ORD SPRÅK for politikere.

          Alle liker sine egne best. De som liker sine egne aller best, er Japanere. De ønsker ingen innvandring,

         de lar heller befolkningen bli mindre.Derfor er Japan homogent og fredelig. 

 

         For mye og for lite forderver alt.

 

         God politikk, det er å legge til rette for muligheter til minst mulig problemer og konflikter.

 

         En familie kan styres med naiv snillisme, og det kan gå bra. Et land derimot, må styres med fornuftig

         realisme.

 

         Lover og regler bør utformes med bakgrunn i menneskets naturlige instinkter. Vi er dovne og opportunistiske

         av natur. Vi vil gjerne ha mest mulig, med minst mulig innsats.

 

         Ungdommelighet   eldes.

         Umodenhet   modnes.

         Uvitenhet  kan  undervises.

         Alkoholisme  kan kureres.

         Men.  Dumhet varer evig.     

 Av over 7 milliarder mennesker på jorden, er ingen like. Noen er mer ulike enn andre.  Unge mennesker er mer naive enn eldre mennesker. Dagens oppleste og vedtatte sannhet er at alle er like, og alle bør bo sammen med alle, overalt. Dette er en stor misforståelse. Sannsynligvis mener flertallet at du skal ha lik respekt for alle mennesker, og at alle skal ha like rettigheter og plikter i verden.  Men dette er ikke det samme som at alle kulturer, religioner og folkeslag nødvendigvis bør bo på de samme steder.  Vi har hatt utstrakt kontakt over landegrenser og hav i mange tusen år. Handelsmenn og vitenskapsfolk har få problemer fremmede imellom. De sterke, kloke og frem-gangsrike opplever ingen/eller kun små problemer når de har kontakt mellom folkeslag og religioner. Problemene oppstår først når hele bredden av befolkningen i samfunnet blir boende tett på hverandre.  I økonomiske nedgangstider blir dette forsterket. Det er de svake, mindre kloke, og uheldige som sterkest opplever samfunnets problemer. Derfor er det på bunnen av samfunnspyramiden konflikter oppstår.  Prøv å se for dere Oslo, ett år etter at alle trygder og stønader falt bort. Ville du da likt å bo i Oslo? Vi må søke å bygge stabile og robuste samfunn som tåler vanskelige tider.

www.EtBedreNorge.no   desember  2011.

Content here

Category:

Aktuelle artikler: