Investeringsforslag fra Et Bedre Norge.no

Her vil det komme tips om gode investeringer.  Pris ved anbefalings tidspunkt, samt dagens pris, som vil bli oppdatert årlig. Man kan da se utviklingen for de forskjellige investerings anbefalinger.  Det vil kun bli gitt anbefalinger som har en tidshorisont på 2 til 5 år. Alle som investerer sin hardt oppsparte kapital, utsetter seg for en mulighet til å tape penger. Invester kun kapital som du har råd til å tape. ( Noe Oljefondet bør merke seg).
 
Første tips er å kjøpe naturgass i USA. Prisen er nå lav, ca 2,6 US$ pr 1000 kubikk fot. Dette tilsvarer ca kr 0,06 pr KW/t. Gassprisen i Europa er nå 3 til 4 ganger høyere. Dynamikken i gassmarkedet i USA vil bevirke at vi vil se minst en dobling av gassprisen de neste 5 år. Muligheten er også god for at prisen vil mer enn 3 dobles på 5 år. Man kan investere i gassprisen i USA på mange måter. En enkel måte vil her bli foreslått.
Kjøp aksjer i UNG:arcx. United States Natural Gas Fund.

Pris ved anbefaling i dag  24-01-12. er US$. 5,55. Kurs US/Nok 5,90. På grunn av risiko for en kollaps i verdens finanssystem bør en kjøpe seg inn gradvis  fordelt på 4-6 investeringer over en periode på 18-24 mnd.
 
UNG. Hadde en topp kurs i 2008 på ca 125 US$, da var gassprisen 13-14 US$ pr 1000 kubikk fot.

Category: