EURO. Politikk og sirkus. Hvor lenge vil showet vare?

Europa er nå i full gang med avviklingen av EURO systemet som vi kjenner det i dag. Det spill for galleriet (sirkus) som nå pågår vil i verste fall ta flere år. Dette er for å opprettholde et snev av seriøsitet for institusjonen bak EURO systemet.  At ledene politikere og byråkrater i Europa kunne gjøre noe så dumt som å opprette en felles penge enhet i Europa er meget skremmende

Pengeenheten EURO.  Status mai 2011.

Europa er nå i full gang med avviklingen av EURO systemet som vi kjenner det i dag. Det spill for galleriet (sirkus) som nå pågår vil i verste fall ta flere år. Dette er for å opprettholde et snev av seriøsitet for institusjonen bak EURO systemet.  At ledene politikere og byråkrater i Europa kunne gjøre noe så dumt som å opprette en felles penge enhet i Europa er meget skremmende.  Men det er et godt eksempel på hvor galt det kan gå, når teoretiske byråkrater og politikere sitter med for mye makt.  Politikernes styring og manipulering av finanssystemet de siste 40 år har nå satt vestlige økonomier i en meget vanskelig situasjon.  Deler av Europa kan havne i kaos og opprør.

Euroens innføring var blant annet tenkt som et instrument som skulle samle og forene Europa. Resultatet kan bli motsatt, Euroen vil føre til splittelse og mistro mellom Europeiske land.

Med et politisk uavhengig penge / finanssystem i Europa, kunne en felles EURO vært mulig.  Men fordi politikkere i Europa søker makt via valgspråket “ stem på meg, og du skal få dobbelt så mye”, og som derved bevilger goder til personer som ikke har fortjent dette, ja da kan Europa ikke ha en felles valuta. Alle områder/land som har en egen, valgt regjering, må da ha en egen valuta.  Dette er like opplagt og klart som at 2 + 2 = 4, og at regn faller ned og ikke opp.  Hvordan er det mulig at Europas ledelse kunne være så dumme?  Det var de nok heller ikke, kreftene bak Euroen var nok klar over disse problemer.  Mens noen har tjent mye på EURO systemet, vil andre ha tapt mye mer når sluttstrek er satt for verdenshistoriens største finans tabbe/svindel.

EURO sonens “verste” medlem er Hellas.  For å illustrere tall forholdene i økonomien i Hellas er en liten lignelse brukbar.La oss si at Hellas er et firma med 100 ansatte.  Alle får full lønn. Firmaets produksjon er kun stor nok til å lønne 60 ansatte. Etter møte med banken får firmaet utvidet kreditten, man lover å øke produksjonen, slik at inntektene skal dekke utgiftene.  Hvor mange år tror du banken vil være med på dette hvis ingen bedring i balansen viser seg?  Firmaet må enten produsere mer, eller så må de senke lønningene med 40 % for å oppnå balanse.

I dagens makroøkonomiske situasjon har ikke Hellas befolkning noen mulighet/ønske om å heve produksjonen med 40 %, de må heller senke lønningene med 40 %. Befolkningen i Hellas er doven, udugelig og arrogant.( Eller kanskje er de smarte, og lever det gode liv? Du kan i alle fall ikke sitte på stranden hele året og samtidig kjøre Mercedes ).  Hellas har drevet med underskudd mer eller mindre sammenhengene i 100 år. Helle økonomien er oppdelt i karteller, eksempelvis, hvis du er lastebil sjåfør, kan du ikke ta et oppdrag utenfor ditt område. Derved blir det lite konkurranse.  Antall  lastebil løyver er styrt, og løyvene blir kjøpt og solgt som verdi papirer. Dette gjennomsyrer hele økonomien.  Når voksne mennesker på 50 år går ut i gatene og protesterer vilt mot at pensjonsalderen skal heves fra 53 år, da har samfunnet ingen fremtid som en velferds stat.  Befolkningen må produsere like mange timer som de forbruker.

Gjelden er ca 330 milliarder Euro + bevilget lån på 110 milliarder Euro. Så vil gjelden være 440 milliarder EURO. I finansmarkedet er 3mnd renten over 16 %. Gjelden er så stor at den er nå et problem for långiverne og dette problem vil bli større år for år. Dess lenger man lar dette suse og gå dess større vil problemene være for  banksystemet i hele Europa. Gjelden i Hellas, Portugal, Irland, Spania og Italia er nå i området 2 billioner EURO, dette kan vanskelig håndteres av verdens bank vesen.  1,3 billioner Euro må refinansieres før utgangen av 2012. Derfor utsetter man et uløselig problem. Når dette sprekker er Europa i dyp krise. Det er ikke mulig å senke levestandarden med 40 % i et demokrati med 100 % stemmerett.  Eneste løsning er å senke valuta kursen med 40 %, derved er alle i Hellas 40 % fattigere. Denne prosess bør gjennomføres så hurtig som mulig. Hvis man drar dette ut i langdrag, og derved seigpiner de brede lag av folket, vil en se en oppblomstring av kommunisme og nasjonalisme i det politiske landskap. Dette vil gjøre alt mer ekstremt og vanskelig.  Dette gjelder hele sør Europa, ikke bare Hellas. Hvis man ikke avskriver gjeld og fjerner EURO hurtig i disse land, vil store konflikter bygge seg opp.  Men problemet er at bankvesenet i Europa ikke har evne til å avskrive gjelden, den er for stor.  Så sannsynlig løsning vil være å øke pengemengden/ nedskrive gjeld i kombinasjon.  Dette kan utløse et nærmest fritt fall i verdien på EURO, dette vil ikke Tyskland like.  På sikt er det mulig at Tyskland vil velge å opprette sin egen valuta, D- Marken igjen.  Det er svært sannsynlig at Europa vil ha ett annet valuta system om 5 år, hva det ender opp med vil tiden vise.  Mulighetene er mange, og alle vil være bedre enn dagens tåpelige EURO.  De som eier obligasjoner i sør Europa vil tape 50 til 100 % av sine penger.  Hellas vil sannsynligvis få en ny egen valuta i løpet av kort tid, de vil da nedskrive verdien 40-60 %, og derved kutte gjelden tilsvarende.
 
Det store og viktige spørsmål er nå hvordan kunne et land som Hellas (+resten av sør europa i varierende grad) bli invitert til å være med i EURO systemet?  Hva er agendaen for å ta Hellas inn i EURO systemet?  Her er mange skjulte årsaker, og før disse blir besvart på en god måte vil jeg si Europas fremtid bygger på en råtten grunnmur.  At man overhodet vurderte at verdens mest effektive økonomi(Tyskland) og en av de aller svakeste økonomier (Hellas), kunne styres med de samme økonomiske rammevilkår, ja det er sinnsvakt.  Det blir som å la bestemor på 65 løpe i samme felt som Bolt på 100m.  Det er helt klart at opprettelsen og særlig utvidelsen av EURO sonen har hatt en underliggende politisk agenda som ikke tåler dagens lys.  

Mange har gitt lån til sør Europa de siste år, med varierende begrunnelse.  Kina gir lån for å kunne selge varer til Europa, de er avhengig av å opprettholde sin eksport for å unngå sosialt opprør i Kina. Det er ærlig nok, men de vil ikke få sine penger tilbake, noe de vet.

Men hva er Norges begrunnelse for å kjøpe obligasjoner i sør Europa?  Vi vil heller ikke få pengene tilbake. Alle bør forstå at disse land ikke har en bærekraftig økonomisk modell med dagens valuta /finans politikk. Dess lenger befolkningene opplever høy arbeidsledighet og fallende kjøpekraft, dess mer ekstreme vil reaksjonene bli politisk.  Helst bør EUROEN fjernes så raskt som mulig, dumpe valutakursen og få i gang ny virksomhet. Men dette alene har kun kortvarig virkning. Det må følges opp med kutt i offentlige utgifter og balansering av statsbudsjettet.   Norge motarbeider en god løsning i disse land ved å gi milliarder av KR i lån til en økonomisk modell som ikke er bærekraftig. Er det i det Norske folks interesse at vi taper milliarder på en svak og dum styring av oljefondet?  I tillegg vil dette føre til en radikalisering av det politiske landskapet i sør Europa. Dette er særlig farlig i dag, etter at eliten i Europa har importert over 30 millioner fremmedkulturelle mennesker til Europa.  Disse fremmed kulturelle vil bli en hoggestabbe for den misnøye som nå er i ferd med å bre seg i Europa.  Mangler oljefondet personer med evne til aktiv dynamisk tankegang?

www.etbedrenorge.no   05-2011   per@etbedrenorge.no    
     
Denne artikkel ble skrevet i 2011, nå, 21-02-2012 begynner dette å bli spennende. Hvordan kommer udugelige politikere ut av denne knipen med æren i behold? En liten oppfølgende artikkel kommer nærmeste fremtid.

Aktuelle artikler: