Metanhydrater. Energikilden som vil knuse oljeprisen!

Metanhydrater.

Lær deg ordet først som sist, det vil forandre verden.

Verdens energiforsyning vil forandres raskt, oljeprisen vil falle.

Det finnes cirka 3 -10 ganger mer energi i metanhydrater enn det finnes i dagens kjente reserver av hydrokarboner. Dette tilsvarer energi i 500 til 1500 år med dagens forbruk.
Det amerikanske energidepartement i samarbeid med det Japanske har utført en vellykket test produksjon av gass fra metanhydrater i Alaska. Testen foregikk i perioden februar-april 2012. Conoco-Phillips og Japan Oil-Gas and Metals Corp utførte test produksjonen. DOE har forsket på metanhydrater siden 1980 tallet.

Japan har nå i 2013 utført en vellykket testproduksjon i farvannet utenfor Japan. I dette området er det kartlagt metanhydrater som vil kunne dekke Japans behov for gass de neste 45-50 år. Selskapet Japan Oil Gas and metals Corp regner med å drive kommersiell produksjon fra 2019. Japan er i dag verdens største importør av gass via skip. Går dette som planlagt vil dette kunne føre til lavere  gasspriser på verdensmarkedet.

Metanhydrater finnes over hele kloden på havdyp dypere enn 300 meter. Metanhydrater er den største ansamling av hydrokarboner i jordskorpen. Etter en vellykket test produksjon må vi anta det vil settes inn store teknologiske og økonomiske resurser for å gjøre denne energien tilgjengelig. Særlig Japan har behov for energi. Det finnes store forekomster av metanhydrater utenfor Japans kyster.

Når energi fra metanhydrater kommer på markedet vil oljeprisen komme under press. Forekomster av olje som er dyr og vanskelig tilgjengelig, vil aldri bli økonomisk lønnsom å utvinne. Dette kan få konsekvenser for Norge og norske selskaper.

Hilsen Per Øivind Næss.   11-05-2012.  Redigert 02-04-2013.

Category:

Aktuelle artikler: