Kontanter, frie penger, og frie våpen er to grunnleggende elementer for vårt demokrati og din personlige frihet.

 Vi ser tydelige tegn til at byråkratiet prøver å ta full kontroll over penger og våpen. Hva er årsaken til dette? Hvorfor er byråkrater redde for at du skal ha våpen og penger de ikke kan konfiskere med et tastetrykk?

Kontanter er gratis å bruke. Derved holder de prisen ved bruk av private betalingsmidler nede. Finansbransjen vil gjerne ha monopol ved betalingsformidling, da vil de tjene milliarder, og Norge blir enda dyrere.     

Justisdepartementet har i forrige regjeringsperiode vært ledet og styrt av antidemokratiske personer og tanker. Man har i flere år arbeidet for å gjøre det vanskelig og dyrt for privatpersoner å eie og ha våpen. At enkelte personer misbruker våpen til å begå kriminelle handlinger er ikke noe argument for å forby våpen til det brede lag av folket. Det at noen misbruker våpen er en liten pris å betale for å sikre et fritt samfunn på lengere sikt. Når folket er bevæpnet vil det medvirke til å holde byråkrati og maktelite i sjakk. Alle som har våpen hjemme i dag må oppbevare disse i våpenskap. Dette er en fullgod sikring mot tilfeldig misbruk av våpen. Tunge kriminelle vil alltid kunne skaffe seg det de måtte ønske uansett tiltak og regler.   

Hvorfor ønsker byråkratiet å innføre årsavgifter på våpeninnehav? Man kan undres, men ingen gode grunner og årsaker finnes. Dette er et første steg mot fjerning av våpen fra private. Det har vært oppe forslag om sentral lagring av private våpen, men dette har frem til nå heldigvis ikke fått gehør.

Alle politiske partier som ønsker å fremstå som positive til demokrati og frihet i Norge må automatisk være for frie våpen i Norge. De partier som vil begrense muligheten til å eie våpen ønsker i praksis et mindre fritt Norge.

Det samme kan sies om penger, kontanter, som du kan putte i lommen. Kontanter, er penger som er dine, de kan ikke konfiskeres med et tastetrykk. Penger på bankkonto er ikke helt dine. Det har vi sett gang på gang de siste år. Nå sist på Kypros, hvor omtrent 60 % av innskyternes penger ble beslaglagt av myndighetene. Slik praksis gjør det mulig for myndigheter å føre en uansvarlig økonomisk politikk. Politikkere tror nemlig, helt feilaktig, at det er mulig å bevilge velstand. Og hver gang politikernes fantasiøkonomier kollapser, da blir dine penger beslaglagt.

Kontanter er dine penger, og de er GRATIS å bruke. Hvis kontanter forsvinner, da sitter finnansindustrien med monopol på betalingsformidling. Da vil prisen på pengetransaksjoner gå opp, og gjør derved Norge enda dyrere. Private må aldri få monopol på betalingsformidling.

Et kontantløst samfunn er meget sårbart. Sprenger du to datasentraler i Norge, da stopper man det meste av banktjenester og betalingsformidling. Hvordan vil du da kjøpe mat og drivstoff?

Staten og byråkratiets størrelse er i dag den største trussel mot Norges verdiskapnigsevne og derved dagens velferdssamfunn. Fjernes kontanter vil storebror (staten) bli enda større, og den enkeltes frihet vil reduseres kraftig.  En fjerning av kontanter vil svekke dynamikken i samfunnet, og verdiskapende aktivitet vil falle. Mye god aktivitet i det norske samfunn skjer mellom private hvor kontanter blir brukt som vederlag. Mye av denne aktivitet vil bli borte ved et kontantløst samfunn.     

Stadig flere personer uten god selvkontroll, ødelegger sin privatøkonomi ved å bruke penger via div kort. Det er lett å bruke penger du ikke har, når lommen er full av diverse betalingskort. Hvordan skal slike personer klare seg hvis kontanter ble borte?

Blir kontanter borte, da har betalingskort plutselig et monopol. Da vil det ganske sikkert bli dyrere å bruke dine egne penger. Denne kostnaden vil senke din kjøpekraft. I kriser som påvirker datasystemene, vil du heller ikke ha tilgang til penger. Byråkrater kan også «lamme» personer de ikke liker, ved å stenge deres konto- tilgang.

Når du bruker kort, kan byråkrater alltid se til hva, og hvor, og når du bruker penger. Dette er inngripen i privatlivets fred, og sammen med andre registreringer som foretas i samfunnet, fører det til mulighet for misbruk og overgrep mot den enkeltes privatliv. Hvis du ønsker et mest mulig fritt samfunn, bruk kontanter mest mulig, av prinsipp. Et samfunn uten kontanter vil bli mye mindre robust i krisesituasjoner. La oss si strømmen blir borte, hvordan vil du da kjøpe mat uten kontanter?

Verdens finassystem er på vei mot en korreksjon, en reprising av diverse verdigrupper. Mye gjeld vil slettes, kort sagt en turbulent opplevelse for alle. Hvis du ønsker å opprettholde din likviditet under en slik periode, da bør du ha liggende et par måneders forbruk i kontanter. Det vil være vanskeligere for staten å beslaglegge penger som du oppbevarer i kontanter. Ved en bankkrise må du forvente at penger på konto kan bli beslaglagt.  

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.                      29-05-2013.                 Redigert. 11-09-2014.              www.EtBedreNorge.no                     

Content here

Category:

Aktuelle artikler: