Norge er i dag en ulønnsom "bedrift". Hva bør gjøres?

Hvordan kan Norge øke sin konkurransekraft? Vi må senke vårt kostnadsnivå. Hvem har mulighet til å senke vårt kostnadsnivå? Hvem sitter med finansiell kraft til å gjøre dette?  Kun den norske stat. Energi er grunnlaget for all velstand. Dess billigere energi, dess større verdiskapning. Hvorfor har Norge avgifter på energi? Hva er hensikten med avgifter på energi?

Norge bør omgående fjerne alle avgifter på energi. Hva vil resultatet av dette bli? Det vil bli billigere å bo og drive i Norge. Staten vil få mindre penger inn i statskassen, når disse avgifter fjernes. Men vi vil se økt kjøpekraft, og lavere kostnader for bedrifter. Norske bedrifter vil tjene mer penger, og betale mer skatt. Mer produksjon vil bli lønnsom, og det vil skapes flere arbeidsplasser. Prinsipielt bør alle statens inntekter komme fra beskatning av overskudd og lønn. Da vil staten være «hatet» av befolkningen, og staten vil da ikke bli større enn absolutt nødvendig. Befolkningen vil ønske å holde byråkratiet i sjakk. 

Billig energi er grunnlaget for lønnsom industriproduksjon. Norge har billig el-kraft. Vi har også tilgang på billig gass hvis vi bygger en rørledning fra Rogaland til Oslo. I Norge tjener staten cirka 45 milliarder kr pr år på el-kraft. Den private el-industrien tjener cirka 15 milliarder. Disse tall svinger noe, men det har ingen betydning for denne problemstilling. Staten bør selge denne kraft til nettopris. Det vil tilføre det norske samfunn 45 milliarder der hvor det skapes verdier, hos kreative og aktive personer. Mennesker med ideer og virketrang vil få større muligheter til å skape lønnsomme arbeidsplasser. Private vil leve billigere, og kunne leve med lavere lønninger. Det blir billigere å bo og drive i Norge.  I dag tas disse 45 milliarder inn i statskassen, og brukes til å kjøpe stemmer fra det dumme flertall. Stem på oss, og du skal få enda mer, er melodien fra samtlige partier nå frem mot valget. Eller man søler bort pengene rundt omkring i verden under påskudd av å være «snill». Norsk u-hjelp har vært en katastrofe for både mottakere og Norge.  

Ønsker norske politikkere større verdiskapningen i Norge, bør de gjøre følgende. Gjør det billig å drive i Norge. Hvis kostnadsnivået er lavt nok, da vil nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser komme av seg selv. I dag kastes masse penger bort på direkte og indirekte støtte. Videre brukes store midler på innovasjon og grunder virksomhet. Dette er fullstendig bortkastet. La oss si at en god ide unnfanges i Norge. Uten lønnsomme rammevilkår for produksjon av produktet, vil produksjonen bli flyttet ut av landet, og vi er like langt.           

Norge må fjerne unødige avgifter som svekker vår konkurransekraft. I en overgangsperiode må dette inntektsbortfall dekkes inn via lavere utgifter, og trekk fra oljeformuen. Snuoperasjonen må startes i dag mens vi har penger. Gjøres alt riktig kan Norge ha en brukbar konkurransekraft om 30 år, men da vil også oljeformuen være borte. Norge vil på mange måter være tilbake hvor vi var i 1970. Er vi fornuftige vil vi da ha et modernisert land med god infrastruktur. Man kan litt humoristisk si at Norges befolkning har hatt «ferie» i 30 år. Nå er feriepengene snart oppbrukt, og det er på tide å tenke på jobben førstkommende mandag. Da er det å håpe at «bedriften» Norge er i god stand, og klar for ny verdiskapende virksomhet og produksjon. De ansatte må også være «sultne» og klar for energisk innsats. Her ligger nok den største utfordringen. I dag er mentaliteten slakk, og fokus er mer på fritid og hytteliv, enn arbeid og verdiskapende produksjon.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.             03-04-2013.                          www.EtBedreNorge.no                

Content here

Category:

Aktuelle artikler: