Parkering burde være gratis de fleste steder i et tynt befolket land. Da blir det billigere å bo i Norge.

Parkering burde være gratis de fleste steder i et tynt befolket land. Da blir det billigere å bo i Norge.

Alt som gjør det billigere å bo i Norge, vil styrke Norges konkurransekraft. Hvorfor har norske politikere latt «parkeringsmafiaen» legge sin klamme hånd over det ganske land? Med god kommunal planlegging er det fullt mulig å legge til rette for tilstrekkelig med gratis parkerings-plasser. Dagens system gir den norske befolkning unødige ergrelser og utgifter. I tillegg skapes det mange uproduktive arbeidsplasser som kun belaster norsk økonomi. Hva synes DU om dyr parkering, og høye bøter, når du er 5 minutter for sent tilbake ved bilen?

Når du parkerer, da er du en kunde som kjøper en tjeneste. Hvis du parkerer mye, da er du en ekstra god kunde. Bør en god kunde straffes med bot? Det er tilfellet i dag, de beste kundene av parkering, de får bot. Skammelig og dumt.  

Vennlig Hilsen Et Bedre Norge ved redaktør Per Øivind Næss.  17-03-2013.

Content here

Category:

Aktuelle artikler: