Makroøkonomisk analyse. Status rapport. No. 5. Mars. 2011.

5. Makro Økonomisk status rapport. 11-03-2011.

Kina og USA sitter med makten økonomisk, og hva de gjør fremover vil bestemme om, og når vi vil oppleve nedgang i verdens- økonomien. La oss se på Kina først.

Kina har en styrt og manipulert økonomi. BNP veksten ligger rundt 10 %. Nærmere 70 % av BNP skylles bygge virksomhet. Dette er alt for mye. Eksport utgjør ca 5 % av BNP, resten er privat konsum. De kan gjøre dette fordi valluta kurs og bankvesen er 100 % kontrollert av staten. For å sette det litt i perspektiv, privat konsum i USA og Europa tilsammen er ca 10 ganger større enn privat konsum i Kina.

I dag har Kina ca 64 000 000 ledige boliger. Eks vis i Beijing er 37 % av kontor og nærings lokaler ledige. Og de bygger fortsatt for fullt. Skal disse boliger selges på markedet må prisen ned 80-90 %. Boliger bygges som spekulasjons/investerings objekter, dette delvis på grunn det stats kontrollerte finanssystemet. Kina er nå igang med å senke veksttakten. De hever nå rentene gradvis, 1 års renten er nå 6,06 %. De hever også egenkapital kravene til bankene etc etc.

Kina bygger mest jernbane i verden, men mange strekninger kan kun betjene 25 % av investeringen som er gjort. Dette er samfunnsmessig økonomisk selvmord. Dette er det samme som Japan gjorde på 1990 tallet, bare i mye større skala.

Kort om Japan, så har de nå statsgjeld på ca 200 % av BNP. Med det løpet som er lagt pr dato vil denne gjelden øke til ca 250 % av BNP i 2014. At de har kunnet låne så mye uten at økonomien kollapser, skylles at Japanere er super patriotiske. De har lånt sin egen stat så å si alle sine sparepenger til ca 1,2 % rente. Når den Japanske staten må ut på det internasjonale lånemarkedet vil de måtte betale langt høyere renter. Da vil det Japanske korthus kollapse. Det vil inntreffe i løpet av få år.

I disse dager ser man at Kina kjøper obligasjoner i land i Sør-Europa, land som har en økonomisk modell som ikke er bærekraftig,, så lenge de har EURO som valuta. Kina er presset. Og må holde sine kunder, som er konkurs, i live. Disse penger vil Kina ikke få tilbake.

La oss lage et litt søkt eksempel. Norges ledelse ønsker også 10 % BNP vekst. Så den Norske stat ansetter 250 000 mann til å grave et stort hull. Når hullet er ferdig fyller man massen tilbake i hullet. Dette kan gjentas så lenge man har penger. 250 000 mann x Kr 300 pr time x 2000 timer pr år = 150 milliarder KR. Vips, så vokser Norges BNP med ca 10 % i året. Dette er litt hva Kina gjør i dag. Hvor lenge kan dette gjøres? Omtrent så lenge som de manipulerer sin valluta og sitt bankvesen. Hvor mange ledige boliger er nok? 80- 100 millioner? Jeg vet ikke, men det kan ikke vare evig. Kanskje 1- 5 år? I alle fall, når Kinas vekst faller, vil det gi en stor korreksjon i verdens økonomi.

USA har idag en statsgjeld på ca 100 % av BNP. Ben Benanke sa nylig at USA måtte heve gjeldstaket, hvis ikke kunne de ikke betjene gjelden. Visdomsord fra sjefskloven blant verdens sentralbanksjefer. Slik kursen er lagt av demokratene vil USA ha ca 1,5 billion US$ (12nuller)i underskudd pr år de neste 10 år. Altså ca 10 % av BNP i underskudd . Skal USA kunne betjene sin gjeld må de snarlig opp på ca 12 % årlig vekst av BNP. Tror du det er mulig? Det er lettere å vinne i lotto.

Republikanerne har i sitt alternative forslag spart ca 250 milliarder pr år de neste 10 år. De vil altså redusere underskuddet med 17-18 %. I praksis vil nok demokrater og republikanere møtes på halvveien, det vil si at underskuddet i budsjettet vil ligge på ca 9 % av BNP. Det eneste sted USA kan spare store beløp er i forsvarsbudsjettet. USA har i dag tropper i over 100 land. Totalkostnaden ligger i området 800 milliarder USD $ pr år. En må huske på at US $ er verdens reserve valluta. At en annen stor valluta kollapser spiller mindre rolle. Men når US$ mister tillit vil verdens finanssystem få meget store problemer. Ca 63 % av verdens valuta reserver står i US $.

Kina har startet et rustningskappløp som USA ikke vil ha råd til å møte. Kina bygger nå sitt første hangarskip, og de utvikler raketter som kan senke amerikanske hangarskip i asiatisk territorium. Kina er i ferd med å komme i samme posisjon overfor USA som USA var overfor sovjetunionen i 1980. Sovjetunionen kollapset dvs fordi de gikk konkurs på grunn av for store utgifter til forsvaret.

Kutter USA forsvarsbudsjettet vil det være destabiliserende ved at det oppstår et maktvakuum i verden. Opprettholder de sine utgifter til forsvaret vil det destabilisere US $, og derved verdens finans system. Verden står overfor store og vanskelige problemer.

Vi ser i disse dager sivilt opprør over hele midt vesten i USA. Det er opprør mot innstramminger i offentlige budsjetter. Mange byer og stater er konkurs, og har ingen mulighet til å opprettholde sine utgifter. Når en statsleder går ut og lover gull og grønne skoger til 50 millioner mennesker, og løftene er umulige å holde, ja da kan dette ende meget galt. Du kan ikke komme ustraffet fra falske løfter til 15 % av de fattigste i en befolkning. En presset og handlingslammet president i verdens mektigste land er ikke bra for verdens stabilitet.

Et annet stort problem for verdens stabilitet er bløffen om at CO2 er skadelig for jordens temperatur og klima. Dette har ført til at vi nå lager bio-drivstoff av jordbruks produkter som burde gått til mat.

Dette etter at politikere, enkeltpersoner som Bill Gates, og organisasjoner som FN har bidratt til å «fore» opp store befolknings grupper verden over. I mange land lever det nå millioner av mennesker som ikke har et naturgrunnlag til å fø seg selv. De er helt avhengig av mat via FN etc. Disse organisasjoner henter mat fra verdens over skuddslager av mat. Hva gjør FN den dag det ikke finnes noe lager å hente maten fra? Hadde FN gjort en god jobb de siste 40 år ville de ha jobbet for å stabilisere verdens befolkning, og derved gjøre seg selv «overflødig». De har gjort det motsatte, nemlig gjort seg selv mer og mer nødvendig. Og FN sjefen får derved mer og mer makt. Dette er et farlig spill som jeg vil betegne som verdens største kriminelle pyramide spill, som en dag vil sprekke. FN har de siste 40 år blitt drevet med samme tankegang som en snill naiv tante behandler sine tante barn. Det virker som om de som leder verden har problemer med å tenke overhodet. I dag er 3 milliarder mennesker i ferd med å få bedre økonomi. Når folk får bedre økonomi går de over fra ris/korn til kjøtt som føde. Når et menneske tar sine kalorier fra kjøtt og ikke ris/korn øker arealet som er nødvendig får å fø denne person 5-10 ganger. Disse arealer finnes ikke, så verden er på vei mot store konflikter. «Snill» makropolitikk ført de siste 40 år av verdens ledere har hovedskylden for den vanskelige situasjon verden er på vei mot. Makropolitikk bør ikke styres av «tante» mentalitet. Jorden er bare «så» stor, vi må begrense antall mennesker hvis vi ønsker stabilitet og fred.

Eks vis går nå 35 % av maisen USA produserer til etanol for bruk som drivstoff. Mange store matprodusenter gjør nå tilsvarende, lager bio drivstoff av mat. Dette sammen med økende energi priser fører nå til de prisøkninger vi ser på mat verden over. Dette er nå i ferd med å destabilisere mange land. I land som bruker over halvparten av inntekten til mat og energi oppstår raskt problemer når mat og energi går opp 50-100 %. Selv i USA har mat/energi hatt en prisstigning på over 15 % siste år. I India over 60 %.

I tillegg er mange store befolkninger svært unge. India har en gjennomsnitts alder på 25 år. I Egypt er over 2/3 deler av befolkningen under 30 år. I 1960 hadde Egypt ca 20 millioner mennesker, i dag er de ca 80 millioner. Over 40 millioner i Egypt lever på under 2$ pr dag. I disse dager foregår et maktskifte i Egypt. Men om de kan unngå kaos vil vise seg de neste måneder. Problemet er mat. Hvis avlingen på 5 millioner hektar vinterhvete i Kina slår feil i år,( de trenger regn de neste 4 uker) vil Kina gå ut på verdensmarkedet for å kjøpe mange millioner tonn hvete. Dette vil presse opp prisen på hvete, og gjøre det vanskelig for et fattig land som Egypt. Egypts inntekter og resurser hadde vært bra med 30 millioner innbyggere, og ikke 80. Dette er det største underliggende problem i fattige og særlig muslimske land. Når befolkningen vokser så raskt er det umulig å avskaffe fattigdom og ustabilitet. Mange muslimske samfunn har frem til i dag hatt som målsetting å erobre verden ved å bli flest. Allerede i dag er mange av disse befolkninger ute av stand til å fø seg selv. Dette vil uten tvil føre til store konflikter/krig. I dag kjøper disse (for store befolkninger i forhold til naturgrunnlaget) alt de trenger fra utlandet for olje inntekter. Når/hvis oljeinntektene skulle bortfalle, vil det føre til total kollaps.

På toppen av dette har midt-østen en gammel konflikt mellom Sunni og Shia muslimer. Disse grupper har vært i tottene på hverandre til og fra i over 1300 år. De siste 50 år med store olje inntekter er nå i ferd med å gjøre denne konflikten mellom Sunni og Shia muslimer mer ustabil enn på lenge. Kort sammenfattet er situasjonen som følger:

Sunni-muslimene har kontrollen i de største oljeproduserende landene. Disse landene har en undertrykt og diskriminert minoritet av shia muslimer. Iran består av ca 67 millioner shia muslimer og 8 millioner Sunni. I resten av de muslimske landene finnes ca 70 millioner shia muslimer til sammen. Iran har nå i mange år finansiert og støttet shia bevegelser i hele midt østen.

Shia muslimene med Iran i spissen venter på en passende anledning for aksjon. Eks vis når Iran eventuelt får sin atombombe. Sjefen i Iran venter også på at USA trekker ut sine 50 000 mann fra Irak. De skal etter planen være ute før 1-1-2012. Så 2012 blir nok starten på en «livlig» periode i midt østen. De vil også ha lett spillerom på bakgrunn i store økonomiske forskjeller i alle de store olje produserende landene. Irak har meget store oljeforekomster. Dette er den siste «billige» olje i verden som ikke produserer for fullt. Det er anslått reserver på 300-400 milliarder fat av uavhengige kilder. Her er produksjons-prisen under 5 US $ pr fat. Iran har nærmest omringet og infiltrert Irak og Saudi Arabia med sitt nettverk av shia muslimske «bevegelser». I Yemen og Oman er de nå igang.

Får Iran makt,( det vil si atomvåpen) kan de lett ta kvelertak på verdens-økonomien. De kan eksempel- vis stenge Hormuz- stredet. Her passerer over 17 millioner fat olje pr dag.

Denne konflikt kan bli umulig å løse uten massiv militær makt. Potensialet er her en verdens konflikt hvis denne konflikt ikke kveles i starten.

Det som er mest usikkert med opprørene i de arabiske land i disse dager er hvilken rolle Iran og shia muslimene spiller i det som nå skjer. Og om, og hvordan Iran velger å utnytte den oppståtte situasjon.

Det som er sikkert er at diskriminerte shia muslimer har en rolle i de opprør som nå er under utvikling. Hvis oljestrømmen ut fra midt østen hindres, er dette raskt en verdenskonflikt.

Uten nok billig energi vil mange store befolkninger sulte. Da blir folk sinte, og hvis de har «store» våpen blir de farlige. Et velordnet og godt styrt land er kun 7 måltider fra anarki og kaos. Alle som hevder at CO2 er farlig for verdens klima, bør tenke over dette. Les gjerne skrivet.” CO2- Moderne tids største bløff.”

Og uansett hva du tror CO2 gjør med klimaet, så har utviklingen allerede gått 30 år for langt. Det er i praksis umulig å la være å bruke kull, olje og gass. Uten full utnyttelse av hydrokarboner vil verdensøkonomien kollapse, og mange hundre millioner vil dø av sult, kaos og krig. Det er ingen vei tilbake, energiforbruket i verden vil måtte øke uavbrutt i mange år fremover. Etterhvert som «gamle» hydrokarboner blir dyrere vil andre energi former gradvis ta over. Verden har meget store mengder gass. Vi kan lage flytende drivstoff fra gass, og vi kan drive kjøre tøy med gass direkte. Til produksjon av el-kraft vil atomkraft være helt nødvendig i mange år fremover. De nærmeste 10 års tid er det viktig for verdensfreden at olje leveranser fra midt-østen kan foregå uten forstyrrelser.

Europa har selv sine meget store problemer. Men her i Europa har vi heldigvis overproduksjon av mat. Dette skylles en «beskyttende» landbruks politikk. Stor matproduksjon ligger i bunnen som en stabiliserende faktor, så uansett hvor dårlig vi har styrt vår økonomi så slipper vi å sulte.

I løpet av 2011 må EU refinansiere over 1 billion US$ i lån. (12 nuller). Jeg tror ikke dette er mulig uten vesentlig høyere renter. Da vil flere store Eu land møte veggen. Selv med full støtte fra Tyskland vil dette bli meget vanskelig. Tyskland nå har samlet, og dominerer Europa fullstendig, og økonomisk er de nå Europas herskere. Men de er ikke så store at de kan redde EURO systemet. EURO ble vel innført etter mye press fra Frankrike. I teorien så virker den bra for eliten i Europa. Men siden vi har 100 % stemmerett i Europas land vil vi se at folket ikke er så fornøyd med en felles valuta. En felles valuta krever store overføringer via skatte-seddelen, så etter et valg eller to, blir nok de som støtter EURO kastet fra maktens tinder. Eksempel på at politikere som vil innføre sparetiltak får et kort liv ser vi i Ungarn, Irland og nå Portugal.. Det er umulig å senke kjøpekraften med 30-40 % i et demokrati med 100 % stemmerett. Eneste mulighet er å dumpe valuta kursen.

Europa-samarbeidet bør i dag konsentrere seg om to ting, forsvar og handel. La hvert enkelt land styre seg selv internt, og fjern det store og dyre byråkratiet i Brussel.

For å beskrive hvor sterkt Tyskland er økonomisk, så se på eksport pr innbygger. I 2009 eksporterte Tyskland for over 13000us$ pr innbygger. Kina eksporterte for ca 900US$. USA ligger i området 4000 $.

Det som forenklet foregår i verden i dag, er at rike land låner penger til fattige land som er konkurs.

Dette for at fattige land skal ha råd til å forsette å kjøpe varer fra de rike. For å opprettholde et kunstig høyt produksjonsnivå «gir» man penger til folk som ikke vil kunne betale tilbake det de har lånt. Dette er ikke en smart og stabiliserende politikk, og kan føre til en kollaps i verdens finans system. Politikere bør slutte å lyve, og heller fortelle sine velgere sannheten. Nemlig at Europa må senke sin levestandard betydelig. I størrelsesorden 30-40 % hvis de ønsker et stabilt finanssystem.

Dagens økonomiske modell kunne fortsatt virket noen år med lave energi priser. Men energi prisene er ca 3-4 doblet på 10 år. Dette har ført til en økonomisk kollaps, jeg kaller det en depresjon, som vil vare til energi igjen er billig. I tillegg har Europa en aldrende befolkning. Jobb NO 1 i samfunnet bør være å lage en ny generasjon som er like stor som den forrige. Uten en stabil eller svakt stigende befolkning er det svært vanskelig å styre et demokrati med 100 % stemmerett.

En aldrende befolkning er mye mer alvorlig enn høye energi priser. Så det hadde vært fint om kvinner sluttet å leke menn. Hvis ikke menn og kvinner samarbeider på dette felt vil det ende i store problemer

Så lenge kvinner tror frihet er ikke å få barn, ja da blir det store problemer i Europa om 30 år.

Noen ord om energi. Som nevnt i tidligere skriv så har verden ca 13 billioner (12nuller) fat hydrokarboner igjen av påviste reserver. Vi har brukt ca 1,2 billioner fat siden 1860.

Amerikansk oljeindustri har de siste år utviklet ny teknologi som gjør det mulig å utvinne finfordelte hydrokarboner som er oppsamlet i sedimentære bergarter. Man kan nå produsere olje og gass (såkalt skifer-olje og gass) til meget lave priser. Pr dato har nå USA påviste utvinnbare reserver av skifer olje og gass tilsvarende ca 700 milliarder fat olje. Totalt påviste reserver er opp mot 2 billioner fat (8 ganger hva Saudi Arabia hevder å ha). Med dagens teknologi er 2/3 av påviste reserver ikke lønnsomme å utvinne. 700 milliarder fat er ca 100 år med dagens forbruk, ca 20 millioner fat pr dag. USA vil kunne begynne å eksportere naturgass om ca 3-4 år. Prisen på naturgass i USA er nå ca 11 øre pr KW. Av totalt energiforbruk importerer USA bare ca 24 %. Hvis USA ønsker og vil, kan de være uavhengig av importert energi i løpet av 15 år.

Europa har også stort potensial for produksjon av skifer-gass. Men alt tar jo lenger tid i super byråkratiske Europa. Under Paris ligger et felt med størrelse på 150 x 450 km. Det er anslått å inneholde energi tilsvarende ca 40 milliarder fat olje. Tyskland og Polen har også store muligheter til å produsere gass. I nord Afrika er store felt under utvikling for eksport til Europa. Israel har funnet gass utenfor kysten til en verdi av ca 1,2 billioner kr.(med dagens pris på naturgass i Europa som er ca 22 øre pr KW).

Vestlige deler av Kina har antatte skifergass reserver på ca 300 milliarder fat olje. Hele verden har enorme mengder olje og gass lagret i sedimentære bergarter. Så det å få frem nok energi til verdens behov er kun et spørsmål om logistikk.

Her har jeg belyst noen av de største problem-områder i verdens-økonomien. Verden må ha mye flaks for at alle disse problemer skal løse seg på beste måte. Hadde verden hatt ærlige politikere ville disse problemer vært langt mindre. De må slutte med å bevilge goder som deres velgere ikke har fortjent. Når staten bruker mer enn landet tjener destabiliserer det finanssystemet, og fører til de store svingninger vi nå er midt oppi.

Det er en god mulighet til at Kina vil sette ned tempoet en stund. Det vil gi lavere energi og råvare- priser. Det ville være meget bra for verdens økonomiske og politiske stabilitet. Det virker nå som vi vil se en lavere vekst utover i 2011, og derved nedadgående korreksjoner i markedet.

Ellers ser det ut som inflasjon som vises på konsum prisindeksen er i ferd med å øke. I vesten er alle pris-indekser som politikere henviser til manipulerte. Vesten har hatt en gjennomsnittlig reel inflasjon de siste 10 år på 7-10 % pr år. Indeksene har vist 1-3 %. Men nå stiger div råvarer hurtig. Bomull er nå over 2 US $ pr lbs. Dette er høyeste pris ever. Dette vil vi se på indeksene til høsten. Mat prisene stiger hurtig. Her ligger en farlig dynamikk. Verden har økende befolkning, men enda farligere er omlegningen av kostholdet på grunn av bedre økonomi i fattige land. Når en person flytter kalori inntaket fra korn/ris til kjøtt øker arealbehovet for å fø denne person ca 5-10 ganger.

Et par ord om langsiktige trender i økonomien, som blant annet vil påvirke kjøpekraften til Norges oljefond. De siste 10 år er energiprisen 3-4 doblet. Rente nivået i verdens finanssystem er manipulert av verdens sentralbanker ned mot 0 %. Dette for å holde i live div « finans bobler» lengst mulig. (Hadde Alan Greenspan satt på bremsene i 1997, og ikke gitt full gass ville verden sett annerledes ut i dag) Makro økonomiske trender svinger med ca 30 års sykluser. Det er dessverre få politikere og sentralbanksjefer som tar hensyn til dette. Vel, rentene i verdens finanssystem vil nå være på vei opp de neste 10-15 år. På grunn av renter og energi er nå mange priser høye, (eks vis boligpriser). På grunn av høye boligpriser har mange personer høye lån i forhold til sin inntekt.

Vi vil se at boligprisene vil falle ca 50 % i forhold til inntekt de neste 30 år i vesten. På samme måte vil også Oljefondet miste kjøpekraft. Fondet vil sikkert beholde sin verdi i KR. Men en må huske på at oppspart kapital egentlig er oppsparte arbeidstimer. Reel rikdom måles i hvor mange arbeidstimer du kan kjøpe. Oljefondet kan lett risikere å tape ca 50 % av reel kjøpekraft de neste 30 år.

Vanlige økonomer forstår dessverre ikke dette. Det er vanlige økonomer som har vært med på å kjøre verdens finanssystem i grøften.

Hvis Norske politikere vil bruke oljefondet til mer enn å kjøpe stemmer og sikre sin egen makt, så bør de begynne å bygge Norge i dag. Vi får mer kraft utbygging og veier for pengene i dag, enn om 30 år.

www.etbedrenorge.no   03-2011    per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: