Obama, en livsfarlig leder, av verdens sterkeste militærmakt.

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske politikkere? Fordi han er demokrat eller farget? Eller muligens fordi han ønsker mer byråkrati, og en større STAT? Norge og Europa er delvis konkurs på grunn av for mye  kontroll og byråkrati. 

Dagens president i USA kjøper sine velgere fra bunnen av samfunnet. Derfor er denne typen presidenter farlig. Når en leder bruker statskassen, og bevilger goder til befolkningen som de ikke har fortjent, da er det ikke noe problem å få flertall. Det dumme flertall gir derved makt til hvemsomhelst som er villig til å gi dem brød og sirkus. Dette er hva som nå hender i USA. Nøyaktig det samme skjedde i Tyskland på 30 tallet. Hvis USA får flere slike presidenter på rad, da kan utviklingen bli farlig.

USA er på vei mot god økonomisk vekst. Dette skyldes billig energi i form av utvinning av olje og gass som er lagret i skiferformasjoner. Denne teknologien er utviklet over flere ti år. Det begynte helt tilbake på 50 tallet, og har akselerert de siste 5-10 år. USA vil produsere mer hydrokarboner enn de forbruker i løpet av 10 år. USA har også hatt et eksportforbud av hydrokarboner siden 1975. Dette har også bevirket til lavere priser på energi i USA.

I 2015 vil vi se Obama ta æren for at USAs økonomi er i god bedring. Denne bedring skylles ikke Obama, han har tvert imot motarbeidet det som skjer i amerikansk oljeindustri. Man han vil være frekk nok, til å stå frem som den som er årsaken til bedringen som er på vei i USAs økonomi.

Hva har USAs president gjort i de foregående 4 år?  Han har gjennomført over 350 droneangrep på fremmed jord. Mange angrep er utført i land som USA ikke er i konflikt med. Han har innført en lov som gir USA rett til å angripe hvem som helst, hvor som helst på kloden. Uten rettskraftig dom. Det holder at USA syntes vedkommende er en trussel mot USA. Vedkommende person kan drepes på stedet, eller interneres på ubestemt tid. På ukjent sted, og det kan gjøres uten at noen gjøres oppmerksom på at noe har skjedd.

Hva vil skje i verden når andre store stater begynner å opptre på samme måte?

Obama vil bruke bedringen av USAs økonomi til å gi det dumme flertallet flere goder enn de har fortjent. Går dette for langt, som i Europa, hva kan da resultatet bli? USA vil kunne gå konkurs, dette kan bli farlig siden USA er verdens sterkeste militærmakt. Når du har det dumme flertallet i ryggen som maktfaktor, kan ting komme ut av kontroll. Det har inntruffet tidligere i historien.

Derfor er det merkelig at alle i Norge, plutselig, synes alt USA gjør, er bra. Er vi virkelig så redde for å bli kalt rasister?

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.      07-02-2013.

                   

Content here

Category:

Aktuelle artikler: