Makroøkonomisk analyse. Status rapport. 19-10-2008. No 1.

1. Makro økonomisk status rapport. 19-10-2008.
Finans Krisen 2008. Årsak og Konsekvens analyse.
 
Verden befinner seg nå midt i en kraftig økonomisk korreksjon som vil vare i flere år.

Etter å ha fulgt debatten her i Norge de siste uker blir jeg skremt. Ledene personer innen politikk og finans avslører at de er meget uvitende og har hatt svært lite forståelse for hva som har vært under utvikling i mange år. Utløsende faktor for krisen er nok høye energi priser de siste 2 år. Men ellers er ”låne og forbruk” samfunnet et resultatet av en villet politikk av politikere i hele vesten + Japan.
 
Kreditt ekspansjonen begynte for alvor i 80–82,og videre under Reagan i USA. Frem mot 1990 gikk det rolig her i vesten. Japan hadde sitt krak i 1990. De lå ca 10 år før vesten i syklusen. Da datt eiendomsprisen i Japan 80-90 %, og Nikkei indeksen toppet ut på 36000. I dag 18 år senere er Nikkei Indeksen i ca 9000.( så aksjer stiger ikke alltid). Utover fra 1990 satte kreditt ekspansjonen i gang for fullt i vesten. I 1997 burde Alan Greenspan satt bremsene på, isteden ga han full gass. Vi kan derfor takke “Easy Al” for high tech boblen som sprakk i 2001.

Det ble også tilført enormt mye likviditet i forbindelse med overgangen til nytt årtusen. Disse penger forsvant for en stor del inn i bolig pyramiden.
 
Under hele denne perioden hadde vi samtidig en stigning av lån i boligmassen. Ja, dette hadde faktisk begynt allerede på 1950 tallet. I 1950 var gjennomsnittlig opplånings % i boligmassen i USA på ca 15 %. I 2004 var den over 50 %. I dag er den enda høyere. Boligmassen i USA har en verdi på ca 12 billioner $.(12 nuller). 40 % av dette er ca 5 billioner $. Med disse penger har de kjøpt varer fra Østen med penger de ikke har tjent. På et tidspunkt fant bankvesenet i verden ut at gamle hus har like høy verdi som nye hus. Og dette var deres store sjanse for vekst uten hemninger. Når du pusher nesten 100 % finansiering på bolig markedet har du satt i gang verdens største pyramide. Og verdens ubeviste politikere klappet. Det dumme flertalls tyranni var herskere i verden. Befolkningen kunne øke sin levestandard takket være opplåning i boligmassen, og våre udugelige politikere kunne fortsette med sin overbuds politikk, som for det meste har gått ut på å utbygge et fjollete og snillistisk sosial system. Når det dumme flertall, stemmer sine folk helt til topps, ser en resultatet av et 100 % demokrati. De dumme bestemmer like mye som de smarte. Når en i tillegg vet at alle mennesker er grådige, er resultatet garantert dårlig.

Det som skjedde i USA har skjedd i alle utviklede demokratier over hele verden, bare noe fase forskjøvet.

Tilbake i USA. Utover 2000 tallet var det full gass. Øk pengemengden med 8-15 % i året.

I 2004 fikk de 5 største finans konsernene lov til å øke giringen fra 12-1 til 40-1. Da var katastrofen garantert. Det var nå kun et spørsmål om tid før en krise oppsto, ikke om den kom.
 
En forsterkning av låne-boblen fikk en også via kunstige lave renter. Dette var nok en geni strek fra det dumme flertalls tyranni. I alle land har byråkratene svindlet med inflasjons tallene. Rentene er holdt kunstig lave ved å utelate varer som stiger mye fra pris indeksen. Eks vis i USA så er energi og mat utelatt fra pris indeksen. ( Hvem kan leve uten mat og energi i dagens samfunn?) Så mens reell prisstigning har vært ca 8 % pr år i snitt de 10 siste år i vesten, har våre byråkrater fortalt oss at prisstigningen ligger rundt 1- 3 %. Og derved kunne forsvare en lav rente. Du kan heller ikke direkte sammenlikne indeksen mellom forskjellige land. Innholdet i indeksen er tilpasset slik byråkrater i hvert land ønsker.
 
Hva har dette ført til? Jo, det har vært mer lønnsomt å “spare” i bolig, og ikke i banken. Når ingen sparer i banken får en heller ikke bygget opp nok kapital for investering i ny produksjon og utvikling. Vi i vesten sitter nå i en stor og dyr boligmasse og koser oss til konkurs. En unødig stor boligmasse er også svært dyr å drifte. Dette tærer også på vår evne til nyskapning.

Skal et samfunn være bærekraftig på lang sikt bør aldri innskuddsrenten ligge under 6 %. (Eller 2-3 % over reel inflasjon) Det må alltid være lønnsomt å spare. Skulle en havne i deflasjon vil andre regler gjelde. Utlånsrenten vil da ligge over 8 %. Da vil spare rate og forbruk regulere seg selv på en sunn måte.
Den vestlige verden har nå lenge hatt en for lav rente og spare rate. Derfor har vi belånt våre boliger, og derved opprettholdt vår kjøpekraft og levestandard, uten å øke verdi-skapningen.

Dette har passet våre udugelige politikere utmerket. De har lovet og bygget ut fjollete sosiale reformer i stor stil som koster enormt. Denne store ekspansjon av statlig sektor er ikke bærekraftig hvis en ønsker å opprettholde nåværende levestandard.

Dagens nivå på forbruk og menneske skapt verdiskapning er ikke bærekraftig på sikt. Vi må enten senke forbruket, eller øke menneske skapt verdi produksjon. Vi kan ikke lenger låne oss ”rike”. Og økt verdi produksjon krever flere sultne arbeidere, ikke flere statlige byråkrater.

Det vil være meget uheldig hvis denne krise fører til unødvendige reguleringer som senker samfunnets evne til verdiskapning.
 
Det er merkelig at denne utvikling ikke er tatt til etterretning av finans politikere for lenge siden. Signalene har vært klare i flere år. Hvis en for eksempel ser på derivat markedet, det har eksplodert de siste 5 år. I 2004 var volumet ca 120 billioner $. I 2008 hadde det nådd 500-600 billioner $, ifølge Bank of International Settlements. Ingen har full oversikt, så kaotisk er dette markedet. ( derivater er garantier og kryss garantier mellom over 1000 verdi grupper).

I disse dager senker alle land sine styringsrenter i panikk. Det er som å gi en døddrukken man mer sprit. Vi har nå lånt altfor mye de siste år til kunstig lave renter. Nå skal vi bli friske av å låne enda mer. Totalt sinnsvakt. Hadde vi hatt sterke kloke ledere ville renten blitt holdt uendret, og etter hvert hevet sakte.
 
Pr dato har verden følgende finans behov. Det trengs nok enda mer.
 
USA trenger 2-3 billioner $ (de snakker om 700 milliarder $, du kan gange med minst 3). EU trenger over 1,8 billioner EURO. Øst Europa trenger over 1 billion EUR.
USA får i 2009 et underskudd på balansen på ca 2 billioner $.

Dette er bare for å komme over den verste kneiken i bankvesenet.

I tillegg har mange andre land store problemer. IMF prøver nå å redde Ukraina og Ungarn fra Islands skjebne i forrige uke. Denne uken stoppet en Russisk bank folk fra å ta ut sine penger.

Dubai har problemer. Korea likeså. Vi har kun sett starten på denne korreksjon i verdens- økonomien. Hvis de ønsker å finansiere dette kalas nytter det ikke med 2-4 % renter.

Hvem tror du vil låne ut så mange penger til lav rente de neste 2-3 år? De finnes ikke. Det vil ikke bli mulig å låne finansiere dette under 12-15 % renter. Faktisk vil det bli vanskelig uansett rente. De som har penger har bedre utnyttelse av dem på hjemmebane.

Røft regnet så er økonomien i vesten tilført ca 15 000 000 000 000 $ via bolig pyramiden de siste 30 år. Sammen med nesten gratis energi har det gitt grobunn for en vekst som ikke er bærekraftig på sikt. Nå er prisen på energi 2-3 doblet, samtidig som vi skal tilbakebetale ca 15 billioner $.

For meg ser det ut som det kun er en løsning på denne krise som våre udugelige politikere selv har laget. Hva tror du det er? Ingen vet fremtiden, men skal en unngå dyp verdens resesjon og muligheter for krig så vil følgene bli gjort.

Nemlig å starte seddel pressen. Øke pengemengden helt vilt. Se frem mot 10- 20 % inflasjon og tilsvarende renter etter hvert. Det vil sannsynligvis spinne ut av kontroll.

USA har allerede ansatt klovnen Ben Bernanke som Fed sjef. Også kalt helikopter Ben. Han skulle droppe 100$ sedler over Manhattan med helikopter hvis det ble nødvendig i 2002.

Det eneste denne mannen kan er å kjøre seddel pressen. Så bare vent et par år, det vil regne penger fra oven.

Men det blir ikke lett å få i gang sterk vekst i verdens-økonomien før energi prisene blir stabilisert på et lavere nivå. Det vil skje via overgang til gass og fornybar energi. Med den veksttakt denne energien vokser i dag vil det gå 5-15 år før vi merker resultater. I dag går 2/3 av oljeforbruket til transport. Hvis vi kan erstatte de 35 % som brukes stasjonært i dag med alternativ energi, vil det være mulig å holde oljeprisen på et fornuftig nivå.Men det vil ikke være bra for Norsk økonomi på kort sikt, men bra for verdensøkonomien, og derved godt for norsk økonomi på sikt.
 
Hva kunne byråkratene gjort for 10 år siden for å ha forhindret dette kaos? Man kunne redusert finansboblen med blant følgende tiltak.

Ingen lån giver HAR LOV TIL Å TA PANT FOR MER ENN 60 % av boligens salgspris.

De kan gjerne låne ut 100 % eller mer av kjøpe summen til en god kunde hvis de så ønsker. Men de får bare pant for 60 %. Resten er på lån givers egen risiko. Dette vil på “frivillig” basis øke egenandelen ved boligkjøp.

I tillegg bør krav til egenkapital i finansinstitusjoner være minst 15 %.
 
Denne periode på ca 25 år med låne-finansiert forbruk vil ikke komme tilbake. Hvis noen tror at alt vil være det samme som før, etter at finans systemet er stabilisert, så vil de bli kraftig skuffet. Vesten må nå begynne å tjene like mye som de bruker + nedbetale lån. Det vil være nedgangstider i vesten inntil prisen på energi er på nedadgående. Det kan i beste fall inntreffe om 15- 25 år.

Hva bør Norge gjøre i denne situasjon? Vi vil ha tilgang på kapital i noen år til. Hvis vi kan få frem dyktige politikere, så har vi en historisk mulighet til å lage en god fremtid for Norge.

De siste 30 år har vi gjort lite for å bygge Norge, utenom en fin Opera. Det blir ikke mye å fylle historiebøkene med om 100år. Norges 50 år som olje nasjon ga en OPERA. Resten rotet de bort.

www.etbedrenorge.no    10-2008     per@etbedrenorge.no

Category: