Munck museum i Bjørvika. Er dette fornuftig?

Hvorfor tar det norske samfunn dårlige beslutninger på løpende bånd? Er vårt demokratiske system uten kloke og sterke ledere, selvdestruktivt? Norges kunstner Munck har laget bilder som nå er verdensberømte og meget verdifulle. Disse kunstverk vil sannsynligvis bli enda mer attraktive og verdifulle om hundre og tohundre år. Riktig promotert vil dette være en turistmagnet for Norge i mange hundre år fremover. Da bør vi vel bygge et museum som står trygt i «tusen» år? Hvorfor bygges det i vannkanten over hele verden? Har vi mennesker intet lært av historien? Vi hører stadig om klimaendringer og ekstremvær, det skal være årsaken til store dødstall de senere år. Vær og klima har alltid variert og vil fortsette med dette. Hovedgrunnen til store dødstall, er at mange hundre millioner mennesker har bosatt seg i vann-kanten verden over. Når jordskjelv så lager en bølge, da dør tusenvis. Jordskjelv er helt normalt, slik har det alltid vært, og slik vil det være til evig tid. Hvorfor bygges det helt ned i vannkanten rundt hele Oslofjorden? Dette er tåpelig. Bjørvika er et «gjørmehull» med ustabil grunn. Vil et Munck museum kunne stå trygt i «tusen» år? Hva hvis en bølge på 10-15 meter oppstår i Oslofjorden? Oljemalerier tåler dårlig salt. Det finnes salt i luften ved kanten av Oslofjorden. Hva koster driften av det ventilasjonssystemet som er nødvendig for å gi disse malerier et godt klima, slik at de ikke blir ødelagt? Multipliser så dette tall med 200 år. Munck-museet bør bygges i Holmenkollåsen, eller i nærhet til E-18 og jernbane lenger vest. Der vil museet ligge trygt frem til neste istid, som begynner om cirka 5000 år. Her vil driftsutgiftene være langt lavere, og bygget kan legges på trygt norsk fjell. Vennlig Hilsen Per Øivind Næss. wwwEtBedreNorge.no 13-05-2014.

Aktuelle artikler: