge to. Dere disponerer disse landområdene, og dere må selv finne en løsning på deres problemer. Uten innblanding utenfra, er det  bedre muligheter for en positiv utvikling.

15-07-2014. Per Øivind Næss. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: