Verdiskapningen i fastlands Norge bør styrkes. Skatter og avgifter bør endres slik at verdiskapende produksjon fremmes.

Så lenge statens størrelse ikke endres, bør dagens totale skatt og avgiftsnivå beholdes. I dag lever over 50 % av Norges befolkning i eller av staten. Dette betyr at dagens valgsystem med en stemme til hver velger er selvdestruktivt. Alle partier i Norge bør innse dette, og arbeide for å redusere statens størrelse. Reduserer man statens størrelse, kan man redusere det totale skatte og avgiftstrykket tilsvarende.

Her er noen forslag som vil styrke norsk verdiskapning. Energi, billig energi, er grunnlaget for all velstand på jorden. Dess billigere energi, dess større økonomisk vekst. Europa, som eneste verdensdel, har høye avgifter på energi (som Norge) og er «konkurs». Norge klarer seg, enn så lenge, på grunn av våre oljeinntekter. Ønsker Norge større verdiskapning, vil det beste og mest effektive, være å fjerne alle avgifter på energi. Redusering av avgifter gjør det billigere å drive, og bo i Norge. Da vil flere produksjoner og virksomheter finne det lønnsomt å ansette folk.

Følgende avgifter bør fjernes først. Avgifter på energi. Arbeidsgiver avgift. Årsavgift på kjøretøy. Bompenger. Med flere. Reduksjoner/fjerning av slike avgifter vil gjøre det mer lønnsomt å «bevege seg» og gir derved høyere verdiskapning. Beholder vi det samme totale skatte- og avgiftsnivå, må reduksjoner av overnevnte avgifter kompenseres med høyere skatter og arveavgifter.

Finner en bedrift lønnsomme rammevilkår i Norge, som gir god avkastning, så vil den ekspandere i Norge. Uansett om skatten er 27, 28, eller 32 %. Det som teller for bedrifter er om de kan tjene penger. Norge har billig energi. Gir vi billig energi til bedrifter, da vil det være mer lønnsomt å plassere bedrifter i Norge.

Arveavgifter påvirker i liten grad et lands verdiskapningsevne. Et unntak kan være mindre/middels store familie bedrifter som har store verdier plassert i produksjonsapparatet. I de fleste tilfeller vil en stor arv føre til en pasifisering av mottakeren. USA har en arveavgift på 50 %, noe som ikke er ufornuftig. Staten trenger penger, og de bør hentes der de skader landets verdiskapningsevne minst. Vi må forenkle skattesystemet mest mulig, dette gjøres best med en mest mulig flat skattesats og færrest mulige fradragsmuligheter. Et Bedre Norge vil komme med et forslag til nytt skattesystem i løpet av året.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 03-01-2014. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: