Makroøkonomisk analyse. Status rapport. Juni. 2010. No 4.

4. Makro Økonomisk status rapport. Juni. 2010.

En oppfølging om situasjonen i verdens finans system. Vi står muligens overfor et kraftig fall i verdens- økonomien. Kina har innsett at bygge boomen i landet er i ferd med å komme ut av kontroll, og har satt på bremsene. Dette har ført til at Australske $ har falt ca 11 % og oljeprisen ca 20 % de siste uker, dette er et tegn på en mulig korreksjon. Som kan ende i et panikkartet fall på verdens børser, dette fordi Vesten og Japan har store gjeldsproblemer som allerede har gjort investorer meget nervøse. På den andre side, rentene er lave og pengemengden øker, så hvis frykten slipper taket i markedet kan oppgangen i aksjemarkedet fortsette inntil rentene begynner å stige, men dette er lite sannsynlig. Kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet er basert på 10 % økonomi og 90 % stemning og syke. Verdens bank system er i svært dårlig forfatning. På grunn av kunstig styrte renter fra verdens sentralbanker de siste 15 år er alt for mye penger lånt ut til personer som aldri skulle fått lån. Verdens banker har vært nyttige idioter for verdens politikere som ønsker å bevilge velstand til velgere som ikke fortjener velstand. Ønsker en stabilitet og langsiktig vekst, som ikke er avbrutt av kriger, må alltid realrenten være positiv. Det må lønne seg å være produktiv og spare kapital. På grunn av nåtidens mest populære styrings form, demokrati, hvor alle har stemmerett, vil alltid de partier som lover mest vinne valg. Dette fører til at vi alltid vil ha inflasjon, dvs våre penger faller i verdi. Dette vil si at rentenivået aldri burde ligge under 6-8 % for å gi positiv realrente.

Nå har verden kunstig lave renter. Japan har hatt renter rundt null % i snart 10 år. Dette er sykt, og fører til at alle mister respekten for penger. I et moderne spesialisert samfunn burde penger være mer hellig enn religion. Det er troen og respekten på at penger kan lagre dine arbeidstimer på en trygg måte som fører til vekst og stabilitet. Når du er ung og sprek kan du jobbe mye og spare opp arbeidstimer. Når du blir eldre og mindre sprek kan du så kjøpe tilbake de arbeidstimer du sparte opp som ung. For at du skal kunne kjøpe tilbake like mange timer som du sparte som ung må real renten være positiv.

Hvis respekten for penger blir for lav blant flertallet av befolkningen vil dagens moderne spesialiserte samfunn gå i oppløsning. Vi vil gå tilbake mot et desentralisert samfunn hvor befolkningen må klare seg mer selv. Derfor vil jeg på det sterkeste anbefale at det fremover blir ført en politikk som fremmer respekten for penger.

Hovedproblemet er at politikere ikke lar markedet styre renten. Politikere ansetter «svake» sentralbank sjefer som fremmer deres egne kortsiktige politiske mål. Å redefinere sentralbankens rolle i fremtidens samfunn er en meget interessant jobb som få vil klare godt.

En økonomi må ikke styres av renten, renten virker altfor bredt. Mennesker er av natur opportunister.

Når de kan låne penger til 0 % renter blir de dovne og uproduktive, og det blir foretatt investeringer som gir lav verdiskapning. Vi hører politikere si at dagens problemer i verdens-økonomien skylles for lite regulering av finans og bankvesenet. Dette er feil. Vi må ha lite og korrekt regulering av verdens finans system. I dag har vi mye og feil regulering av finanssystemet i verden. Vi har hatt en regulering av finanssystemet som har fremmet politiske kortsiktige mål. Det er politikerne og deres sentralbank sjefer som har holdt rentene kunstig lave. Ubegrenset tilgang på nesten gratis kapital fører til dårlig utnyttelse av kapitalen. USAs regjering legger i disse dager frem forslag til regulering av finanssystemet. Forslaget er på 1500 sider,( 1 A 4 side kunne dekket det viktige) men gjør ikke noe med de viktige tingene.1500 sider med svada, som skal lure det dumme flertall til å tro at ledelsen har kontroll. Det politiske systemet ønsker ikke å miste fordelene det har via den korrupte samarbeidsmodellen med finans systemet. Dette er en meget farlig utvikling, som kan ende i krig.

Status i verdens BANKER.

Kina er styrt av en komite som for å beholde makten må levere vekst. Ca 10 % BNP vekst eller 10 -20 millioner nye jobber hvert år. Nå er deres 2 største kunder konkurs, Europa og USA, som vil kjøpe mindre fra Kina de neste 10 år. For å bøte på dette har de satt igang bygge virksomhet i Kina. Lokale område sjefer er ansvarlig for å møte vekst krav på ca 10 %. For å klare dette bygges alt mulig. Ubegrenset kapital stilles til rådighet fra statlig kontrollerte banker. Hva som bygges er til dels mindre viktig. Av det gode er at de bygger veier og jernbane som ingen andre i historien. Halvparten av verdens investering i jernbane foregår nå i Kina.

Det bygges boligblokker som ingen bor i. Dette er kun rå bygg uten innredning, med strøm og vann ut av veggen. Disse kjøpes av spekulanter som investerings objekter. Når en tom boligblokk er solgt bygges den neste. Enkelte områder har hatt en prisvekst på 100 % siste 12 mnd. Prisnivået på boliger er nå gjennomsnittlig 15- 20 ganger normal årslønn. Hvem skal spekulantene selge til? Statlige banker har finansiert alt.

Kina har i dag 20 % ledighet innen næringseiendom. Pr dato er 2,6 milliarder meter under utvikling.

Verdens største kjøpesenter ble ferdigstillet i 2005. Det har plass til 1500 butikker. Det har ligget tomt siden. Det finnes ikke veier eller kunder i nærheten. Det er bygget på feil sted. Med den lokale område sjefen har fått stjerner i boka, BNP veksten er på ca 10 %. Hurra. Hurra.

Det økonomiske bildet er blandet i Kina. Det finnes en stor gruppe rike kinesere, disse har ikke mye gjeld, og de kjøper det meste kontant for oppsparte midler. For denne gruppen er prisnivået på eiendom ok så lenge prisene stiger. Mange rike kinesere eier mange boliger, og så lenge prisene stiger ser de på dette som en god investering. Men når prisene snur, kan det hende at også denne gruppen av kinesere vil selge mye eiendom. Det store flertallet av kinesere er fattige, og de har ingen mulighet til å betale dagens priser, prisene må ned 80-90 % for at det store flertall av befolkningen har råd.

Store mengder spekulant boliger må jo også en dag selges, ellers har de jo ingen verdi. Det er nødt til å komme en kraftig korreksjon i prisnivået før eller siden. Kina har satt i verk regler som vil begrense spekulasjonen i landet. Dette vil være hovedårsaken til fallet i verdens markeder som nok har startet denne uken. Hovedbekymringen til Kinas myndigheter er sosialt opprør i stor skala. Det forekommer flere tusen mindre sosiale opprør hvert år i Kina.

I 2008 ble det lånt ut ca 580 milliarder $. I 2009 ca 1,5 billiarder $. (12 nuller). I de 3 første mnd av 2010 dobbelt så mye som 3 første mnd i 2009. Balansen i alle de største banker i Kina er slik at alle ligger dårlig an når eiendoms-korreksjonen kommer.

Det ligger ca 3 millioner tonn kobber på lager i Kina. Når byggeboomen stoppes i Kina går verdens råvare priser ned. Kina styres av en gruppe smarte menn som tenker på det meste. Det er sannsynlig de vil benytte sjansen til å kjøpe opp en stor del av verdens råvare tilganger under en kommende nedgang i aksje og råvaremarkedet. De er allerede i gang. Da kan de kjøpe opp store verdifulle selskaper til «halv pris».

Kina er i ferd med å legge om økonomien fra å være eksport rettet til å betjene en stigende innenlandsk etterspørsel. Når de blir mindre avhengig av eksport vil de begynne å heve verdien på sin valluta. Det blir da billigere for dem å kjøpe råvarer på verdensmarkedet som de trenger for å bygge opp Kina. Vi i vesten vil da oppleve en kraftig prisstigning i våre valutaer på råvarer og Kinesiske produkter. Vestens kjøpekraft vil falle betydelig, vi blir kort og godt fattigere. På dette tidspunkt vil det begynne å gå opp for vesten at vi kanskje ikke er så rike som vi tror,(vi er faktisk konkurs). Det hadde vært moro hvis vi i vesten hadde hatt smarte ledere. Men for all del, de neste år vil by på mye underholdning og spenning. Så noe får vi da for vår tapte rikdom.

Europa var rik og bortskjemt. Nå har Europa for mye gjeld. Total rentebærende gjeld i Hellas, Italia, Spania, Portugal og Irland er over 8 billiarder $ ( 8 000 000 000 000$). Disse land har ca 132,6 millioner mennesker. Det er 60300$ pr person. Ca 30 % er kanskje i arbeid, da snakker vi om ca 200000$ pr person.

Maastricht avtalen sier at ingen EU land kan ha mer enn 3 % budsjett underskudd. I 2010 er gjennomsnittet - 6,9 %. Det varierer mellom -4,2 % til-14,7 %. Tyskland har -5 %. EUROEN er en «luft» valluta som kun baserer seg på tro og tillit. Hvor er tilliten? Den er borte vekk. Hellas har ekstern gjeld på ca 233 milliarder $. De har frem til i dag vært hovedproblemet i Europa. Nå er Spania i ferd med å gå konkurs, de har en ekstern gjeld på 1,1 billiard $. Da vil også banker i USA få problemer.

Europeisk bankvesen er i «deep shit» for å si det mildt. Frem til 2012 må europeiske banker refinansiere ca 1 billiard $. Det vil ikke bli lett. De har pant i bolig og nærings eiendom i en verdensdel som går dårlig. Frem mot jul kan vi se EURO/$ ned mot 1-1 eller opp mot 1,5$ - 1 Euro. Så usikkert er markedet. Kina sitter her å bestemmer mye av hva som vil skje. Begynner verdien på eiendom å falle vil mange banker gå konkurs. Av EU s land er det kun Tyskland og Holland som har noenlunde kontroll på økonomien. Men selv Tyskland er på vei mot store problemer. Tyske kvinner springer rundt og leker menn. 1/3 av Tyske kvinner har ikke barn. Om 20 år har Tyskland en gammel befolkning, og har ingen mulighet til å betjene sine pensjons forpliktelser. Hva gjør Europa uten et sterkt Tyskland? Hvis ikke Europeiske kvinner slutter å leke menn går Europa mot kaos og en mye lavere levestandard. Europeiske mennesker er arrogante og innbilske. De reiser verden rundt og driver u-hjelp med penger de ikke har. Se hvordan de reagerer når de får beskjed om å stramme inn livremmen i egne land. De går ut og protesterer i gatene, de sier « gi oss rikdom vi ikke har fortjent»

De tror det er en selvfølge at de skal ha en høy levestandard, selv om de ikke produserer verdier.

Denne arrogansen i Europa stammer nok helt fra koloni tiden, da var Europa verdens herskere. Hvis Europa ikke begynner å jobbe og produsere verdier vil Europa snart være den minst betydningsfulle verdensdel.

I Australia er privat gjeldsnivå og pris på boligeiendom helt ute av kontroll. Uten å gå i detaljer i et så fjernt land kan en likevel gjøre seg noen tanker. I dag lever Australia stort på Kinas behov for råvarer, og vil gjøre det i mange år fremover.

Hvorfor klarer ikke noen politikere i noen land å holde orden på land og økonomi?

Hele systemet med demokrati og stemmerett for alle ser ikke ut til å virke mer enn ca 50-70 år. Så når det dumme flertalls tyranni har strammet grepet om makten går det rett mot kaos.

USA s banker er heller ikke mye å rope hurra for. De neste par år skal ca 1,4 billiarder $ i lån til nærings eiendom fornyes, store tap vil fremkomme. Her er også tonen at staten må inn med nærmest ubegrensede midler for å støtte bankene. Men hvem er staten? Det er du og jeg. Når samfunnet blir overøst med gratis kapital fører det til dårlig utnyttelse av kapitalen og store tap. Og hele samfunnet blir fattigere. Vanstyrte banker bør ikke blitt reddet av staten. For staten er du og jeg. Men staten er styrt av byråkrater og politikere som samarbeider med bankene. Og disse hjelper hverandre. I USA er Federal Reserve og Goldman Sachs kriminelt sammenvevd. Lederne i Fed og Goldman bytter jobber. Og derved belønnes tjenester fra Fed med høyt betalte stillinger senere i Goldman. Også kalt Goverment Sachs i USA.

I 2008 og 9 har Goldman lånt korte penger av Fed til ca 0,25 % rente. For disse penger har de kjøpt 2-10 års obligasjoner av Fed som betaler ca 2,5- 3,4 % renter. La oss si de tjener 2,5 % i snitt på dette.

Da tjener Goldman 25 milliarder $ pr billiard $ (12 nuller) som fed låner til seg selv. Dette er helt uten risiko for Goldman Sachs. Dette kunne en bestemor fra Halden klart like godt. Goldman betaler ut ca 40 % av overskuddet til sine ansatte. De fikk rekordutbytte de siste par år. Uten å gjøre noe som helst nyttig.

Når banker alltid vet at de får ubegrenset hjelp fra staten når det går galt, ja da gjør de en stadig dårligere jobb. En bank skal forvalte samfunnets kapital på best mulig måte, slik at samfunnet blir mest mulig velstående.

I dag har vi et meget dårlig styrt og delvis korrupt bankvesen i verden. Finans eliten og politiker eliten samarbeider på en korrupt og svært skadelig måte for samfunnet. Dette gjør det vanskelig å få orden på økonomien og få verdiskapningen opp.

Når samfunnet blir overøst med billig, lett tilgjengelig kapital er det lett og moro å være politiker. Du kan love gull og grønne skoger i øst og vest. Den som lover mest vinner valg. Banksjefer som vet at ubegrenset hjelp er tilgjengelig når ting går galt, vil arbeide med feil motivasjon. Det blir tatt stor risiko for å oppnå kortsiktig profitt. Og samfunnet totalt sett oppnår en lavere verdiskapning.

Denne epoken med kreditt ekspansjon har nå pågått i vesten + Japan i ca 30 år. De neste 10-20 år vil vi oppleve fallende kreditt til samfunnet. Jeg tror få politikere forstår hvor stor forskjellen vil bli. USA, Europa og Japan har et samlet BNP på ca 34 billiarder $. Statsgjelden er på ca 32 billiarder $. + privat gjeld som er på ca 50 billiarder $. I tillegg står vi overfor en aldrene befolkning i vesten + Japan, noe som vil forsterke problemene så mye at de kan bli vanskelige å håndtere. Aldringen av vestens befolkning vil skape større økonomiske problemer enn gjelden de neste 30 år. ( Overforbruk av P-pillen i vesten kan koste oss en krig). Så slutt å leke menn, mine damer!

Hadde alle land hatt et stabilt folketall ville det ikke være sult og ekstrem fattigdom i verden og vi ville opplevd færre kriger. For mye og for lite forderver alt.

Gjelden i USA er stor. Her kommer noen tall som viser at dette vil bli vanskelig.

Statsgjelden er på ca 13 billiarder $ eller ca 86 % av BNP. Den vil passere 100 % av BNP i løpet av et par år. Med den kursen som nå er lagt vil gjelden øke med ca 1,5 billiard $ pr år de neste 10 år. (1,5 billiard $ er ca 4 Norske oljefond).

På toppen av dette må en se på de langsiktige forpliktelsene den amerikanske stat har overfor Medicare og Social Security. De utgjorde pr 30-09-2009 70,7 billiarder $, eller ca 4,7 ganger BNP.

På denne web adr kan du se USAs gjeld vokse + div info. www. Usdebtclock.org

En stor del av USAs statsgjeld står i relativt korte papirer. De neste 2 år må de fornye ca 4 billiarder $ i korte lån, dette i tillegg til ca 3 billiarder i nye lån. Siden nytt år har Kina redusert sin netto beholdning av amerikanske obligasjoner. Kina vil neppe øke sin beholdning fremover. Tror du USA klarer å selge obligasjoner for 7 billiarder $ på 2 år?

Til sammenlikning har den Norske stat pensjons forpliktelser på over 3 billiarder Kr, eller ca 2 x BNP

Bare så alle vet, 1 billiard = 1000 milliarder = 1 000 000 000 000.

Vi har et oljefond på ca 2,6 billiarder Kr. Derfor er Norske politikerne i ferd med å redusere disse forpliktelser gjennom endringene i pensjons-systemet. Sosial systemene er ikke like, så de kan ikke sammenliknes direkte, men tallene gir en pekepinn.

USAs sittende president er i ferd med å øke statens forpliktelser dramatisk. Presidenten må være en svært optimistisk mann, eller farlig naiv. Hvor skal USA kutte i budsjettet? Kutter de 100 % av forsvarsbudsjettet utgjør dette under 700 milliarder $. De må kutte i alle deler av budsjettet. Samtidig må de håpe på en eventyrlig vekst, skal dette gå bra. Dette kan kun gå bra hvis ubegrenset tilgang på billig energi blir mulig.

USA må redusere sitt arbeid som verdens politi. Og de må kutte kraftig i nåværende administrasjons sosiale program. I dag er USA til stede i ca 140 land. Hvis USA må trekke hjem sine styrker vil det oppstå ett makt vakuum i verden som ingen andre kan fylle godt pr dato. La oss for verdensfredens skyld håpe at sittende president kun får 1 periode. Hvis USA får store problemer vil resten av verden få større problemer.

Dagens politikk i USA er i ferd med å splitte folket. Det kan på sikt føre til en oppdeling av USA.

Allerede på 90 tallet kunne en merke at USA var i forandring. De siste 15 år har disse interne konflikter blitt druknet i melk og honning. Nå blir det hardere tider og da kommer konflikter til overflaten.

Konklusjon.

Det ser ikke ut til at den politiske ledelse i vesten + Japan har evne eller vilje til å gjøre hva som er nødvendig i dagens situasjon. Lav handlekraft, svakhet, stolthet og tap av prestisje hindrer dem i å ta ubehagelige avgjørelser. Som det ser ut i dag vil de fortsette med å øke pengemengden inntil kaos og hypper-inflasjon inntreffer. Tidligere i historien har dette alltid endt i KRIG. Den som lever får se hva som hender denne gang. Verdens ledere spiller i dag poker med verdensfreden.

Hvis eks USA skulle klare å utvikle tilgang på ubegrenset billig energi innen 10-15 år så kan dette gå bra.Men det er ikke god politikk å ta slike sjanser, risikoen er for stor hvis det går galt.

www.etbedrenorge.no   06-2010     per@etbedrenorge.no

Category: