Biodrivstoff, lønnsomt eller ulønnsomt?

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstoff pr dag i 2010-11. Hva er konsekvensene og kostnadene av denne virksomhet i verdensøkonomien?

Bruk av biodrivstoff laget av matvarer er politisk betinget. USA produserer 900 000 fat biodrivstoff pr dag. Denne produksjon har vært lønnsom på grunn av div støtte fra staten på opp mot 10 milliarder US$ pr år. USA begynte å gi støtte til produksjon av biodrivstoff i 1980. Real økonomisk er ikke dagens biodrivstoff fornuftig/ lønnsomt for verdens-økonomien. Politikere ønsker alltid å kjøpe «dumme» stemmer. Derfor blir det importert sprit fra Brasil og USA for innblanding i bensin i Europa. (Statoil gjør dette). Denne spriten er laget av sukker, mais og hvete (mat). Dette er totalt ufornuftig, på alle måter. Når vi kan lage biodrivstoff fra avfall /cellulose på en lønnsom måte, vil biodrivstoff fra disse kilder bidra med en del av energi behovet i verden. Biodrivstoff fra alger vil gi mulighet for store produksjons volumer. Flere aktører står på kanten av et kommersielt gjennombrudd, det vil si å produsere biodrivstoff fra alger til en pris på 60-80 US$ pr fat. I dag lages biodrivstoff av div matvarer. USA bruker mais, Brasil bruker sukkerrør, Indonesia bruker palmeolje, Europa bruker sukkerroer. Noen bruker også hvete. Alle bruker matvarer.
 
Her på jorden har vi begrenset plass, derfor må vi se på virkningsgraden av de forskjellige kilder til energi. Grønne blad (fotosyntesen) kan omdanne cirka 1 % av solenergien til hydro-karboner. Alger kan omdanne cirka 3 %. Alger er altså 3 ganger mer effektive enn grønn vegetasjon. Fordelen med alger er også at de kan vokse i havet/saltvann. Så på sikt vil nok alger bli den viktigste kilden for biodrivstoff. Som en sammenlikning kan vi se på virkningsgraden av en annen fornybar energikilde, som er solceller. De solceller som installeres i dag har en virkningsgrad på 10-15 %. Man har laget solceller basert på nanoteknologi som i laboratoriet har en virkningsgrad på 40 %. Den dagen solceller med 40 % + virkningsgrad blir økonomisk lønnsomme, og effektive billige batterier er tilgjengelige, vil biodrivstoff få sterk konkurranse. Elektriske kjøretøy er avhengige av billige, effektive batterier. All fornybar energi er avhengig av billige effektive batterier for å bli praktisk økonomisk utnyttbare. Billige, effektive solceller og batterier, er begge avhengig av teknologiske gjennombrudd innen nanoteknologi. Hvor mange år dette vil ta er usikkert.

USA lager i dag biodrivstoff av mais. I 2010-2011 gikk nærmere 40 % av USAs mais produksjon til biodrivstoff.  Dette har ført til en 50 % prisøkning på mat i verden. En kan spekulere på hva underliggende årsak til dette er, USA har overskudd av mat, Kina har underskudd av mat. Dette gir USA et «balletak» på Kina.
 
Pr i dag er all bruk av biodrivstoff tåpelig og uøkonomisk på alle måter. Den dag vi kan lage biodrivstoff fra alger, avfall eller cellulose til en økonomisk lønnsom pris vil biodrivstoff få sin naturlige plass i verdens energi forsyning. Dagens bruk av biodrivstoff er drevet av hva som selger politisk, kombinert med en feilaktig tro på at utslipp av CO2 gir global oppvarming. Begge årsaker er farlige for verdens stabilitet. Les gjerne skrivet « CO2 Moderne tids største bløff».
 
Norge har «kortreist bensin» fra Nordsjøen. Hvorfor har norske politikere bestemt at sprit laget av sukker og mais i Brasil og USA skal blandes i norsk bensin? Dette er totalt urasjonelt på alle måter. Det fordyrer vårt drivstoff, det fører til høyere utslipp av CO2 (for de som tror det har betydning), og sist men ikke minst, det fører til dyrere mat i verden. Vi nordmenn fikk høre på 90 tallet, «Det er typisk norsk å være god». Burde ikke dette også gjelde for politikere?
 
www.EtBedreNorge.no           01-2012.    per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: