Privat eierskap av el-nettet fordyrer norsk elkraft, og svekker derved Norges konkurranseevne.

Norsk el-kraft er i utgangspunktet billig, og vi har mer enn nok kraft hvis vi organiserer oss riktig. Dette må komme norsk verdiskapende virksomhet til gode. Da kan vi bygge et stabilt og sterkt Norge etter oljealderen. Etter at el nettet ble privatisert rundt 1990 har nettleiene blitt mangedoblet. Private må aldri eie et monopol. Dette har kostet Norge mange arbeidsplasser, og denne fatale feil må rettes opp.  Nettleie-tariffene er forandret en rekke ganger, sist nå fra 01-07-2012. I dag er nettleiene utformet slik at eierne skal tjene omtrent det samme, uansett om du bruker mye eller lite strøm. Alle selskap har utformet sine egne tariffer, det er en sann forvirring. Vi har omtrent 155 nett-selskap i Norge, av disse kan 9 betegnes som store.

Eksempel. Mange virksomheter har et variabelt forbruk av strøm gjennom måneden.  Av og til bruker man en maskin som bruker 1000kw, men i snitt er forbruket 200kw. Om natten er forbruket 40 KW. I dette eksempel brukes toppforbruket på 1000kw 25 timer i måneden. Resten av måneden er forbruket 200kw i snitt på dagtid. Nettleien beregnes ut fra høyeste forbruk som har pågått over 15 minutter. Da blir nettleie og strømregning som følger:

Strømforbruk pr måned: cirka 71200 KW/t a Kr 0,30.                    Kr 21360-

Nettleie pr måned i Vestfold.                                                          Kr 45760-

Hvis man benytter et dieselaggregat som leverer 800 KW/t i 25 timer pr måned blir nettleien redusert med kr 31400 pr måned. Total besparelse pr år blir da 12 x 31400 = Kr 376 000.                                            

Som man ser, nettleien blir ofte langt høyere enn strømprisen. I en del tilfeller blir totalprisen så høy at det er billigere å bruke andre energikilder, fordi nettleien blir alt for høy pr KW/t. Denne måten å prise nettleie på, fremmer ikke et sparsommelig energiforbruk. Selv om strømmen er billig enkelte ganger(under 20 øre pr KW/t) så kan nettleien bli så høy at det er billigere å bruke olje hvis en har et ujevnt energibehov.

Nettleie burde beregnes etter forbruket, du betaler da en fast pris pr KW/t. For 20-25 år siden lå nettleien på cirka 5 øre pr KW/t. I dag er nettleien doblet mange ganger, etter at Høyre privatiserte ledningsnettet. Dette må reverseres, ledningsnettet må nasjonaliseres, så kan private selskaper stå for service og drift, men de må ikke kunne bestemme prisen på nettleie. Norsk el-kraft bør komme frem til forbrukeren på billigste måte, det vil styrke norsk konkurransekraft. Hvis den norske regjering ønsker en reel konkurranse i energimarkedet og lavest mulige priser på energi, som vil forbedre Norges konkurranse kraft, må følgende gjøres: Legg en gassrørledning fra Rogaland til Oslo langs den nye 4 felts motorveien. Da vil vi se en oppblomstring av industriarbeidsplasser i Norge. Verden vil ha tilgang på billig gass i 50-100 år fremover. Og elektrisk kraft vil få en reel konkurrent. Energiprisen burde ligge under 25-30 øre pr KW/t totalt til forbruker. Storforbrukere burde ha priser ned mot 10 øre pr KW/t. Da vil Norge være konkurransekraftig etter oljealderen.      

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.  www.EtBedreNorge.no      20-08-2012.   Holmestrand.            

Content here

Category:

Aktuelle artikler: