Norsk økonomi er i dag avhengig av olje-virksomheten. Hvor mye vil inntekter og aktivitet falle med en oljepris på 40-50 $?

Dagen oljepris på 90-120 $ pr fat er kunstig høy. Uten krigsfrykt i Midtøsten ville oljeprisen vært i området 70-80 $ pr fat.
Verden har ingen mangel på energi, og på grunn av ny teknologi vil store mengder energi bli tilgjengelig i løpet av 10 år. Prisen på olje vil sannsynligvis ligge i området 40-50 $ i 2020. Her er noen av årsakene til at det kan bli sånn.

Amerikansk teknologi har gjort det mulig å utvinne skifergass og olje i store mengder til lave priser. De fleste land i verden har forekomster av skifergass i større og mindre grad. Gass i USA koster nå under 5 øre pr KW/t. Dette tilsvarer en oljepris på 12 $ pr fat. Gass vil derfor erstatte olje som drivstoff i økende grad. « Morgendagens drivstoff er billig gass», har god info om dette.

USA har nå begynt å utnytte tilsvarende teknologi på gamle oljefelt. Dette gir nå meget lovende resultater, og eksperter i oljebransjen spår at USA sannsynligvis vil være verdens største oljeprodusent om cirka 10 år. Nord-Amerika vil være en netto eksportør av hydrokarboner allerede i 2017. Det finnes enorme mengder olje i 100 år gamle oljefelt som med gammel teknologi ble ansett som uttømt. Etter hvert som amerikansk teknologi blir tatt i bruk over hele verden vil vi se en stor økning i verdens olje og gass produksjon.

Det foregår nå en rivende utvikling på nye batterier. Når effektive og billige batterier er tilgjengelige vil energi fra sol og vind bli økonomisk lønnsom mange steder i verden. Det utvikles nå vindmøller som er effektive ved vindhastigheter under 6,5 m/s. De beste billige solceller er oppe i 24 % virkningsgrad. Det øyeblikk gode batterier er på markedet vil energi fra sol og vind eksplodere.

Oljeforbruket faller i USA og Europa. Så vidt jeg husker har USA hatt et fallende oljeforbruk siden 2003. Tilsvarende ting skjer i Europa. Biler bruker stadig mindre drivstoff. Biler vil se et fall i energi-forbruk på 50-70 % i løpet av de neste 30 år. Det samme vil skje med fly. Biler og fly vil bli bygget av karbon, dette vil redusere vekten med cirka 70 %. Verden er på vei inn i tidsalderen Karbon. CO2 vil bli mangelvare. Et hyggelig skriv om CO2 og Karbon er på vei på EtBedreNorge.no
Som alle forstår, verden står ikke stille. Selv om mange, som har skaffet seg en kontorarbeidsplass de siste 30 år, nok kunne ønske at så var tilfelle. Hva skal Bellona finne på? Et større problem er, hva skal Norge finne på? Norsk økonomi tilføres nesten 300 milliarder kr fra oljevirksomheten hvert år. Hvem klarer å legge frem et redusert statsbudsjett? Hvilket parti la sist frem et forslag i stortinget som ville ha redusert statsbudsjettet?  Dagens sosial- og pensjonssystem vil se utgiftsøkninger på 150-250 milliarder kr om ikke mange år. Dette vil ikke bli enkelt.

Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.                   5-5-2012.                                    www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: