Sol og vindkraft trenger et billig "batteri" for å bli en 24/7 energikilde.

CO2 er i ferd med å bli et meget viktig råstoff for produksjon av energi og «byggematerialer» i ordets videste forstand. Verden har et ferdig utbygget lager og distribusjonsnett for olje og gass. Dette har en verdi på mange billioner US $. Olje er en meget konsentrert form for energi, og den er billig og trygg å lagre. Sannsynligvis vil hydrokarboner fortsette å være verdens viktigste batteri. Energi fra sol og vind trenger et billig batteri for å kunne utnyttes godt og billig. Prosesser for å omdanne karbon og hydrogen til olje og gass er under hurtig utvikling. Og de blir stadig billigere. Tysk vindkraft blir nå omdannet til hydrogen (man spalter vann) og sendt ut i gassledningsnettet. Hydrogen kan også danne grunnlaget for metan gass, som gir mindre problemer i gassnettet. Hydrogen/metan gass vil muligens ende opp som den billigste metoden for lagring av sol og vindenergi. Derfor bør Norge bygge en rørledning for gass fra Rogaland til Oslo, langs den nye motorveien som nå bygges.

Flere prosesser for omdanning av sol- og vindenergi til olje er under utvikling i USA. Som råstoff trenger man billig og konsentrert CO2, dette finner man i avgasser fra store kraftverk og i havet. Havet inneholder 50 ganger mer CO2 enn luft. Hydrogen får man ved å spalte vann. For å produsere olje fra vann trenger man følgende: Billig energi og havvann. Og en god teknologi som gjør det hele billig nok. Norge bruker 30 milliarder på såkalt forskning hvert år. Hvorfor forsker Norge ikke på noe som er lønnsomt? Norsk statlig finansiert forskning er i dag et sogens kapittel.

Er det smart av norske politikere å forby bruk av olje til oppvarming fra 2020? Dette vil medføre at infrastrukturen som behøves for å utnytte olje som energikilde reduseres/fjernes. Jeg hevder med styrke, olje vil sannsynligvis være et viktig «batteri/energilager» også i fremtiden. Energien kommer fra sol og vind, omdannes til hydrokarboner, og kan så lagres/distribueres etter ønske i et allerede eksisterende distribusjonsnett.

Karbon ( C ) er fremtidens byggemateriale. Karbonatomer kan settes sammen på veldig mange måter. Som diamant er det verdens hardeste materiale. Som Graphene er det verdens sterkeste materiale, 200 ganger sterkere enn stål. ( vi kan nå bygge en heis ut i verdensrommet). Graphene vil begynne å bli et viktig byggemateriale cirka 2020. Biler og fly vil kunne bli 50-70 % lettere med tilsvarende lavere energiforbruk. CO2 vil på sikt bli en mangelvare og et verdifullt råstoff. Uten CO2 vil livet på jorden opphøre.

For Norge er det meget viktig at vi begynner å diskutere fremtidig energi og økonomipolitikk på en saklig og realistisk måte. Synsing og hysteri bør ikke dominere debatten. Verdens energiforsyning er under rask endring, og det vil få alvorlige konsekvenser for Norge, hvis ikke de rette beslutninger fattes fremover.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss. 23-01-2014. www.EtBedreNorge.no

Aktuelle artikler: