Her er 6 avgifter og skatter som bør fjernes. Det blir da enklere og billigere å bo og drive i Norge.

Utviklingen i Norge, går i en retning som ikke er bærekraftig på sikt. Verdiskapningen i Norge (utenom olje) utgjør cirka 50 % av vårt forbruk. For å snu denne utvikling må vi gjøre det billigere å bo, og drive i Norge. Da, kan vi sammen, danne nye verdiskapende arbeids-plasser. Ved å fjerne/senke skatter, avgifter og gebyrer, vil Et Bedre Norge øke Norges konkurransekraft. Slik kan vi opprettholde kjøpekraften uten å heve lønnsnivået.

Følgende avgifter/skatter og gebyrer bør fjernes.

Fjerne alle bommer på norske veier.

Fjerne avgifter på drivstoff og energi.

Fjerne årsavgiften på bil. (dette var opprinnelig en luksusskatt).

Fjerne formueskatten.

Fjerne/hindre innføring av eiendomsskatt.

Det bør være gratis å parkere de fleste steder i Norge. Vi er tynt befolket, og har god plass. Kun i de største byene er det behov for å ta betalt for parkering. «Parkeringsmafiaen» tyranniserer i dag den norske befolkning helt unødig. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for nok parkerings-plasser.

Her i Holmestrand vil sentrumshandelen få store problemer uten tilstrekkelig gratis parkering.

Med din hjelp kan vi bygge Et Bedre Norge.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.   Et Bedre Norge.    17-03-2013      

Content here

Category:

Aktuelle artikler: