Tilgang på nye energikilder vil bevirke at oljeprisen vil falle.

Norge må begynne å legge om sin økonomi i dag. Tiden er knapp. Det er vårt energiforbruk som skiller oss fra steinaldermannen. Levestandarden i jordbrukssamfunnet forandret seg lite fra oldtiden 1800 år før Kristus, til Europa år 1800. Ingen bedring i levestandard på 3600 år. Men så, cirka år 1800 begynte Europeerne å utnytte ENERGI på en ny og mer effektiv måte, siden har utviklingen eksplodert. Europa hadde en gjennomsnittlig, reel vekst på cirka 2 % pr år de neste 200 år. Tilgang og evne til å utnytte billig energi, det vil si kull, olje og gass, gjorde dette mulig.
   
CO2 blir i dag sett på som et problem, noe som er feil etter min mening. CO2 vil bli et viktig råstoff for produksjon av dyre og fiskefor om noen 10 år, menneskeheten er nå på vei inn i tidsalderen KARBON. Karbon vil bli et dominerende byggemateriale, og vil utkonkurrere lette, sterke og kostbare materialer. Det å lagre CO2 i undergrunnen er svært ulønnsomt. Det finnes i overkant av 300 000 Giga tonn CO2 i naturens kretsløp. Menneskelig forbruk av hydrokarboner medfører et utslipp av cirka 33 Giga tonn CO2 pr år. Dette er fullstendig uten betydning på alle måter.

Vårt problem i dag, er at verden er i ferd med å gå tom for billig og lett tilgjengelig olje. Dette forsterkes her i Europa av en dårlig energipolitikk. I USA har de nå et overskudd av billig gass, prisen er nå under 5 øre pr KW/T. I Europa er prisen 4 ganger høyere, i Norge 10 ganger. På grunn av ny teknologi utviklet i USA har verden tilgang på rimelig skifer-gass de neste 50 år. Påviste skifergass reserver tilsvarer cirka 1,15 billioner fat olje. Omtrent samme oljemengde som verden har brukt siden 1860. Norge er blant de land i verden med den største energi reserve pr innbygger, allikevel har vi verdens høyeste energi priser. Hvorfor er det sånn? Norske politikere har bevilget det norske folk mer velstand enn det fortjener, samtidig ser man på energibruk som et problem. Dette budskap henger ikke sammen. Hvis politikere ønsker å bevilge velstand til sitt folk, bør de samtidig legge til rette for en tilstrekkelig verdiskapning i landet. Da må prisen på blant annet energi, være konkurransedyktig. Europa har de høyeste energipriser i verden, det er en av grunnene til at Europa er konkurs. Europa har bevilget seg en høy levestandard, og delvis finansiert dette, via avgifter på energi. Hvorfor er man redd for å bruke energi? Tror man at verden vil gå tom for energi? Da tror man feil.

I 2009 hadde verden et totalt energiforbruk tilsvarende cirka 226 millioner fat olje pr dag. Verden har påviste hydrokarboner tilvarende cirka 13 billioner fat olje. Det vil si, hvis vi kun brukte hydrokarboner, vil vi ha energi i cirka 157 år. Videre, på bunnen av verdenshavene finnes det metan hydrater med en energimengde som er cirka 10 ganger større enn påviste hydrokarboner. Verden har tilgang på solenergi som begynner å bli økonomisk lønnsom. Solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger den energi-mengde vi forbruker pr år. Vindkraft, med dagens teknologi, vil kunne dekke cirka 5 ganger verdens forbruk av energi. Vi har etter vår målestokk, nærmest ubegrenset med jordvarme under våre føtter. Verden har store tilganger på atomkraft fra Uran, og mange ganger mer fra Thorium. Som man forstår, verden vil ha tilgang på mer enn nok energi i overskuelig fremtid.

Det ble foretatt en vellykket test produksjon av metanhydrater på nordkysten av Alaska i perioden februar til april 2012. Metanhydrater finnes over hele kloden og vil sannsynligvis være en utømmelig kilde for billig gass innen 10 år. Dette vil knuse oljeprisen for all fremtid. Gass i USA koster nå under 5 øre pr KW/t. Dette tilsvarer under 12 US$ pr fat.

I disse dager pågår også en meget spennende utvikling av et nytt materiale, kalt Graphene. Dette materialet er foredlet fra grafitt. Graphene har egenskaper som vil revolusjonere tilgangen på energi fra fornybare energikilder.  Det ble oppdaget av 2 engelske forskere i 2004. De fikk Nobel prisen i 2010. I dag forsker over 200 av verdens største forskningsinstitusjoner på en mengde muligheter for Gaphene. Materialet er lett, bøyelig, tynt 1/ 3 000 000 mm. Vi vil få tv skjermer tynne som papir. Sterkt, cirka 200 ganger sterkere enn stål. Leder strøm bedre enn noe kjent materiale. Graphene vil forandre verden mer de neste 50 år, enn silikon chipen har de siste 50. Materialer basert på avanserte karbon-molekyler vil på sikt erstatte svært mange av dagens byggematerialer. Styrken gjør det eksempelvis mulig å bygge heis ut til en romstasjon. Transistorer kan lages mindre og mye raskere, silikon tåler 40 GHz, transistorer laget av Graphene derimot, tåler en hastighet på 155 GHz.
Hvor er norsk forskning? Her legges nå grunnlaget for fremtidens verdiskapning. Norske statlige forsknings-midler blir stort sett benyttet til statistisk arbeid, utført av ellers ubrukelige akademikere. Hvorfor? Batterier for lagring av energi i form av strøm, vil sannsynligvis bli verdens største industri en periode. Graphene kan gjøre dagens litium ion batterier 10 ganger mer effektive. På sikt så snakker forskere om batterier som kan lagre mange ganger energimengden i en bensintank pr vektenhet. Når gode og billige batterier blir tilgjengelige, vil energi fra sol og vind begynne å bli konkurransekraftig. Fra dette tidspunkt kan vi mennesker se frem mot ubegrensede mengder av billig energi. Verdensøkonomien vil vokse raskere enn noen gang tidligere. Sol og vindenergi, kombinert med billige og effektive batterier vil føre til en desentralisert kraft-produksjon. Mennesker og økonomi, vil fri seg fra det dumme flertalls tyranni. Dette vil føre til en utjevning av levestandard på verdensbasis. Energi, som er billig og lett tilgjengelig, vil danne grunnlaget for en god og fredelig fremtid i verden.     
 

Ha en riktig god sommer. Fylt med energi og varme. Hilsen Per Øivind Næss.

www.EtBedreNorge.no    11-05-2012.    Per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: