Bilen. Menneskets beste venn.

Norske politikere bruker mye energi på bekjempelse av bilismen. Hvorfor? Uten bilen, ville livet i dagens Norge ikke vært mulig. Hverken økonomisk, eller sosialt, har det norske samfunn noen mulighet til å overleve uten bilen. På denne bakgrunn er det ikke lett å forstå hvorfor bilen er «hatobjekt» nummer en i Norge.

Bilen er avgiftsbelagt i en grad som 2-3 dobler prisen. Drivstoff er avgiftsbelagt så halve befolkningen nesten ikke har råd til å bruke bilen. Og når du skal sette fra deg din elskede bil, ja da blir du flådd av parkeringsavgifter og bøter. Hva kommer dette av? Hvorfor er bilen hatet i Norge? Mangler vi dyktige politikere som er i stand til å gripe tak i de store og viktige saker i det norske samfunn? Er det bløffen om at utslipp av CO2 er uheldig, som ligger til grunn for hatet mot bilen? Utslipp av CO2 er tvert imot en velsignelse for oss mennesker. Eller at bilen er skyld i ulykker? Hestetransport innebærer 10-15 ganger større risiko enn bil. Verden benyttet hestetransport i flere hundre år, og det var en forferdelig tid, når en ser på skader og dødsfall i trafikken.     

Bilismen står foran en revolusjon. La oss se på trafikken inn og ut av Oslo morgen og kveld, hvorfor er det kø? Hovedproblemet er trege og dårlige norske sjåfører. Køen går saktere og saktere, mens veien er «tom» for biler. Det er 70-90 % tomrom mellom bilene.  En bil og 50-60 meter luft. Hadde norske sjåfører holdt fartsgrensen og ligget støtfanger til støtfanger, ja da hadde vi 4-5 doblet kapasiteten på veien inn til Oslo. Og ingen kø. Hvorfor er norske bilister verdens tregeste sjåfører? Hvorfor er det 50-100 meter frem til neste bil? Er vi normen så trege og udugelige av natur? Eller har byråkratiet gjort oss slik? Vanskelig å si, men moderne teknologi er i ferd med å ordne dette problem for oss.

Om 30-40 år er bilens energiforbruk redusert med 70-90 % fra dagens nivå, med nærmest 0 utslipp av irriterende gasser (problem i byer). Bilen vil være bygget av karbon (Graphene er 200 ganger sterkere enn stål). Så bilen vil være lett og meget holdbar.

Den største revolusjonen vil være automatisk navigasjon på alle store innfartsveier. Når du legger deg inn på E 18 trykker du på autopilot, og automatikken overtar. Bilene vil ligge tett som hagel i jevn fart, mens du kan lese avisen. Teknologien fjerner altså alle tomrommene som du ser når du ligger i kø i dag. I tillegg vil køen ligge i 130 km/t. Dette vil medføre at kapasiteten på en gitt vei kan 6-10 dobles eller mer.  Slutt på all kø. Er ikke det en deilig tanke? Teknologien overtar for trege og dårlige norske sjåfører.  

På grunn av overnevnte utvikling er det tvilsomt om all utbygging av kollektivtransport er fornuftig eller lønnsom. Når køer fjernes, vil mye av kollektivtransporten bli samfunnsøkonomisk ulønnsom. Allerede i dag har Norge mye ulønnsom kollektivtransport. Personbilen er uovertruffen når det gjelder komfort og effektivitet.

Hvis norske politikere vil bygge Norge for fremtiden, da bør de legge vekt på store og gode veier. Skinnegående persontransport vil kun bli konkurransedyktig i store og «høye» byer. Norge har ikke mye av slike byer i dag.

Mye har vært gjort galt i norsk politikk de siste 30 år. Vi må håpe at vi gjør færre feil de neste 30 år. Et lite bidrag, for å nå dette mål, kan være å lese Et bedre Norge.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss.                   09-05-2013.                    www.EtBedreNorge.no            

          

 

Content here

Category:

Aktuelle artikler: