Bompenger, med lave satser, hvorfor er dette innført i Norge?

Har dagens bompenge-systemer noen positiv effekt på norsk økonomi eller trafikkbilde? Svaret er nei og nei. Norge blir dyrere og mindre effektivt. Trafikken er den samme.
Hvorfor tar vi inn 20 kr i bompenger? Trafikken blir ikke mindre av så lave gebyrer, dette er en ren skatt som kan inndrives gratis, via dagens drivstoffavgifter. Mange bomprosjekter har en effektivitet under 40 %, noen ned mot 10 %. Bompenger har ingen effekt på trafikken med mindre de er så høye at «fattig» folk ikke har råd.
 
Trygve Hegnar sa det fint, sett opp bomavgiftene til kr 200, så kan vi millionærer ha veien for oss selv. Det er nettopp velgere av de partier som ønsker bompenger, som er «fattige». De partier som er for bompenger, vil altså plage sine egne «fattige» velgere med bompenge-satser som ikke virker. Hvor er logikken, og hvem kan stå bak disse åpenbart dumme tanker og ideer?
Skal bompenger ha noen praktisk betydning, må de være så høye, at det er tvilsomt om det er politisk gjennomførbart. Høye og effektive bomavgifter, vil i praksis føre til at Trygve Hegnar blir fornøyd, mens 90 % av befolkningen blir sure. Bompenger, har samme virkning på økonomien, som det å la folk grave hull i bakken, som de senere fyller igjen.
 
Veinettet er et lands økonomiske blodårer. Hvis vi ønsker et levende og demokratisk Norge, med en velfungerende og verdiskapende økonomi, da må vi ha et billig og effektivt veinett. Da har alle lag av befolkningen mulighet til å bevege seg, og skape verdier. Bompenger var noe aristokratiet innførte for mange hundre år siden. Dagens maktelite har igjen innført bompenger. Det er dumt, ineffektivt, og udemokratisk. Bompenger svekker norsk økonomi, kort og godt.
 
Vil du stemme på et parti som er for bompenger ved neste valg?
Norge har nok penger, og en liten fastlands-økonomi. Ønsker du vekst i fastlandsøkonomien i Norge? Da fjerner vi alle avgifter på energi i Norge. Bensin/diesel prisen vil da ligge mellom 6 og 7 kr. Dette kan gjøres i 2013, hvis vi har kloke politikere på stortinget.
 
Vennlig Hilsen Per Øivind Næss.                    05-09-2012.                         www.EtBedreNorge.no

Category:

Aktuelle artikler: