Hvor lenge skal "de grønne" ha monopol på klima?

CO2 er en livsviktig gass i atmosfæren, uten CO2 stopper alt liv på jorden. Ved jordens begynnelse var det cirka 800 000 p.p.m., eller 80 %, CO2 i atmosfæren. Siden har nivået falt jevnt og trutt til nivået vi har hatt etter siste istid, 250-450 ppm. «De grønne» påstår at høyere nivåer av CO2 vil føre til høyere temp på jorden. Hvordan er det mulig? Hvis høye nivåer av CO2 fører til høy temperatur, da kunne vi vel ikke ha eksistert?

For 600-700 millioner år siden var nivået av CO2 cirka 20 ganger høyere enn i dag, og det var istid på jorden. I følge de grønne burde det ha blitt så varmt at alt liv ble drept. For 550 millioner år siden var CO2 nivået cirka 15 ganger dagens nivå, og det var tropisk klima her i Norden. Hvordan vil de grønne forklare dette?

I bronsealderen vokste det furuskog på Hardangervidda, og temperaturen var cirka 2,5 grader høyere enn i dag. CO2 nivået var omtrent som i dag. Hvordan kan dette forklares?

CO2 nivået påvirker temperaturen lite. Istidene styres av jordaksens vinkel. De små svingninger i temperatur som vi ser mellom istidene, styres av varierende aktivitet på solen.       

I jordens naturlig kretsløp finnes det i dag cirka 300 000 giga tonn CO2.  De fordeles som følger:  cirka 150 000 giga tonn i havet. Cirka 146 000 giga tonn som karbonat på havbunnen, og cirka 3000 giga tonn i atmosfæren. Jordens vegetasjon inneholder cirka 2800 giga tonn CO2.

Vi mennesker slipper i dag ut cirka 34 giga tonn CO2 pr år fra fossile energikilder. I tillegg frigjør avskoging cirka 7 giga tonn pr år. Dagens utslipp av CO2 er uten betydning på alle måter, dels fordi våre utslipp er små, dels fordi CO2 nivået i atmosfæren påvirker temperaturen lite.

 Norge har høye avgifter på energi, dette hemmer norsk verdiskapning. Hvis Norge skal unngå store økonomiske problemer etter oljealderen, da bør vi fjerne alle avgifter på energi. Dette vil styrke fastlandsøkonomien, og legge grunnlag for nye verdiskapende arbeidsplasser som kan erstatte oljeinntektene på sikt. FrP er det eneste partiet som begynner å ta dette på alvor.  Dette er et sterkt forkortet skriv, ønskes mer info les skrivet: "CO2=Global oppvarming? Moderne tids største bløff."    

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.    www.EtBedreNorge.no          per.naess@etbedrenorge.no

Content here

Category:

Aktuelle artikler: