Karbon. (C). Vil forandre verden de neste 50 år.

Verden er på vei inn i en ny tidsalder, som vil bli gitt navnet KARBON. Et nytt stoff som heter GRAPHENE er på vei inn i de fleste produkter vi omgir oss med. GRAPHENE består av ett lag med karbon- atomer. Det har en tykkelse på 1/ 3 000 000 mm, og ser ut som 6 kantet hønsenetting i et meget sterkt mikroskop. GRAPHENE er 200 ganger sterkere enn stål. GRAPHENE leder strøm bedre enn noe kjent materiale. IBM har laget transistorer som er mange ganger raskere enn transistorer laget av silikon. Alle ledene forsknings miljøer er i full gang med utforskning av GRAPHENE. Over 200 av verdens fremste, som NASA, IBM, Siemens, Nokia, Apple, Samsung, investerer nå milliarder på en ny og bedre fremtid.

Hvorfor søler Norge bort milliarder av forskningsmidler på statistisk arbeid? Har statens forskning i Norge utrettet annet enn å sysselsette fullstendig udugelige akademikere?

Karbon vil bli det helt dominerende byggemateriale her på jorden. Fly, biler, tog vil få en vektreduksjon på 70 % eller mer. Dette vil bety en nesten tilsvarende reduksjon av energibehovet i transportsektoren. Om noen 10 år er dette i full gang. Bygninger vil bli utformet og bygget på helt nye måter. Karbon er et grunnstoff vi har god tilgang på, så etter hvert som prisen faller, vil de fleste av dagens materialer blir utkonkurrert.

Et meget fascinerende aspekt er muligheten, til å kunne bygge en heis ut i verdensrommet, til en romstasjon.( GRAPHENE er 200 ganger sterkere enn stål). Det vil redusere fraktkostnaden med en faktor på mer enn 100. Da åpner det seg plutselig mange muligheter. Kraftstasjoner i form av store sol-paneler. Gruvedrift på andre himmellegemer, er et par spennene felt med store muligheter. Den raskeste og mest dramatiske utvikling vil nok komme innen medisin og elektronikk. Her vil det raskest være mulig å tjene penger. Det blir mulig å lage supercomputere på størrelse med en telefon. Like kraftige som IBMs største maskiner i dag. Det vil bli laget computere så små at de knapt vil kunne sees. Pentagon er nå i gang med å lage spionfly på størrelse med bier, og enda mindre. De vil da kunne overvåke hvem som helst over hele kloden når de måtte ønske.

Små «innretninger» vil bli sendt inn i kroppen for å rette på feil, og drive forebyggende behandling. De største legemiddel konsernene er nå i full gang, her vil vi se resultater om 5-10 år.

GRAPHENE ble oppdaget av to engelske forskere i 2004. De fikk Nobel prisen i fysikk 2010. På 8 små år er verden som vi kjenner den, i ferd med å forandres totalt. GRAPHENE vil forandre verden mange ganger mer de neste 50 år, enn silikon har de siste 50år. Og her i Norge gjør vi absolutt ingen ting. KARBON er i ferd med å bli et verdifullt råstoff, CO2 vil bli mangelvare. Hva gjør norske politikkere? De bruker milliarder for å fjerne et verdifullt råstoff, CO2. Hvorfor gjør norske politikkere dette? I tillegg legger de avgifter på energi. Dette har på 20 år fjernet det meste av verdiskapende produksjon i Norge. Kun på grunn av noen populistiske ideer om at utslipp av CO2 gir høyere temperatur.

GRAPHENE leder strøm bedre enn noe kjent materiale. Det vil redusere svinnet ved kraft-overføringer, og muligens bidra til at lange rekker av vindmøller blir lønnsomme. Vinden blåser ikke overalt samtidig, som alle vet. Men bygger du en vindmøllepark som er, si 3000-5000 km lang, vil du ha en tilnærmet konstant effekt ut av systemet. Da blir vindkraft en 24-365 energikilde. Noe den langt fra er i dag. Med billige og effektive kabler blir dette mulig.

GRAPHENE blir en viktig bestanddel i fremtidens batterier. Dagens litium-ion batterier er i ferd med å bli 10 ganger mer effektive, enn de som sitter i mobiltelefoner, PCer og el-biler i dag. Ledene forskere snakker om batterier som kan lagre mer energi enn en bensintank pr vektenhet. Da vil fly bli elektriske over natten. Du kan da bygge lettere fly med større rekkevidde. Billige og effektive batterier vil føre til en desentralisert energiproduksjon i verden. Med sol og vindenergi kan enkeltstående hus bli energi uavhengige. Du behøver aldri mer å betale en strømregning. Det vil føre til en utjevning av vekst og velstand. Vi kan fri oss fra det dumme flertalls tyranni. Byråkrater og politikkere vil miste sin i dag, ødeleggende makt.

Samsung antyder at de muligens vil ha de første bøyelige skjermer laget av GRAPHENE klare før jul 2012. Det vil bli mulig å lage en TV som er 1 mm tykk, og sammen-rull bar. Oppløsningen blir som sanne bilder. De bøyelige skjermene kommer nok først på bærbare innretninger. Deretter vil GRAPHENE baserte skjermer ta over alt av dagens div typer av skjermer. På grunn av GRAPHENES suverene ledeevne, vil alle elektriske produkter redusere strømforbruket til en brøkdel av dagens forbruk.
Dyre og fiskefor vil bli produsert med CO2 som råstoff. For kan produseres via alger, eller mer direkte via kunstig fotosyntese i store anlegg. Alger kan dyrkes i havet, 70 % av jorden er dekket av hav. Dette vil frigjøre store landarealer. Så frykten for mangel på dyrkbar jord er sterkt overdrevet, for å si det mildt.

Enkelt sagt, så har store deler av det politiske miljø i vestens demokratier, problemer med å engasjere sine velgere. Man har behov for nye fanesaker. Begreper som «miljø» og «grønn vekst» har tatt over for «mer lønn og kortere arbeidstid». Det er jo en grense for alt.
CO2 er feilaktig tatt med som et miljøproblem. CO2 er en av de mest verdifulle gasser i atmosfæren, vi får håpe at vi klarer å holde nivået på cirka 385 p.p.m. Et CO2 nivå på 250 p.p.m. vil redusere planteveksten med 10-20 %. Dette vil skape store problemer i verden. CO2 har ingen betydning for temperaturen på jorden. For øvrig, så skal helstekt kamel være en delikatesse.

Solen vil være jordens energikilde i flere millioner år fremover. Solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger vårt totale energibehov. Så på sikt vil energi bli nesten gratis. Kun vedlikehold av infrastrukturen som samler og fordeler solenergien vil belaste din kostnad for energi. Solen skinner gratis. Dette blir som vannkraft i Norge. Når anleggene er nedbetalt, er produksjonsprisen på strøm cirka 3 øre pr KW/t. Når energiprisen kommer ned på dette nivået i verden, vil vi kunne rense alt det havvann vi ønsker. Atmosfærens CO2 vil bli en kilde til C, karbon.  CO2 vil bli et ettertraktet råstoff om ikke veldig mange år. Når den tid kommer, bør alle verdens miljøfantomer være sitt ansvar bevist. Hvis ikke, er det en stor fare for utryddelse av kamelen.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss. 28-06-2012. www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: