Hva driver norsk økonomi, og er dette bærekraftig?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Oljen gir oss store inntekter, dette gjør det mulig for svake politikere å kjøpe stemmer fra alle og enhver. Denne dynamikken har pasifisert en stor del av befolkningen. En annen gruppe er pasifisert i utdanningssystemet, de kaster bort tiden på tåpelige og unyttige utdannelser, som kun staten er villig til å betale for. Etter at de er utdannet til «ingenting» ansettes de i det offentlige, hvor de gjør «ingenting». Dette må forstås som ikke verdiskapende virksomhet. Alt dette fører til en større STAT og mer BYRÅKRATI. Norge blir stadig dyrere i drift.     

Norges høye kostnadsnivå og vår sterke valuta, svekker muligheten til å drive volum-produksjon i Norge. Derved er det vanskelig å sysselsette mange i verdiskapende virksomheter. Dette gjør dagens innvandring av ikke-vestlige personer med lav eller ingen utdannelse fullstendig tåpelig. Man tar inn personer fra Afrika med liten kultur og tradisjon for et liv med produksjon og verdiskapning. Hvordan vil man finansiere disse innvandrere? Norges kostnadsnivå gjør det umulig å lage produksjons-arbeidsplasser i stort antall. Har noen overhodet tenkt på dette?

Flesteparten av dagens ikke vestlige innvandrere kommer utelukkende på grunn av penger fra Norges sosialsystem. De liker ikke Norge, vårt levesett, vårt klima, kanskje heller ikke oss.  Vi importerer mennesker som vi bygger hus til for våre oljepenger. Vi bygger hus og infrastruktur for en importert befolkningsvekst.  Dette er hovedmotoren i den private delen av Norges fastlands-økonomi i dag. Denne betalte «ønskede» innvandring er også skyld i den voksende boligboblen vi opplever i Norge.

Hvis dagens utvikling fortsetter, vil vi ha over 2 millioner ikke vestlige innvandrere i Norge når oljepengene tar slutt. Da må vi avslutte alle snillistiske sosialprogrammer.  Hva vil da inntreffe? Honning krukken er tom. Norge er ikke lenger så attraktivt for passive innvandrere, som har tilpasset seg til et behagelig liv på trygd og stønader. Plutselig har Norge en flyttestrøm ut av Norge på 10-30 tusen personer pr år. Før de reiser skal de selge bolig og bil, de vil jo ha noen millioner med til hjemlandet.

Hva inntreffer da med boligprisene i Norge? Alle norske banker vil da bli insolvente, og staten har ikke lenger god råd. Da går Norge konkurs så det suser, på samme måte som syd Europa i dag. Alt som kunne gjøres feil, er gjort feil.

Utenom oljerelatert virksomhet, har fastlands Norge en verdiskapning på omtrent halvparten av vårt forbruk. I dag tilføres norsk økonomi, direkte og indirekte, over 300 milliarder kr pr år fra olje-virksomheten.

Hva vil de som er ansvarlige for dagens innvandringspolitikk gjøre med dette? Jeg vil gjerne ha et svar fra ledelsen i de ansvarlige partier.         

   Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.       19-02-2013.            per.naess@yahoo.com           

Content here

Aktuelle artikler: